Українська
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 

Наші видання

post.jpg
Неділя, 31 січня 2021 11:54

Художній дискурс приватного / повсякденного у контексті глобалізації

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Mykolas Romeris University (Lithuania)

Мінський державний лінгвістичний університет (Мінськ, Республіка Білорусь)

UniwersytetwBiałymstoku (Республіка Польща)

Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко запрошує до участі у Міжнародній науковій конференції Художній дискурс приватного / повсякденного у контексті глобалізації

 

25 - 26 березня 2021 року

 

Одним з наслідків антропологічного повороту в гуманітаристиці стало те, що впродовж останніх десятиліть у фокусі уваги науковців перебувають дослідження різних аспектів повсякденності як важливої царини людського буття у світі. До розробки цієї проблематики долучилися філософи (особливо феноменологи), соціологи, психологи, історики, культурологи, літературознавці. Значний внесок до формулювання її теоретичних положень зробили, зокрема, Е.Гуссерль, А.Шутц, Ф.Бродель, М. де Серто, Б.Вальденфельс, А.Лефебр та ін. Коли йдеться про культурні та літературні образи щоденного життя, наголос робиться на поетиці повсякденного, якій присвячено вже чимало наукових розвідок, конференцій та симпозіумів. Узагальнюючи різноманітні підходи до  повсякдення як наукової проблеми, Б.Вальденфельс зазначає, що в будь-якому разі, «важливо те, що в цих працях суб’єктивне переживання чітко протиставляється об’єктивним структурам і процесам, типові практичні дії – інди­відуальним та колективним діянням, тривалі ритми – одноразовим епохальним подіям, рухомі форми раціональнос­ті – ідеальним конструкціям і точним методам». Нестримні глобалізаційні процеси нашого часу вносять істотні корективи у структури та практики повсякдення, що знаходить вираження в художньому дискурсі і потребує подальшого теоретичного осмислення.

 

Отже, пропонуємо для обговорення такі проблемні поля:

 

·        художній дискурс приватного/повсякденного у співвідношенні з іншими гуманітарними дискурсами на цю тему;

 

·        конституювання категорій повсякденності в конкретних культурно-історичних контекстах;

·        літературно-мистецькі проекції сучасного досвіду приватного/повсякденного у добу глобальних зрушень;

·         художні репрезентації протиставлення повсякденного та не-повсякденного як умови існування будь-якої культури;

·        матеріальне/побутове/профанне як антитеза (чи ні?) духовного/сакрального/Буття;

·        індивідуальні художні відповіді на загрози руйнування усталеного порядку речей;

·        національні виміри сфери повсякдення;

·        поетика повсякденного;

·        природні цикли versus повторювана одноманітність щоденної рутини;

·        повсякдення у перспективі жанрової системи; 

Матеріали конференції, рекомендовані до друку, будуть опубліковані в «Сучасних літературознавчих студіях» (Випуск 18).

 

Заявки для участі в конференції надсилати до 1 березня 2021 року

 

на адресу кафедри svitlit1@gmail.com

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові

(українською та англійською)

 

 

Вчений ступінь, звання

 

Посада

 

Місце роботи

 

Службова адреса/

Домашня адреса, номер відділення Нової Пошти

 

Телефон

 

Е-mail

 

Назва доповіді (українською та англійською):

Резюме/анотація доповіді (5001000 зн. без пробілів):

 

Потреба у запрошенні (потрібне підкреслити):

 

o   Прошу надіслати паперовий оригінал офіційного запрошення

o   Прошу надіслати електронний варіант (скан) офіційного запрошення

o   Офіційного запрошення не потребую

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

23

Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»

Другий рік поспіль Інститут літератури...

NEWSKIT_квітня

29

Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»

17 квітня відбувся семінар «Ренесанс...

NEWSKIT_березня

20

Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції

26 лютого докторантка Інституту літератури...