Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

amerykanci.jpg
Середа, 22 червня 2016 16:30

Словесне i зорове: візуальні медіації в літературі

Сьомий Міжнародний Міждисциплінарний Теоретичний Симпозіум 

Словесне i зорове: візуальні медіації 

в літературі

16-17 червня 2016 року

 

ПРОГРАМА

 

Місце проведення

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка

 

Київ-01, вул. Грушевського 4

Тел:  229 19 86,  229 10 84

Факс:228 52 81

 

Київ 2016

 

Регламент: 

доповідь – до 20 хв., 

участь у обговоренні – до 7 хв.

Місце проведення секційних засідань:

секція А –    Зала засідань, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України (третій поверх);

секція Б –     Зала засідань, Інститут історії НАН України (шостий поверх);

секція В –    Зала засідань, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології НАН України імені М.Т.Рильського (четвертий поверх).

Секція Г –    Зала засідань, другий поверх

Кава –   кімната 310, 315

 

16 червня 2016 року

 

08:30 – 09:00   Реєстрація: 

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, кімн.310

 

09:00 – 11:00   Пленарне засідання: 

Зала засідань Інституту літератури НАНУ

 

Головує: Тамара Гундорова 

Вступне слово Директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ академіка М. Г. Жулинського

 

Вікторія Дуркалевич (Дрогобич). Особливості функціонування візуальної перспективи в автобіографічній прозі Івана Франка

 

Олена Дубініна (Київ). Інтермедіальний парадокс: екранізація як збільшення мистецького потенціалу літературного першоджерела

 

Євгеній Лепьохін (Коломия). Амбівалентні кореляції соціального та індивідуального у кінотексті Е. Ніккола «Ґаттака» і повісті М. Хвильового «Іван Іванович»

 

11:00 – 11:30 – перерва на каву

 

11:30 – 13:00 – засідання секцій

 

Секція А.   Література і візуальне мистецтво

 

Головує: Софія Філоненко

 

Олена Галета (Львів). Жінка з фотоапаратом: вербальний і візуальний наратив подорожніх нарисів Софії Яблонської

 

Тетяна Біляшевич (Київ). Голландський живопис у п’єсі Поля Клоделя «Атласний черевичок»

 

Олена Бистрова (Дрогобич). Слово- та фото- графія. Творчість Б. Шульца крізь призму естетики фотомистецтва

 

Cекція Б.   Література і візуальні практики повсякденності

Головує: Ярослав Поліщук

 

Роман Біляшевич (Київ). Візуалізація ідеології: символістські концепції як теоретична основа масових святкувань у 1918–1928 рр.

 

Ольга Романова (Київ). Французька література подорожей у взаємодії з візуальною культурою: мистецький путівник

 

Алла Петренко-Лисак (Київ). Пам’ятники літературним персонажам як візуалізація словесного

 

Cекція В.   Пам’ять і уява

Головує: Михайло Калініченко

 

Наталія Загребельна (Київ). Зриме минуле, памʼять, уява: фотографія в художньому світі Патріка Модіано

 

Юлія Павленко (Київ). Візуальність письма про Себе фікційного суб’єкта: парадокс, оксюморон, закономірність

 

Віталій Масненко (Черкаси). Візуальність в контексті феноменології історичного знання

 

Cекція Г.   Візуальність і популярна культура

Головує: Тетяна Гребенюк

 

Галина Бітківська (Київ). Візуальна репрезентація ідеологічного дискурсу в сучасному літературному журналі

 

Світлана Підопригора (Київ). Експериментальна візуальність проекту «no message: no text, no vision» (журнал «Четвер». – 2006. – № 24.)

 

Юрій Ганошенко (Запоріжжя). Візуальне як стратегія створення попкультурного стереотипу: львівський текст у польському та українському ретродетективі

 

13:00 – 14:00 – перерва на обід

 

14:00 – 15:30 – засідання секцій

 

Секція А.   Українська література: візуальна перспектива

 

Головує: Раїса Мовчан

 

Ярослав Поліщук (Київ). Відкриття колористики: пейзажна поетика Михайла Коцюбинського

 

Антоніна Лахманюк (Тернопіль). Слово між зором і слухом (літературний етюд М. Коцюбинського і концепт недоокресленості

 

Ярина Цимбал (Київ). Жанр плаката в доробку «Нової генерації»: між літературою і графікою

 

Секція Б.   Візуалізація і рецепція

Головує: Світлана Маценка

 

Михайло Калініченко (Рівне). Кубок титана. Словесне і візуальне мистецтво доби Американського Ренесансу в дискурсі популярної демократичної культури США ХІХ сторіччя

 

Діана Мельник (Львів). Середньовічний тотентанц як візуальний наратив

 

Аліна Сорока (Київ). Мітрідат VI Евпатор і його оточення: від античних і середньовічних текстів до візуальних репрезентацій у мистецтві епохи Відродження

 

Секція В.   Інтерпретація і візуальність

Головує: Валентина Хархун

 

Леся Генералюк (Київ). Синдром Годо, або Знову про термінологічну інертність у гуманітаристиці

 

Тетяна Гребенюк (Запоріжжя). Невизначеність і візуальна репрезентація: оприявнення можливого світу

 

Олена Вощенко (Київ). Текстотворчий потенціал екфразису в романі П. Загребельного «Диво»

 

Секція Г.   Література і колір

Головує: Микола Сулима

 

Олександр Брайко (Київ). Колористичні прийоми  у прозі Володимира Дрозда

 

Світлана Бортник (Луцьк). Інтермедіальність у творчості Петра Карманського

 

Олена Колінько (Бердянськ). На перехресті двох мистецтв: живопис словом у «пейзажній новелі»

 

15:30 – 16:00 – перерва на каву

 

16:00 – 17:30 – засідання секцій

 

Секція А.   Література: візуалізація і конкретизація образу

 

Головує: Олена Дубініна

 

Світлана Маценка (Львів). «Музика й око» або візуалізація музики за Томасом Манном (музична графіка, зорова акустика, образотворчість на основі нотного тексту, візуальна партитура)

 

Євгенія Кононенко (Київ). Зорові образи трагічного кохання в часі і у просторі (візуалізація драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»)

 

Олена Поліщук (Київ). Приватний простір візуально-поетичного концептуалізму (роботи Ярослава Футимського)

 

Секція Б.   Література і культурна уява

Головує: Олександр Брайко

 

Валентина Хархун (Ніжин). Візуальні та вербальні репрезентації Тараса Шевченка на Майдані

 

Роксана Харчук (Київ). Історичні персонажі Т. Шевченка: їхній словесний і зоровий варіант

 

Леся Демська Будзуляк (Київ). Візуалізація міста в культурному просторі неокласиків

 

Секція В.   Екфразис і наратив

Головує: Леся Генералюк

 

Ірина Вікирчак (Чернівці). Екфразис у англомовній поезії Рози Ауслендер

 

Наталія Білик (Київ). Скульптурний екфразис роману М. Продановича «Еліша в країні Святих Коропів»

 

Тетяна Свербілова (Київ). Онімія і візуальний екфразис: картина портал в оповіданні О. Гріна «Фанданго»

 

Секція Г.   Література і візуальні практики

Головує: Роман Біляшевич

 

Наталья Волонцевич (Минск, Беларусь). «Живые картины» в театрах Беларуси ХІХ века как прообраз современных перфомансов

 

Наталія Мочернюк (Івано-Франківськ). «Напочатку був колір»: літературний барвопис Олекси Грищенка

 

Тетяна Волковічер (Київ). Омонімія вишитих вербально іконічних текстів

 

17 червня 2016 року

 

09:30 – 11:00 – засідання секцій

 

Секція А.   Література і поп-культура

 

Головує: Олена Галета

 

Софія Філоненко (Бердянськ). Regency Love: Джейн Остін для iPhone та iPad

 

Матеуш Свєтліцькі (Вроцлав, Польща). Музичний відеокліп як палімпсест: література, травма і маскультура

 

Людмила Бербенець (Київ). «Imagetext» і література

 

Секція Б.   Література і кіно

Головує: Богдан Стороха

 

Дмитро Дроздовський (Київ). Репрезентація образу Шерлока в однойменному серіалі Бі Бі Сі: неопозитивізм у пост постмодернізмі

 

Леся Кульчинська (Київ). Насильство  образу

 

Tetiana Nekriach, Ruslana Dovganchyna (Kyiv, Ukraine). Hemingwayʼs Hard Luck with the Cinema: Visualization Challenges

 

Секція В.   Візуальність і модернізм

Головує: Вікторія Дуркалевич

 

Раїса Мовчан (Київ). Візуальні форми та їх роль у модерністському творі (роман «Чотири шаблі» Юрія Яновського)

 

Олеся Омельчук (Київ). Що і як описував Валерян Поліщук (на матеріалі поетичних книжок 1925–1930 років)

 

Людмила Тарнашинська (Київ). Словесно-зоровий «театр» Емми Андієвської: «диктатура» уяви, провокація чи пропозиція?

 

Секція Г.   Зорова поезія: теорія і практика

Головує: Еліна Свенціцька

 

Микола Сулима (Київ). «Столп» Івана Величковського та «Рахуба древам розным…» Климентія Зіновієва як взірці зорової поезії кінця XVII ст.

 

Марина Слободянік (Київ). Українська зорова поезія крізь призму рецептивної естетики

 

Ірина Метелиця (Мінськ, Беларусь). Контамінація вербального і візуального в сучасній білоруській поезії

 

11:00 – 11:30 – перерва на каву

 

11:30 – 13:00 – засідання секцій

 

Секція А.   Візуальна поезія: експерименти

 

Головує: Ірина Метелиця

 

Богдан Стороха (Полтава). Експериментальна поезія vs. не/фігуративний живопис: матеріалізація слова, емансипація знаку, подолання письма

 

Ірина Шатова (Запоріжжя). Визуальная поэзия и анаграмма

 

Надія Гаврилюк (Київ). Візуальність у поезії: від статики до кінетичності

 

Секція Б.   Слово і мультимедійність

Головує: Тетяна Свербілова

 

Ксения Дубовская (Минск, Беларусь). Роль мультимедийного приема в создании визуального образа спектакля в современном драматическом театре Беларуси

 

Синъити Мурата (Токио, Япония). Экфрастические элементы в ранних фильмах А. Тарковского

 

Ирина Мацышина (Одесса). О художниках «пачкунах» или откуда взялся дворник? (на примере иллюстрации В. В. Лебедева к стихотворению «Багаж»)

 

Секція В.   Літературна антропологія і візуальність

Головує: Ганна Улюра

 

Наталья Полтавцева (Москва, Россия). Визуальность и антропология литературы

 

Элина Свенцицкая (Винница). Визуальная парадигма в творчестве Б. Шульца и И. Бабеля (на материале циклов «Коричные лавки» и «Конармия»)

 

Чиех Хан Чиан (Москва, Россия). Визуальное в мемуарной трилогии Андрея Белого

 

13:00 – 14:00 – перерва на обід

 

14:00 – 15:30 – засідання секцій

 

Секція А.   Візуальність і травма

 

Головує: Матеуш Свєтліцькі

 

Ганна Улюра (Київ). Режими (не)видимості – буквальні і символічні – в романі «Проходження тіні» Ірини Полянської

 

Олександр Михед (Київ). (Автобіо)графічний роман: портрет родини як історична хроніка

 

Наталія Лебединцева (Миколаїв). Візуалізація болю: деструктивна метафора в сучасній українській поезії

 

Секція Г.   Візуальні параметри тексту

Головує: Людмила Тарнашинська

 

Ярослава Муравецька. Функціонування візуальних образів у повісті Івана Нечуя Левицького «Бурлачка»

 

Ігор Астапенко (Київ). Візуальні медитації в поетичній творчості Емми Андієвської

 

Марія Підодвірна (Тернопіль). Візуальна трансформація як провокація зміни внутрішнього стану Станіслава Перфецького (за романом Юрія Андруховича «Перверзія»)

 

15:30 – 16:00 перерва на каву

 

16:00 – Презентація збірника «Постколоніалізм. Генерації. Культура» (видавництво Лаурус, 2016)

 

Зала засідань Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України 

Головує: Григорій Грабович 

Участь беруть: Тамара Гундорова, Ярослав Поліщук, Олександр Пронкевич, Наталія Лебединцева, Матеуш Свєтліцькі, Людмила Бербенець

 

17:30 – закриття симпозіуму

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ