Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Неділя, 07 січня 2024 07:46

Творчість Марка Черемшини і українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Департамент освіти і науки Івано-Франківської ОДА

Івано-Франківська обласна рада

Львівський національний університет імені Івана Франка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Інститут літератури імені Т. Г.Шевченка НАН України

Інститут Івана Франка НАН України

Івано-Франківська обласна організація НСП України

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Івано-Франківський осередок НТШ

Снятинська міська Рада

Снятинський літературно-меморіальний музей Марка Черемшини

 

Запрошують до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Творчість Марка Черемшини і українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття», яка відбудеться 13–14 червня 2024 року й приурочена 150-річчю з дня народження Марка Черемшини.

На конференції планується розгляд таких питань:

-   Новаторство художньої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття і Марко Черемшина;

-   Творчість Марка Черемшини в інтертекстуальному просторі епохи;

-   Марко Черемшина і ранній український модернізм;

-   Марко Черемшина і світова та українська культура;

-   «Покутська трійця» як літературне угрупування та аналітична стратегія;

-   Марко Черемшина і Василь Стефаник: взаємини на тлі доби;

-   Проблеми наукової біографії Марка Черемшини;

-   Поетика творчості Марка Черемшини;

-   Текст і контекст Марка Черемшини;

-   Антивоєнна прози Марка Черемшини;

-   Мовно-стильові домінанти епічного мислення Марка Черемшини;

-   Марко Черемшина як цілісна художня система;

-   Проблеми наукового видання творів Марка Черемшини;

-   Традиції Марка Черемшини у новітній українській літературі.

 

Заявку на участь, матеріали статті та від скановану копію квитанції про оплату необхідно надіслати електронною поштою на адресу ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) до 1 травня 2024 року. Надіслані поштою матеріали будуть опубліковані у «Прикарпатському Віснику НТШ “Слово”», що входить до переліку наукових фахових видань України з категорією «В» (науки – філологічні).

Статті оформляються згідно з сучасними вимогами. Вартість публікації 40 грн за одну сторінку (14 кегль, інтервал 1,5, УДК, анотації українською та англійською мовами).

Публікації для учасників, які мають науковий ступінь доктора наук, здійснюється безкоштовно.

Гроші надсилайте на р/р видавництва:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.

тел. (03422) 42453, факс (03422) 42139, e-mail

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців ІФ № 18 від 2002 року.

Адреса оргкомітету:

Кафедра української літератури, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Контактний телефон: (0342) 59-60-94; моб. +380666104279 Гуменів Марія Василівна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Реквізити для поповнення поточного рахунку:

Рахунок № IBAN UA223363100000026000300023532 у АТ «ІДЕЯ БАНК»

МФО 336310

код ЗКПО 25825138

Призначення платежу (обов’язкова інформація): Поповнення поточного рахунку № IBAN UA223363100000026000300023532, Івано-Франківський осередок наукового товариства ім. Т. Шевченка, 25825138, за друк статті в журналі «Прикарпатський вісник НТШ. Слово».

Оргкомітет

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту такі:

1. Відповідно до постанови президії ДАК України від 15.01.203 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ДАК України» (Бюлетень ДАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язаної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

2. Текст набирати шрифтом «Times New Roman», розмір ­– 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2см.

3. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовувати параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).

4. У тексті використовується дефіс «-», який не виділяється пропусками, і тире «—» (Alt+0151), яке відділяється з обох боків пропусками. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками. Лапки використовуються такого зразка “ ”.

5. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

6. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с.364; с.127; с. 7-9], де перша цифра - номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому; декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.

7. Елементи заголовку: шифр УДК в першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів); наступний абзац – назва статті. Далі подається текст анотації та ключові слова українською мовою (5-7 рядків).

8. Після тексту статті по центру подається заголовок «Список використаних джерел» і в алфавітному порядку наводяться всі використані джерела (спочатку «кирилицею», потім «латиницею». Список використаних джерел оформлюється за вимогами ДАК (Бюлетень ДАК України, – 2008. №3). У списку треба розрізняти  тире та дефіс, наприклад: ... – 1986. № 6. – С.79-83.

9. Після «Списку використаних джерел» подається анотація та ключові слова англійською мовою.

Зразок

оформлення заявки на участь у Всеукраїнській науковій конференції «творчість Марка Черемшини і українська культура кінця ХІХ – початку ХХ ст.»

Прізвище, ім’я, по батькові автора

Іщенко Олена Анатоліївна

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада автора, місце роботи (навчання)

аспірант кафедри української мови і літератури,

Сум ДПУ імені А. С. Макаренка

Назва секції

Традиції Марка Черемшини у творчості сучасних українських письменників.

Тема доповіді

Самобутність Карпатського світу в творчості Марка Черемшини і Мирослава Дочинця

Поштова адреса

м. Суми, вул. Харківська, буд. 16/1, кв. 85.

Поштовий індекс – 40035

Контактний телефон

0501600856

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ