Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

Spadschyna(2020)15.jpg
Вівторок, 26 листопада 2019 07:03

Інформаційний лист Astraea

 

Міжнародний та міждисциплінарний електронний журнал англійською мовою

Виходить два рази на рік з 2020

Безкоштовний для авторів з відкритим доступом

Видавець – ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Місія журналу – об’єднати пошуки науковців навколо освітнього та наукового процесу: заповнити наукові прогалини різних напрямів філології та висвітлити методику викладання сучасних дисциплін (мови, літератури), перекладу, міждисциплінарних перспективних векторів, осмислити різнонаціональні підходи до філологічного і освітнього процесу країн світу.

Для обговорення на сторінках журналу пропонується таке коло проблемних питань сучасної думки:

Теорія мови і літератури

Історія розвитку мови і літератури

Методика викладання мови і літератури

Історія і теорія перекладу

Інтерпретація

Функціонування одиниць мови й мовлення

Типологія стилів і напрямів

Генологія

Система

Час і простір

Психоаналітичні підходи

Етнокультурна специфіка національних мов і літератур

Глобалізаційні процеси в мові та літературі

Відтворення колективної та індивідуальної пам’яті

Інтермедіальність

Міждісциплінарність

Поетика

Порівняльно-типологічні дослідження

Екокритичні підходи, енергія, рівновага, дисбаланс, трансцендентність

Постколоніальність

 

Автори можуть запропонувати й інші теми, близькі проблематиці журналу

 Головний редактор

Прокопенко І. Ф. – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна).

Заступники головного редактора: 

Бойчук Ю. Д. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна).

Криворучко С. К. – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури, координатор наукової діяльності факультету славістики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна).

Костікова І. І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії та практики англійської мови факультету славістики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна).

Структура статті: 

Послідовність подачі матеріалу:

Назва статті

Ім’я, прізвище автора (авторів) із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, повної назви місця роботи, країна, контактний e-mail

Фотографія автора статті

Анотація

Ключові слова

Вступ

Основний текст статті

Висновки

Подяки (за наявності)

Примітки (за наявності)

Список використаних джерел

Технічні вимоги до оформлення статті: 

До друку приймаються статті обсягом 5000 – 10000 слів (без урахування таблиць, малюнків і схем).

Стаття має бути текстовим документом у rtf форматі.

Шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, міжстроковий інтервал – 1,15, міжабзацний інтервал – 6 пт.

Будь ласка, не робіть абзацні відступи. Не використовуйте підкреслення тексту. Не зловживайте курсивним виділенням тексту.

Будь ласка, не використовуйте автоматичний перенос слів.

Якщо англійська мова не є для вас рідною, будь ласка, дайте вичитати статтю професіоналу.

Автори з України обов’язково супроводжують англомовний варіант статті анотацією українською мовою не менше 1.800 знаків, за бажанням автора можна додати повний варіант статті українською мовою.

Автори з інших країн можуть за бажанням супроводжувати англомовний варіант статті анотацією своєю національною мовою не менше 1.800 знаків або додавати повний варіант статті цією самою мовою.

Англомовна стаття має супроводжуватися англомовною анотацією обсягом не менше 150 слів та ключовими словами – до 8 слів. Анотація має бути інформативною, стисло відображати зміст статті, розкривати основні етапи проведеного наукового дослідження. Будь ласка, не використовуйте в анотації абревіатур, скорочень, цитат з власних текстів чи текстів інших авторів.

Ключові слова мають відображати основний текст статті. Вони наводяться англійською мовою в називному відмінку, через кому.

Список використаних джерел оформлюється за Harvard System (http://www.citethisforme.com/harvard-referencing).

Джерела в списку використаних джерел подаються мовою оригіналу за алфавітом, спочатку подаються джерела, опубліковані кирилицею, потім латиницею.

Посилання на джерело подається в тексті статті після цитати.

Якщо йде посилання на все джерело, то в круглих дужках наводиться прізвище автора і рік публікації цитованого видання (Smith, 2016). Якщо в списку використаних джерел подається кілька джерел одного автора, виданих протягом одного року, то в посиланнях на них у тексті статті їх слід розрізняти за допомогою латинських малих літер, доданих після року видання джерела, як наприклад: (Smith, 2016 a),(Smith, 2016 b).

Якщо йде посилання на конкретну цитату з певного джерела, то в круглих дужках зазначається прізвище автора цитати, рік публікації джерела і номер сторінки (сторінок), як-от: (Smith, 2016: 15).

Якщо йде посилання на кілька джерел, то посилання оформлюється таким чином: (Smith, 2016; Edwards, 2015; Lusdorf, 2001 a, 2001 b).

Якщо цитоване джерело має кілька авторів, то в круглих дужках після цитати подається прізвище автора, що йде першим, далі зазначається et al. та ставиться рік видання джерела і за необхідності йде посилання на сторінку цитати: наприклад (Smith et al., 2016) (Smith et al., 2016: 15).

Будь ласка, примітки нумеруйте за їх появою в тексті. Усі примітки розташовуйте, будь ласка, одним блоком наприкінці статті перед списком використаних джерел.

Статті пересилати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. для журналу Astreya.

Етична політика: 

Статті мають відповідати міжнародним правилам академічного письма й академічної етики (див. http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing).

Усі статті проходять обов’язкову перевірку на наявність у тексті плагіату.

Статті мають представляти нові, раніше не опубліковані дослідження, високого академічного рівня.

Із усіх питань відносно публікації статті в журналі звертатися до Криворучко Світлани Костянтинівни за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; телефон: +380974385052,+380507190158.[1]Астрея – грецька богинясправедливості, дочка Зевса і Феміди, правила в золоту добу. Переносне значення – щасливий час.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ