УкраїнськаEnglish
Міністерство освіти і науки України Національна академія
Табірний щоденник Остапа Вишні, деякі «реабілітовані» твори
«Станція 451» –
Співробітники відділу шевченкознавства Інституту літератури
Дорогі колеги!  Дозвольте нагадати, що до 1
У контексті обговорення нового Державного стандарту базової
Колектив Інституту літератури вітає своїх колег-лауреатів
 • Науковий семінар «Традиційні та нові підходи до вивчення щоденника поета»
  Науковий
  24
 • Вектори науково-творчої діяльності академіка Агатангела Кримського
  Вектори
  Міністерство освіти
 • «Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка»
  «Остап Вишня.
  Табірний щоденник
 • Станція 451
  Станція 451
  «Станція 451» –
 • Ютуб-канал
  Ютуб-канал
  Співробітники
 • Програма академічних обмінів імені Фулбрайта
  Програма
  Дорогі колеги! 
 • Директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЖУЛИНСЬКИЙ відсвяткував своє 80-річчя
  Директор
  У 1968 році
 • Звернення до т.в.о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій
  Звернення до
  У контексті
 • Співробітники Інституту - лауреати Біографічного рейтингу - 2019
  Співробітники
  Колектив Інституту
 

Наші видання

kanon.jpg

Мовчан Раїса Валентинівна

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітниквідділу української літератури ХХ ст.

Наукові інтереси:

 • історія української літератури ХХ століття; явище модернізму та джерельна база історико-літературного процесу цього періоду.

Вибрані праці:

 • Кандидатська дисертація „Специфіка ліризму романтичної прози Ю.І.Яновського” (1987).
 • Докторська дисертація „Модернізм в українській прозі 1920-х років: генезис, поетика, стратегії” (2009).
 • Українська проза ХХ століття в іменах. Посібник. – К.: Актуальна освіта, 1997. – 224 с.
 • Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі: Монографія. – К.: Стилос, 2008. − 542 с.

Статті:

 1. Проза Валер’яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль // Дивослово. — 2000. — № 1. — С. 52–55.
 2. Текст „Океану” в площині естетико-теологічної парадигми Василя Барки // Біблія і культура. Збірник наукових статей. — Випуск 2. — Чернівці, 2000. — С. 59–63.
 3. „Океан” Василя Барки: аспекти модернізму // ІУ Міжнародний конгрес україністів. — Доповіді та повідомлення. Одеса, 26–29 серпня 1999. Літературознавство. Книга ІІ. — К., Обереги. — 2000. — С. 116–123.
 4. Гнат Михайличенко і його проза // Київська старовина. — 2000. — Ч. 4. — С. 84–95.
 5. Український модерністичний роман: „Місто”, „Невеличка драма” В.Підмогильного // Дивослово. — 2001. — Ч. 2 — С. 11–14.
 6. Міф в українській модерністичній прозі („Морозів хутір” Уласа Самчука) // Варшавські українознавчі записки. — Варшава. — 2001. — Ч. 11–12.  — С. 430–439.
 7. „Жовтий князь” Василя Барки. Стаття перша. Стаття друга // Дивослово. — 2002. — № 3, 4. — С. 44–49, 21 — 25.
 8. Пантелеймон Куліш у контексті 20-30-х років ХХ ст.// Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. — Вип. 50. — Кіровоград, 2003. — С. 229–237.
 9. Ще раз про Миколу Хвильового, Або Homo Lubens в українській прозі 20-х років // Українська мова й література в середніх школах.., 2003. — № 3. — С.39–55.
 10. „Перший інтелігент” у вирі національного відродження ( Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) // Українська мова й література в середніх школах.., 2004. — № 2. — С. 137–146.
 11.  Неоромантизм ранньої прози Юрія Яновського // Стильові тенденції української літератури ХХ століття. — К.: Фоліант, 2004. — С. 208–237.
 12. Привид реалізму, або Проза Уласа Самчука на перетині національної традиції та модернізму // Українська мова й література в середніх школах.., 2005. — №3. — С.108–115.
 13. Григір Тютюнник — знакова постать в українській літературі чи естетичний феномен? // Слово і час, 2005. — № 7. — С. 23–27.
 14. Ранній модернізм крізь погляд Миколи Зерова // Українська мова й література в середніх школах.., 2005. — № 10. — С. 131 — 139.
 15. Григорій Косинка: зблизька і на відстані // Дивослово, 2005. — № 10. — С. 18 — 24.
 16. Світ ніколи не впіймає його // Валерій Шевчук. Привид мертвого дому. — К.: Пульсари, 2005. — С. 5 — 26.
 17. Міф і реальність, або Привид мертвого дому Валерія Шевчука // Кур’єр Кривбасу, 2006. — № 197. — С. 92 — 111.
 18. Стильовий етюд прозової моделі модернізму 20-х років ХХ століття // Українська мова й література в середніх.., 2006. — № 2. — С. 70 — 82.
 19. Поетичний світ раннього Василя Барки // Українська мова й література в середніх.., 2007. — № 1. — С. 78 — 89.
 20. Г.Сковорода в контексті українського модернізму 1920-х років // Антипролог. Збірник наукових праць… — К.: Стилос, 2007. — С. 345 — 361.
 21. „Харків, Харків, де твоє обличчя?..” // Українська мова й література в середніх.., 2008. — № 1. — С. 114 — 120.
 22. „Заради неї” І. Дніпровського як експресіоністський проект в українській літературі 1920-х років // Бахмутський шлях, 2008. − № 3−4. − С. 150−161.
 23. „Кобзар на мотоциклі”, або Урбанізм української модерністської прози 1920-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, 2009. − № 1. − С. 84−102.
 24. „Європа і ми”: колізії та особливості українського окциденталізму 1920-х років // Слово і Час, 2009. − № 1. − С. 3−16.
 25. Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття // Бібліотечка „Дивослова”. − 2009. − № 2. – 64 с.
 26. Культурологічна преамбула неокласичного дискурсу в українській літературі 1920-х // Дивослово, 2009. − № 4. − С. 42−46.
 27. Особливості осмислення українського модернізму 1920-х років // Дивослово, 2010. − № 4. − С. 48−54.

Книжки для середньої школи:

 1. Українська література. Підручник для 11 класу середньої загальноосвітньої школи (Загальна редакція, співавторство) К.: Перун, 1998, 1999, 2000, 2001. — 493 с.
 2. Українська література. Хрестоматія для 11 класу К.: Перун, 1998, 1999, 2000, 2001. — 575 с.
 3. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина перша (5–6 класи). — К.: Генеза, 2002, 2004. — 495 с.
 4. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина друга (7–8 класи). — К.: Генеза, 2003, 2004. — 439 с.
 5. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах. Частина третя (9–11 класи). — К.: Генеза, 2003, 2004. — 575 с.
 6. Українська література. 11 клас. Хрестоматія. — К.: Перун, 2004, 2007. — 688 с.
 7. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Генеза, 2005, 2006, 2007. — 240 с.
 8. Допитливому читачеві. Хрестоматія з української літератури. 5 клас. — К.: Генеза, 2005, 2007. — 352 с.
 9. Українська література. Книжка для вчителя. 5 клас (упор., наук. редакція). — К.: Генеза, 2005. — 246 с.
 10. Українська література. 6 клас. Підручник. — К.: Генеза. 2006, 2007. — 238 с.
 11. Українська література. Книжка для вчителя. 6 клас (упор., наук. редакція). — К.: Генеза, 2006. — 270 с.
 12. Допитливому читачеві. Хрестоматія з української літератури. 6 клас. — К.: Генеза, 2006. — 382 с.
 13. Українська література. Книжка для вчителя 7 класу (упор., наук. редакція). — К.: Генеза, 2007. — 286 с.
 14. Українська література. 6 клас. Підручник для спеціальної загальноосвітньої школи. — К.: Неопалима купина, 2007. — 352 с.
 15. Українська література. 7 клас. Підручник… — К.: Генеза, 2007. — 256 с.
 16. Допитливому читачеві. Книжка для читання з української літератури. 7 клас. — К.: Генеза, 2007. — 328 с.
 17. Українська література : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту, академ. рівень) / Р. В. Мовчан, О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко ; наук. ред.. Р. В. Мовчан. – К. : Грамота, 2011. – 352 с.

 

Загальний науковий доробок складає близько 300 наукових та науково-популярних праць, зокрема, аналітичні статті з питань розвитку українського модернізму 1920-х років, дослідження творчості Ю.Яновського, В.Підмогильного, Г.Михайличенка, Г.Косинки, М.Хвильового, І.Дніпровського, Т.Осьмачки, М.Зерова, У.Самчука, В.Барки, Григора Тютюнника, Вал. Шевчука та ін.

Окремим напрямком роботи стала популяризація творчості забутих і репресованих у 1930-х роках письменників, зокрема, вперше введено в літературознавчий обіг твори і документальні матеріали В.Підмогильного, Г.Михайличенка, М.Івченка, О.Досвітнього, М.Йогансена, А.Казки, Ю.Яновського, І.Дніпровського, В.Барки, Гр.Тютюнника, автобіографії багатьох репресованих українських письмеників та ін. Упорядник видань: „Валер’ян Підмогильний. Місто. Роман. Оповідання” (К.: Молодь, 1989), „З архіву П.Г.  Тичини. Збірник документів і матеріалів” (К.: Наукова думка, 1990), „Анатолій Свидницький. Вибрані твори” (К.: „А.С.К.”', 2006) та інших, які знаходяться в роботі.

Інша наукова діяльність:

 • науковий редактор і один із авторів 10 тому нової академічної Історії української літератури(1920-1930-ті роки), яка готується в Інституті літератури;
 • автор багатьох підручників, посібників, хрестоматій із української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів,
  науковий редактор і один із авторів 2 чинних Програм із української літератури для 5–11, 5–12класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України;
 • керує підготовкою аспірантів та докторантів (захищено 4 кандидатські дисертації).

Стажування:

Український Вільний університет (Мюнхен, Німеччина)

Викладання:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова.

В Інституті літератури працює з 1997 року.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

24

Науковий семінар «Традиційні та нові підходи до вивчення щоденника поета»

24 листопада 2020 р. відділ шевченкознавства провів...

NEWSKIT_листопада

18

Вектори науково-творчої діяльності академіка Агатангела Кримського

Міністерство освіти і науки України Національна...

NEWSKIT_листопада

04

«Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка»

Табірний щоденник Остапа Вишні, деякі...

NEWSKIT_жовтня

28

Станція 451

«Станція 451» – це новий літературний подкаст The Village Україна, що виходить...