Українська
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
Колектив Інституту щиро радіє успіху наших колег, що за
Дорогі друзі! Вітаємо Вас із Різдвом Христовим і зичимо
Україна відзначила День Гідності та Свободи, на жаль, в
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 • Наші співробітники у другому турі Шевченківської премії
  Наші
  Колектив Інституту
 • Стаття Миколи Сулими
  Стаття Миколи
  Вийшла друком
 • Щасливого Різдва
  Щасливого
  Дорогі друзі!
 • Міжнародний науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
  Міжнародний
  Україна відзначила
 

Наші видання

ovcharenko.jpg

Бібліографія українських студій з проблем фентезі

Статті

1.                      Александрук І.В. Когнітивні та мовні механізми утворення неологізмів та оказіоналізмів у творах жанру фентезі : (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) / Александрук Ірина Володимирівна // Studia linguistica : зб. наук. праць до 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Вип. 4. – С. 469–475.

 

2.                      Александрук І.В. Концептуальна категорія «простір можливого світу» у творах фентезі : (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) / Александрук І.В. // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка,. – Київ : [ВД Дмитра Бураго], 2015. – Вип. 51. – С. 3–11. – (Бібліотека Інституту філології).

 

3.                      Александрук І.В. Можлива картина світу творів жанру фентезі : (на матеріалі сучасних англійських та американських авторів) / І. В. Александрук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – [Луцьк], 2011. – № 2, ч. 1 : Філологічні науки, мовознавство. – С. 85–90.

 

4.                      Александрук І. Оказіоналізми як один із способів вербалізації можливого світу у творах жанру фентезі / Александрук Ірина //  Нова філологія / М-во освіти і науки України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 29. – С. 6–10.

 

5.                      Александрук И. В. Роль метафоры и метонимии в процессах категоризации и концептуализации возможной картины мира : (на материале произведений современных английских и американских писателей жанра фентези) / Ирина Владимировна Александрук // «Язык-Когниция-Коммуникация» : тезисы докл. Междунар. научн. конф., Минск, 3–6 ноября 2010 г. / З. А. Харитончик (отв. ред) и др.] – Минск : МГЛУ, 2010. – С. 90–91.

 

6.                      Александрук І.В. Семантичні особливості антропонімів можливого світу у творах жанру фентезі / І.В. Александрук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – [Луцьк], 2008. – №4 : філологічні науки. – С. 7–11. 

 

7.                      Александрук І. В. Способи утворення оказіоналізмів та неологізмів у жанрі фентезі / Ірина Володимирівна Александрук // Мовні та концептуальні картини світу : зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / [відп. pед. О. І. Чередниченко]. – К. : ВПЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2007. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 12–15.

 

8.                      Александрук І.В. Твори жанру фентезі у світлі теорії можливих світів / І. В. Александрук // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 17–24.

 

9.                      Александрук І.В. Теорія можливих світів : поняття завершеності незавершеності, правдивості / неправдивості пропозиції / Ірина Володимирівна Александрук // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов ; [редкол. : А. Д. Бєлова (голов. ред.) та ін.] – К. : Логос, 2007. – С. 29–38.

 

10.                  Андрощук О.С. Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр «Сутінки. Молодий місяць» // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред.: А.Д. Бєлова ; редкол. : Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 34–46.

 

11.                  Антонюк А. Джоан Роулінг. Попелюшка на балу у фентезі : [бібліотечний урок] / Антонюк А. // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 3. – С. 87–88 : іл.

 

12.                  Барбанюк О.О. Семантизація концепту магія в гіперреальному світі жанру фентезі : (на матеріалі тетралогії Урсули Ле Гуін «Земномор’є») / Барбанюк О.О. // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький нац. ун-т, Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VІ, ч. 1. – С. 230–240.

 

13.                  Барсук Т. Функціональне навантаження антропонімів у казковому дискурсі : (на матеріалі творів Дж.К. Роулінг про Гаррі Поттера) / Тетяна Барсук // Наукові записки. Серія «Філологічні науки : (мовознавство)» / М-во освіти і науки України ; Українська спілка германістів вищої школи ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Вип. 81 (3). – Кіровоград : РВВ КДУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 203–206.

 

14.                  Басіна К. Мотив персня в романі Едит Несбіт «Зачарований замок» / Катерина Басіна // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 86–92.

 

15.                  Белей Л. О. Ономастикон «Гаррі Поттера» Джоан Ролінґ – шляхи передачі / Белей Л.О. // Лоγоς όυоμαστικη [Логос ономастики] / М-во освіти та науки України ; Донецький нац. ун-т, філологічний факультет ; Ін-т укр. мови НАН України ; Горлівський держ. педагогічний ін.-т іноземних мов. Міжнар. ономастичний семінар ; Донецький нац. медичний ун-т, лабораторія загального та прикладного мовознавства. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – № 2. – С. 81–84.

 

16.                  Бережна М.В. Антропонімія дитячої літератури жанру фентезі / Бережна М.В. // Нова філологія / М-во освіти і науки України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – Вип. 27. – С. 142–149.

 

17.                  Бережна М. Імена власні в романі жанру фентезі : методи формування відповідників / Бережна Маргарита // Нова філологія / М-во освіти і науки України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 29. – С. 249–255.

 

18.                  Бережна М.В. Інформаційний потенціал імен головних персонажів тексту жанру фентезі / Бережна М.В. // Актуальні проблеми іноземної філології  : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т, Ін-т філології Бердянського держ. пед. ун-ту. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 207–218.

 

19.                   Бережна М. Передача імен власних в художньому тексті : чи така вже легка справа? / Маргарита Бережна // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Вип. 75 (5). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 98–101.

 

20.                  Бовсунівська Т.В. Фентезі : метафізичні межі роману / Тетяна Бовсунівська // Основи теорії літературних жанрів : монографія / Тетяна Бовсунівська. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 442–455.

 

21.                  Бока О.В. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В. Бока, Т.В. Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія». – 2008. – № 1. – С. 9–14.

 

22.                  Бока О.В. Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації : (на матеріалі казки Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і орден Фенікса») // Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія». – 2008. – №1. – С. 15–19.

 

23.                  Бояршинова С. Література фентезі та особливості методики її вивчення : два уроки за романом Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» з використанням інтерактивних прийомів / Світлана Бояршинова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 5. – С. 29–31.

 

24.                  Буйвол О. В. До проблеми жанрової класифікації фентезі / О. В. Буйвол // Мова і культура. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – С. 238–241.

 

25.                  Бурмістрова В. Літературні джерела авторського міфу Дж. Р. Р. Толкина в епічному циклі «Сильмарилліон» / Вікторія Бурмістрова // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 104–110.

 

26.                  Бурмістрова В. Образ Міста в міфопоетичній системі Ч. Вільямса : (на основі роману «Напередодні Дня усіх святих») / Вікторія Бурмістрова // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Серія : Літературознавство. –– Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – № 28. – С. 312–325.

 

27.                  Бурмістрова В. Оксфордський гурток християнських романтиків : культурологічний аспект і творчі інтенції / Вікторія Бурмістрова // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Київ : [Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України], 2010. – Вип. 16. – С. 26–32.

 

28.                  Бурмістрова В.В. Ритуально-обрядові мотиви у творчості «Інклінгів» / Бурмістрова В.В. // Літературознавчий збірник / Донецький нац. ун-т. – Донецьк : [ДонНУ], 2008. – Вип. 35–36. – С. 106–116.

 

29.                  Бурмістрова В. Ритуально-обрядові мотиви у творчості «Інклінгів» / Вікторія Бурмістрова // Матеріали VII Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур», 27–28 січня 2009 року. – Т. 1. – Донецьк, 2009. – C. 32–33.

 

30.  Варенко Т.К. Мовні засоби вираження модальності у жанрі фентезі : (на матеріалі романів С. Майер) / Тетяна Костянтинівна Варенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – №1022 : Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземнмх мов. – Вип.71. – С. 136–140 .

31.  Висоцька Н.О. Дж.Р.Р. Толкіен як інтерпретатор «Поеми про Беовульфа» // Ренесансні студії. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 9. – С. 104–106.

32.  Волчанська Г. Особливості відображення мовної  та концептуальної картин світу в англійському та українському текстах «Гаррі Поттера» / Ганна Волчанська, Олена Волчанська // Наукові записки. Серія «Філологічні науки : (мовознавство)» / М-во освіти і науки України ; Українська спілка германістів вищої школи ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Вип. 81 (3). – Кіровоград : РВВ КДУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 60–63.

33.                  Воробей В.В. Мовленнєвий акт «клятва» : лінгвокогнітивний та лінгвопрагматичний аспекти : (на матеріалі творів Дж. Р.Р. Толкіна) / Воробей В.В. // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [ВД Бураго], 2010. – Вип. 32. – С. 110–114.

 

34.                  Гера О. Власні назви в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж.К. Ролінґ / Оксана Гера // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 134–140.

 

35.                  Герасименко Н. Полювання на ірреальність / Ніна Герасименко // Літературна Україна. – 2015. – № 13 (5592). – 26 березня. – С. 10–11.

 

36.                  Глюдзик Ю.В. Лінгвокультурологічна основа поетонімів та мовна картина світу циклу повістей «The Chronicles of Narnia» К. С. Льюїса / Юлія Глюдзик // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград : [РВВ КДПУ ім. В. Винниченка], 2014. – Вип. 127. – С. 220–224.

 

37.                  Глюдзик Ю.В. Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу «The Chronicles of Narnia» К.С. Льюїса : (на прикладі антропоетонімів) / Глюдзик Ю.В. // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгородський нац. ун-т», факультет іноземної філології. – Ужгорож : [ПП «Аутдор-Шарк»], 2014. – Вип. 12. – С. 43–48.

 

38.                  Глюдзик Ю. Поетонімосфера циклу «The Chronicles of Narnia» К. С. Льюїса з точки зору етимології та мовного функціонування : (на прикладі гідропоетонімів) / Ю. Глюдзик // Актуальні питання іноземної філології. – 2015. – № 2. – С. 36–40.

 

39.                  Глюдзик Ю.В. Структурно-етимологічні особливості реальної поетонімії фентезійного циклу «The chronicles of Narnia» К.С. Льюїса / Ю.В. Глюдзик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : філологічна. – Острог, 2015. – Вип. 53. – С. 59–61.

 

40.                  Головко О.М. Особливості реалізації казкового світу у романі К. Льюїса «Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка та шафа» / Головко О.М., Зінченко М.І. // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2013. – № 57. – С. 14–16.

 

41.                  Гольник О.А. Мистико-экзотерическая стратегия в современной украинской прозе : (общие черты) / Гольник О.А. // Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сб. науч. трудов по материалам VII Междунар. научно-практической конф. г. Белгород, 31 января 2015 г. : в 10 ч. / Агентство перспективных научных исследований (АПНИ). – Белгород : Эпицентр, 2015. – Ч. IV. – С. 24–29.

 

42.                  Гольник О.А. Мистико-экзотерическая стратегия в современной украинской прозе : (общие черты) / Гольник О.А. // Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сб. науч. трудов по материалам VII Междунар. научно-практической конф. г. Белгород, 31 января 2015 г. : в 10 ч. / Агентство перспективных научных исследований (АПНИ). – Белгород : Эпицентр, 2015. – Ч. IV. – С. 24–29. – Режим доступу: http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/Sbornik-7-4.pdf

  

43.                  Горбачевская И.И. Артуриана Марка Твена – пути формирования и трансформации / Горбачевская И.И. // Литература во взаимодействии с другими видами искусств. – Москва, 2003. – С.

 

44.                  Горбачевська І.І. Артуріана в світовій літературі / [Горбачевська І.І.] // Література західноєвропейського середньовіччя : навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів з курсу «Історія зарубіжної літератури» / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – 2-е вид.  – Вінниця : Нова книга, 2005. – С. 270–275.

 

45.                  Горбачевська І.І Постмодерністський артурівський роман Доналда Бартельма / Горбачевська І.І. // Американська література на рубежі ХХ–ХХІ століть. – Київ : Видавництво Інституту міжнародних відносин, 2004. – С.

 

46.                  Горбачевська І.І. Проблема влади в артуріані / Горбачевська І.І. // Питання літературознавства : наук. зб. / М-во освіти і науки України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Чернівці : «Рута», 2003. – Вип. 10 (67). – С. 153–155.

 

47.                  Горбачевська І.І. Традиційний сюжет очима письменника-постмодерніста (Д. Бартельм «Король») / Горбачевська І.І. // Питання літературознавства. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 9 (66). – С. 127–129.

 

48.                  Горбачевська І.І. Традиційні сюжети в дитячій літературі : (на прикладі артуріани) / // Сучасні літературні студії. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 2 : Дитина і світ : проблеми культурного діалогу. – С. 37–42.

 

49.                  Gorbachevskaya I. Traditional Arthuriana Plot : Donald Barthelme’s Version / // Массовая культура США. – Москва, 2002. – С.

 

50.                  Гурдуз А. І. «Крила кольору хмар» Дари Корній і Тали Владмирової : проблеми традиції й новаторства в романі / А. І. Гурдуз // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. ; гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т», 2015. – Вип. 6. – С. 19–28.

 

51.                  Гурдуз А.І. Метагероїня романів Дари Корній / А.І. Гурдуз // Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). – 2015. – №2 (16). – С. 61–66.

 

52.                  Гурдуз А. Мешап-проза : історія гри з історією / Гурдуз А.І. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/12.pdf

 

53.                  Гурдуз А.І. Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття / А.І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т імені В.О. Сухомлинського. – Вип. 4.14 (111). – С. 63–69.

 

54.                  Гурдуз А. І. Міфопоетика «жіночого» містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні / А. І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. С. Філатова. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.13 (104). – С. 61–68.

 

55.                  Гурдуз А. Міфопоетика роману Дари Корній «Щоденник Мавки» / Андрій Гурдуз // Studia methodologica : зб. наук. праць пам’яті д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Р. Гром’яка / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль : Наук.-ред. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 318–323.

 

56.                  Гурдуз А. Роман Дари Корній «Гонихмарник» : місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства / А. Гурдуз // Українознавчий альманах / ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та ін. – К. ; Мелітополь, 2012. – Вип. 9. – С. 229–235.

 

57.                  Гурова І.В. Міфогеографія : фентезі Дж. Толкіна / І. В. Гурова // Гуманітарний корпус : зб. наук. статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Генеза, 2014. – Вип. 3. – С. 39–42.

 

58.                  Дев’ятко Н. Можливості впливу сучасних жанрів : фантастика, фентезі, казка / Наталія Дев’ятко // Український Фантастичний Оглядач (УФО). – 2009. – №1 (7). – С. 59–66.

 

59.                  Демчик М. Своєрідність жанру фентезі у романах Марини та Сергія Дяченків «Ритуал» і Анджея Сапковського «Відьмак» / Марта Демчик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія / М-во освіти і науки, Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : [вид-во УжНУ «Говерла»], 2016. – Вип. 2 (36). – С. 102–106.

 

60.                  Денисова І.В. Оказіоналізми з семантичним компонентом «магія» в ономастичному просторі  фентезі / Денисова І.В. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/22_APSN_2015/Philologia/3_197740.doc.htm

 

61.                  Денисова І.В. Оказіональне слово як одна зі стилістичних особливостей жанру фентезі / Денисова І.В. // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Філологія. Мовознавство. – 2013. – Т. 216, вип. 204. – С. 31–35.

 

62.                  Денисова І. Оказіональні апелятиви як засіб формування світу фентезі : (на матеріалі твору Дж.К. Роулінг «Гарі Поттер та філософський камінь» / Інна Денисова // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград : [РВВ КДПУ ім. В. Винниченка], 2014. – Вип. 128. – С. 151–157.

 

63.                  Дроздовський Д. Спроба структурно-семіотичного аналізу твору Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер» і наративних творів-близнят у стилі фан-фікшн :  ідентифікація фольклорних архетипів на матеріалі серії романів про «Гаррі Поттера» / Дмитро Дроздовський : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shag.com.ua/sproba-strukturno-semiotichnogo-analizu-tvoru-dj-k-rouling-gar.html

 

64.                  Дудченко П.В. До питання «іншості» в літературі жанру фентезі : (на матеріалі романів Т. Пратчетта «Мор», «Рокова Музика», «П’ятий Елефант») / Дудченко П.В. // Літературознавчі студії / Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Вип. 35. – Київ, 2012. – С. 177–181. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_35/177_181.pdf

 

65.                  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т. Пратчетта : ( на матеріалі циклу «Плаский світ») / П.В. Дудченко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247–252.

 

66.                  Дудченко П.В. Смак кари та смерті : між комедійним фентезі і суворою реальністю :  (на матеріалі роману Т. Пратчетта «Мор») / Дудченко П.В. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць. – Вип. 4.11. Філологічні науки / ред.: В. Д. Будак, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 52–54.

 

67.                  Дудченко П.В. Смак кари та смерті : між комедійним фентезі і суворою реальністю :  (на матеріалі роману Т. Пратчетта «Мор») / Дудченко П.В. – Режим доступу : http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/14.pdf

 

68.                  Дудченко П.В. Циклічність побудови фентезійного світу як поетикальний принцип в романі Террі Пратчетта «Музика Душі» / Поліна Дудченко // Сучасні літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10 : Постгуманізм та віртуальність : літературні виміри. – С. 130–142.

 

69.                  Жаданова Т.В. Жанр фэнтези вчера, сегодня, завтра / Т.В. Жаданова // Вісник ХНУ. – № 632. – Сер. Філологія. – Харків: Вид-во  ХНУ, 2004. – Вип. 42. – С. 283–286.

 

70.                  Жаданова Т. Метафоричність мови К. С. Льюїса у «Хроніках Нарнії» / Т. Жаданова // Іноземна філологія : наук. зб. – Львiв : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – Вип. 118. – С. 71–76.

 

71.                  Жаданова Т.В. Постижение истинной «реальности» героями произведений К.С. Льюиса / Т.В. Жаданова // Вісник ХНУ. –  № 765.– Сер. Філологія. – Харків : Вид-во  ХНУ, 2007. – Вип. 50. – С. 191–195.

 

72.                  Жаданова Т. Предтечи К.С. Льюиса в жанре фэнтези / Татьяна Жаданова // Філологічна науки. – 2015. – № 20. – С. 34–39.

 

73.                  Жаданова Т.В.  Притчевый характер романа К.С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели» / Т.В. Жаданова // Вісник СевНТУ. Філологія : зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во  СевНТУ, 2006. – Вип. 52. – С. 113–118.

 

74.                  Жаданова Т.В. Современное христианское фэнтези : вариативность использования традиционных библейских сюжетов / Т.В. Жаданова // Вісник ХНУ. – № 727. – Сер. Філологія. – Харків: Вид-во  ХНУ, 2006. – Вип. 47. – С. 217–220.

 

75.                  Жаданова Т. Сюжетно-композиционное своеобразие призведений К.С. Льюиса / Т.В. Жаданова // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухоминського. Філологічна науки (літературознавство). – 2015. – №2 (16). – С. 108 –111.

 

76.                  Жаданова Т.В.  Христианское фентези в ХХ веке / Т.В. Жаданова // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во  СевНТУ, 2010. – Вип. 102 : Філологія. – С. 32–36.

 

77.                  Жогіна Л.Ю. Структурно-семантичні особливості жанру «фентезі» / Л.Ю. Жогіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч. 2. – С. 95.

 

78.                  Земляницина Е.В. Философский мир Фэнтези / Е. В. Земляницина // Вісник Харківського державного університету. № 400. Серія : Теорія культури та філософія науки : сб. науч. трудов / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 1998. – Вип. 4 : Наука і культура. – С. 169–173.

 

79.                  Іваненко Ю. В. Експресивний потенціал авторських антропоетонімів у циклі повістей «The Chronicles of Narnia» К.С. Льюїса / Ю. В. Іваненко // Слов’янський збірник: зб. наук. пр. ; [відп. ред. М. І. Зубов]. – K., 2012 . – Вип. 17, ч. 1 . – С. 137–140.

 

80.                  Іваненко Ю. В. Зоопоетоніми в контексті повісті «Prince Caspian. The Return to Narnia» К.С. Льюїса / Ю. В. Іваненко // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. ; [відп. ред. М. Фабіан]. – Ужгород : Графіка, 2011. – Вип. 9. – С. 197–201.

 

81.                  Іваненко Ю. В. Специфіка використання топопоетонімів у повісті К.С. Льюїса «The Last Battle» / Ю. В. Іваненко // Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. пр. ; [ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 15 = Fascicullum 15. – С. 52–58.

 

82.                  Іванотчак Н.І. Іллокутивні типи вербальних проявів емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі / Н.І. Іванотчак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2017. – № 26, т. 2. – С. 33–35.

 

83.                  Іванотчак Н. Когнітивна метафора як засіб вербалізації емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Івонотчак Н. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія «Філологія (мовознавство)» / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 22. – С. 132–139. 

 

84.                  Іванотчак Н. І. Типи емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Н. І. Іванотчак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 120–124.

 

85.                  Івануна Є. Хроніка як структурний принцип «Хронік Нарнії» К.С. Льюїса / Є. Івануна // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. пр. / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 46-49. 

 

86.                  Кадуріна В. Жанрово-стилістичні особливості сучасного англомовного дискурсу фентезі / В. Кадуріна ; наук. кер. О.В. Назаренко // Перекладацькі інновації : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12–13 березня 2015 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 95–96.

 

87.                  Каєнко О. Вивчення творів фентезі на прикладі новели Анджея Сапковського «Відьмак» / Олександр Каєнко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 34–38.

 

88.                  Каліманова О.О. Тарас Завітайло «Шабля». Нове українське фентезі / О.О. Каліманова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 14. – С. 24–31.

 

89.                  Канчура Е.О. Арагорн и капитан Кэррот : пародия или развитие традиции? / Канчура Е.О. // Палантир : журнал Толкиновского Общества Санкт-Петербурга. – 2010. – № 59. – С. 26–32.

 

90.                  Канчура Є.О. Г.К. Честертон та фентезі доби постмодернізму – від алюзій до візуалізації / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії.  – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2014. – Вип. 6. – С.

 

91.                  Канчура Є. Дитина та підліток у країні чудес : сприйняття казки : (на прикладі романів Террі Пратчетта «Рокова музика» та «Санта-хрякус») / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Дитина і світ : проблеми культурного діалогу. – С. 55–62.

 

92.                  Канчура Є.О. Діти та влада : погляд фентезі кінця ХХ сторіччя / Євгенія Канчура // Література. Діти. Час. – 2016. – Вип. 5. – С. 45–52. – Режим доступу: http://urccyl.com.ua/fileadmin/user_upload/Visnyk/Visnyk_2016/Visnyk_2016_vyp5_6.pdf

 

93.                  Канчура Є.О Жанр фентезі : перспективи дослідження / Євгенія Канчура // Сучасні проблеми лінгвистичних досліджень та навчання іноземних мов : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2008. – С. 49–56.

 

94.                  Канчура Є. Ідейно-композіційна роль ситуації зупиненого часу в романах Террі Пратчетта / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Хронозрушення : концепції нелінійного часу у свідомості культур та літератур. – С. 92–97.

 

95.                  Канчура Є.О. Інтертекст дитячого ігрового фольклору в творах фентезі / Євгенія Канчура // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,  2014. – Т. 239 : Філологія. Літературознавство. – Вип. 227. – С. 25–30.

 

96.                  Канчура Є. О. Інтертекстуальність як особливість жанру фентезі : на прикладі романів Террі Претчетта // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, «Рута», 2009. – Вип. 77. – С. 205–210.

 

97.                  Канчура Е.О. Лес в произведениях Толкина / Е. Канчура // Палантир. – 2007. – № 53. – С. 45–50.

 

98.                  Канчура Є. Магія як засіб контакту зі світом : гендерний аспект : відображення феномену в літературі жанру фентезі / Євгенія Канчура // Літературознавчі обрії. – Київ, 2009. – Вип. 14. – С. 46–49.

 

99.                  Канчура Є. О. Маска клоуна – обличчя особистості : (на матеріалі циклу Террі Пратчетта про Дискосвіт) / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2017. – Вип. 14 : Літературні виміри видовищних форм культури. – С. 197–206.

 

100.              Канчура Є. Моделювання ситуацій встановлення контакту з чужим у англійському фентезі доби постмодернізму / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : вид. центр КНЛУ, 2015. - Київ : вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12 : літературний дискурс : транскультурні виміри : зб. наук. пр. – С. 232–242.

 

101.              Канчура Є. Мотив вторгнення у свідомість як чинник негативного досвіду міжкультурної взаємодії / Канчура Є.О., Котей Є. // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький національний універсітет, 2010. – Вип. 79.  – С. 171–179.

 

102.              Канчура Є. Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі : (на матеріалі романів Т. Претчетта) / Євгенія Канчура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 18. – С. 120–127.

 

103.              Канчура Є. Нівелювання бінарних опозицій у фентезі доби постмодерну : (на прикладі романів Террі Претчетта) / Євгенія Канчура / Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 20, ч. 1. – С. 145–152.

 

104.              Канчура Е.О. Особенности отображения влияния «Властелина Колец» Толкина на мировоззрение : на примере творчества Терри Пратчетта / Е. Канчура // Палантир. – 2005. – № 46. – С. 14–20.

 

105.              Канчура Є. О Переосмислення народних балад у британському фентезі : сюжети та мотиви / Євгенія Канчура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. – Львів : Львівський Національний Університет ім. І. Франка, 2016. – Вип. 24, ч. 1. – С. 100–107.

 

106.              Канчура Є. Персоніфікація смерті в текстуалізованій свідомості : (романи Террі Пратчетта про Дискосвіт) / Євгенія Канчура // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький національний універсітет, 2011. – Вип. 82. – С. 155–163.

 

107.              Канчура Є. Персоніфікація стихій у британському фентезі кінця ХХ ст. – трансформація фольклорних образів / Євгенія Канчура // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 147–154.

 

108.              Канчура Є.О. Подорож у жанрі фентезі – шлях до внутрішнього «Я» : (на прикладі  роману «Гуп» («Thud») Террі Претчетта) / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Вип. 6 : Подорож як літературознавча і культурологічна проблема. – С. 87–94.

 

109.              Канчура Є. Природна і штучна радість у щасливому фіналі чарівної казки / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Радість і страждання як чинники культури. – С. 93–99.

 

110.              Канчура Є. О. Роль образу моря в реалізації мотиву землі : (роман «Вільні Хлопці» Террі Претчетта) / Євгенія Канчура // Актуальні проблеми слов’янської філології : лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. статей. – Бердянськ : БДПУ, 2001. – Вип. ХХІV, ч. І. – С. 84–93.

 

111.              Канчура Є. О. Роль образу моря в реалізації мотиву землі : (роман «Вільні Хлопці» Террі Претчетта) / Канчура Є.О. – Режим доступу: http://bdpu.org/scientific_published/apsf_XXIV_p1

 

112.              Канчура Є. Схід у «білому знанні» західної людини : (на матеріалі циклу про Дискосвіт Террі Претчетта) / Канчура Є.О. // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2008. – Вип. 5 : Схід на Заході, Захід на Сході : діалог світоглядних та художніх парадигм. – С. 118–125.

 

113.              Канчура Е.О. «Те, которые велят» Владислава Крапивина и «аудиторы» Терри Пратчетта : тема разумного порядка в фантастике 1980–2000 гг. / Е. Канчура // Иные времена : эволюция русской фантастики на ру­беже тысячелетий. – Челябинск : ООО «Энциклопедия», 2010. – C. 33–42.

 

114.              Канчура Є. Фентезі : оновлення погляду на світ і шлях до себе / Євгенія Канчура // Дивослово. – 2017. – №6. – С. 47–52.

 

115.              Канчура Є. Художні та ідейні відлуння творчості Толкіна у романах Террі Пратчетта / Євгенія Канчура // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 104–107.

 

116.              Канчура Є. О. Шекспірівський інтертекст в романах Террі Претчетта про Дискосвіт : приклад переосмислення класики у фентезі доби постмодернізму / Є. Канчура / Держава та регіони. Серія  Гуманітарні науки.   – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 39–46.

 

117.              Канчура Є. Шекспірівський інтертекст в романах Террі Претчетта про Дискосвіт : приклад переосмислення класики у фентезі доби постмодернізму / Євгенія Канчура // Ренесансні студії. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 18-19. – С. 264–279.

 

118.              Кейван І. Епічне фентезі Романа Костенка «Міф» : (сон Бога) / Інга Кейван // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – Вип. 81. – С. 52–62.

 

119.              Кизилова В.В. Персонажі фентезі для дітей і юнацтва : типологія, функції : (на прикладі роману Галини Пагутяк «Королівство») / В.В. Кизилова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2015. – № 17, т. 1. – С. 10–13. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

120.              Кірюшко Н. Жанрові ознаки роману виховання в септалогії Дж.К. Ролінґ / Наталія Кірюшко // Іноземна філологія / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 111–117.

 

121.              Кирюшко Н.В. Ініціальний шлях героя в романах фентезі / Кирюшко Н.В. // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т  ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 278–286.

 

122.              Кіфенко О. Особливості перекладу інтерактивних елементів тексту в англійській літературній казці : (на матеріалі роману Дж.Р.Р. Толкіна «The Hobbit, or There and Back Again» і його українських перекладів) / О. Кіфенко // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КПУ ім.. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – С. 510–514.

 

123.              Княшко С. Анімалістичність як риса модерністської «фентезі» Девіда Герберта Лоренса «Лис» («The Fox») / Світлана Княшко // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 20, ч. 1. – С. 160–165.

 

124.              Коваленко В. Будущее, которое уже началось / В. Коваленко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2014. – № 4. – С. 72–73.

 

125.              Коваленко О.   Фентезі : жанр молодий чи древній? / О. Коваленко // Освіта України. – 2012. – №31 (30 липня). – С. 15.

 

126.              Коваль Н. Загадкові історії «Володаря кілець» Толкієна / Н. Коваль // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 9. – С. 67–68.

 

127.              Коваль Н. Загадкові історії «Володаря колець» Толкієна / Н. Коваль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 4. – С. 27–28.

 

128.              Козій О. Б. Нерозгадані загадки Середземелля : до питання про образи та композицію роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів» / О. Б. Козій // Зарубіжна література в школі. – 2013. – № 10. – С. 2–7.

 

129.              Козій О. Образ світового дерева як спосіб відцентрової побудови художнього світу Дж.Толкіна / О. Козій // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 7/8 (379). – С. 86–90.

 

130.              Колесник О. Зіставлення дискурсу модельних особливостей героя і ворога : лінгвокогнітивний та мовленнєвий аспекти : (на матеріалі англомовних творів жанру фентезі) / О. Колесник // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 267: Германська філологія. – С. 165–175.

 

131.              Колесник О.С. Зіставлення міфопоетичних номінацій артефактів у давньоанглійських епічних творах та сучасних британських творах жанру фентезі / О. С. Колесник // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес : матеріали Міжнар. наук. конференції, 24–25 листопада 2004 р. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 124–126.

 

132.              Колесник О.С. Зіставний аналіз семантики номінацій екстеріорних сил у контексті міфопоетичної картини світу : (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних творів жанру фентезі) / О.С. Колесник // Філологічні науки : ювілейний зб. наук. праць, присвячений 40-річчю факультету іноземних мов / М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2002. – С. 41–47 .

 

133.              Колесник О.С. Лінгвокогнітивні особливості концепту МАГІЯ в міфологічно орієнтованій картині світу : (на матеріалі давньоанглійських епічних творів та творів жанру фентезі) / О.С. Колесник // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. – Київ, 2002. – Т. 5, № 1. – С. 158–163.

 

134.              Колесник О. Особливості дискурсивних стратегій і тактик у модальному аспекті альтернативного міфологічного фентезі світу / О. Колесник // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 213 : Германська філологія. – С. 47–57.

 

135.              Королькова Я.В. «Герой-коллектив» в произведениях фэнтези / Я. В. Королькова // Филологические науки. Вопросы теории и практики : научно-теоретический и прикладной журнал. – 2013. – № 11, ч.1. – С. 84–86.

 

136.              Королькова Я.В. Культурная модель оборотничества в романах-фэнтези М. Семеновой о Волкодаве / Я. В. Королькова // Филологические науки. Вопросы теории и практики : научно-теоретический и прикладной журнал. – 2013. – № 11, ч.1. – С. 87–89.

 

137.              Кофлер Д. Функціонування міфологічних образів у епопеї Джона Р.Р. Толкіна «Володар перстнів» / Денис Кофлер // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 77–80.

 

138.              Кривенець І.В. Мовні засоби вираження ірреального в жанрі фентезі : (на матеріалі роману Бернара Вербера «L'Empire des anges») / І.В. Кривенець // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 21, т. 2. – С. 59–61.

 

139.              Криницька Н.І. Архетипи у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н.І. Криницька // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2004. – Випуск 42. – № 632. – С. 368–372. – (Серія «Філологія»).

 

140.              Криницкая Н.И. Выбор и жертва в фантастических произведениях Урсулы Ле Гуин / Наталия Игоревна Криницкая // Проблема свободы выбора в американской цивилизации : материалы ХХХ Международной конференции американистов России (Москва, 17–22 декабря 2004 г.). – Москва : МГУ, 2004. – С. 358–366.

 

141.              Криницька Н.І. Екранізації науково-фантастичних творів Філіпа Кіндреда Діка в контексті масової культури / Н.І. Криницька // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – № 4 (39). – С. 42–47. – (Серія «Гуманітарні науки»).

 

142.              Криницкая Н.И. Комическое в творчестве Урсулы Ле Гуин / Наталия Игоревна Криницкая // Тезисы докладов и сообщений Девятых международных чтений молодых учёных памяти Л.Я. Лившица (Харьков, 23–24 февраля 2004 г.). – Х. : ПП Израйлев Е.М., 2004. – С. 30–31.

 

143.                               Криницька Н.І. Концепція «світ як ліс» у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Наталія Криницька // Англійська філологія : проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики : зб. наук. праць. – Полтава : Техсервіс, 2007. – С. 70–79.

 

144.                               Криницкая Н.И. Музыка и танец в фантастических произведениях Урсулы Ле Гуин / Наталия Игоревна Криницкая // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків : ППВ «Нове слово», 2004. – Випуск 2 (38). – С. 120–128. – (Серія «Літературознавство»).

 

145.              Криницька Н.І. Мультикультурний вимір доробку Урсули Ле Гуїн / Н.І. Криницька // Питання літературознавства. – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2010. – Вип. 81. – С. 63–70.

 

146.              Криницька Н.І. Народження світу : спроба онтопоетичного аналізу творчості Урсули Ле Гуїн / Н.І. Криницька // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2008. – Випуск 54. – № 836. – С. 99–102. – (Серія «Філологія»).

 

147.              Криницкая Н.И. Образ Койотихи как символ «внутреннего мира» Америки : (на примере произведений Урсулы К. Ле Гуин) / Н. Криницкая // Америка реальная, воображаемая и виртуальная : материалы ХХХІІ Международной конференции американистов России (Москва, 14–19 декабря 2006 г.). – Москва : МГУ, 2006. – С. 206–207.

 

148.              Криницкая Н.И. Перспективы онтопоэтического метода для исследования современной фантастической литературы / Наталия Игоревна Криницкая // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2006. – Вип. 47. – № 727. – С. 208–212. – (Серія «Філологія»).

 

149.              Криницька Н.І. «Правило імен» у Земноморському циклі Урсули Ле Гуїн: антропонімія як онтопоетичний засіб / Н.І. Криницька // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 12 (69). – С. 68–79.

 

150.              Криницька Н.І. Роман Урсули Ле Гуїн «Тлумачення»: філософські та художні особливості / Н.І. Криницька // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси : ЧДТУ, 2004. – Число восьме. – С. 62–67. – (Серія «Іноземна філологія»).

 

151.              Криницька Н. Романтичне коріння мотиву двійництва в романі Урсули Ле Гуїн «Чарівник Земномор’я» / Н.І. Криницька // Американські літературні студії в Україні. – К. : Факт, 2007. – Вип. 4: Дискурс романтизму в літературі США. – C. 185–194. – Online at: http://cnx.org/content/m16668/latest/

 

152.              Криницька Н.І. Символ «Інь-Ян» як образ світу у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Наталія Криницька // Англійська філологія : проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики: зб. наук. праць. – Полтава : ПДПУ, Техсервіс, 2008. – Вип. 2. – C. 54–68.

 

153.              Криницька Н.І. Тропологічні світи як приклад синтезу онтологічності фантастичної літератури в площині «автор – твір – читач» / Н.І. Криницька // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 72.– С. 171–176.

 

154.              Криницька Н.І. Фантастичні твори Урсули К. Ле Гуїн: павутина як модель Всесвіту / Н.І. Криницька // Іноземна філологія : наук. зб. – Львів : ЛНУ, 2007. – Вип. 118. – С. 142–147.

 

155.              Криницька Н.І. Фантастичні твори Урсули Ле Гуїн крізь призму жанрової ідентифікації / Н.І. Криницька // Держава та регіони. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – № 3. – С. 9–14. – (Серія «Гуманітарні науки»).

 

156.              Круглій А. Диспозиція «чудо»/»фантастичне» на матеріалі «Києво-Печерського Патерика» та творів жанру фентезі / Круглій А. // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 60–65.

 

157.              Кузьменко Д.Ф. Кельтська культура у творах Джона Толкіна / Д.Ф. Кузьменко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 64–74.

 

158.              Куриленко Д. В. Фентезі vs химерна проза : ідіостиль ірреального / Д.В. Куриленко // Молодий вчений. – 2016. – № 11, ч. 2. – С. 210–213.

 

159.              Кушнір Л.О. Авторська лексика Дж.Р.Р. Толкіна в українському відтворенні : перекладацькі стратегії / Кушнір Л.О. // Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40). – С. 334–341.

 

160.              Кушнір Л.О. Авторська лексика Дж.Р.Р. Толкіна «Володар перснів» : лінгвістичний статус і класифікація / Л. Кушнір // Мова і культура. – Вип. 17, т. 1. – 2014. – С. 58–65.

 

161.               Кушнір Л.О. Відтворення авторської лексики штучних мов Дж.Р.Р. Толкіна в українських перекладах / Кушнір Л.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон, 2016. – Вип. 4. – С. 22–29.

 

162.               Кушнір Л. Зіставний аналіз мовно-змістових деформацій в українському та російських перекладах роману Дж.Р.Р. Толкіна «The Lord of the Rings» за авторством А. Немірової / Л. Кушнір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2014. – №4 (281). – С 210–216.

 

163.               Кушнір Л. Лінгвопоетика в романі Дж.Р.Р. Толкіна «Володар перснів» : штучні мови, ономастикон і реалії / Л.О. Кушнір // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : МГУ, 2014. – Вип. 21, ч. 2. – С. 241–245.

 

164.               Кушнір Л.О. Про відтворення «промовистих» імен : протагоністи творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських, російських і польських перекладах / Л. О. Кушнір // Мова і культура. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – С. 463–471.

 

165.              Кушнір Л. Способи відтворення онімів і реалій в українських перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів» / Л. Кушнір // Іноземна філологія. – Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 113–123.

 

166.              Кушнір Л.О. Стратегії відтворення імпліцитного змісту творів Дж.Р.Р. Толкіна в українських перекладах / Кушнір Л.О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : філологія. – Київ, 2016. – № 24, т. 2. – С. 118–122.

 

167.              Леоненко О. С. До питання жанру фентезі в українській літературі кінця ХХ–початку ХХІ століття : (на прикладі творчості Григорія Штоня) / О. С. Леоненко // Олександр Галич – особистість, учений, громадянин : зб. наук. пр., присвячених 60-річчю д-ра філол. наук, проф. О. А. Галича. – Луганськ, 2008. – С. 314–319.

 

168.              Леоненко О. С. Національний варіант жанру фентезі в прозі Галини Пагутяк : (на матеріалі роману «Смітник Господа нашого») / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 5 : філологічні науки. – С. 97–103.

 

169.              Леоненко О. С. Онтологічно-біблійний аспект фантастичної реальності в романі Григорія Штоня «Рай» / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 11 : філологічні науки. – С. 71–77.

 

170.              Леоненко О. С. Специфіка жанрових модифікацій фентезі у творчості Григорія Штоня / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 19 : філологічні науки. – С. 54–60.

 

171.              Леоненко О. С. Ствердження філософських концепцій ХХ століття за допомогою фентезійних прийомів у повісті Григорія Штоня «Містраль» / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 14 : філологічні науки. – С. 51–57.

 

172.              Леоненко О. С. Трансформація жанру фентезі в прозі Г. Пагутяк : (на прикладі повісті «Записки білого пташка») / О.С. Леоненко // Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конферепнції «Розвиток наукових досліджень 2009». – Полтава, 2009. – Т. 11. – С. 63–67.

 

173.              Лєвочкіна С. Множинна номінація фентезійних персонажів : (когнітивний аспект) / С. Лєвочкіна // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2007. – Вип. 356–359 : Слов’янська філологія. – С. 153–157.

 

174.              Лєвочкіна С. Ономастикон художнього твору : процедура концептуального аналізу / Лєвочкіна С.В. // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика : матеріали Міжнар. наук. конференції УАКЛіП 8–10 жовтня 2016 р. Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 50.

 

175.              Лисенко М.В. Чарівний світ чаклунів і магів : до вивчення твору Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і таємна кімната». 5 клас / М. В. Лисенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 8–10.

 

176.              Логвиненко Н. Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі / Наталія Логвиненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №11. – С. 40–45.

 

177.              Логвиненко Н.М. Вивчення творів сучасного українського фентезі на факультативних заняттях / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 12. – С. 23–27.

 

178.              Логвіненко Н. Використання педагогіки пригод під час вивчення роману Віталія Климчука «Рутенія. Повернення відьми» / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 30–34. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

179.              Логвиненко Н. Від фольклорної фантастики до сучасного українського фентезі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 36–40.

 

180.              Логвіненко Н.М. «Своя фантастика в Україні є, вона живе, розвивається, родить...» : сучасний стан української фантастичної прози / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 40–45.

 

181.              Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі у системі факультативних занять / Н. Логвіненко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. – 2016. – № 4. – С. 24–27. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

182.              Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі : формування змісту поглибленого вивчення національної літератури / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 6. – С. 36-40.

 

183.              Логвіненко Н. Традиції баладної романтики Т. Шевченка як джерела сучасного українського фентезі / Н. Логвіненко // Тарас Шевченко в долі слов’янських народів : діалог через століття і кордони : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції : 200 років від дня народження Т. Г. Шевченка / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. наук.-досл. ін-т українознавства та всесвіт. історії, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Шевченківський нац. заповідник. – Київ, 2014. – С. 183–188.

 

184.              Логвіненко Н. Фентезі як вид фантастичної прози / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 5. – С. 38–40.

 

185.              Манахов О. Літературна традиція і жанр фентезі / Манахов О. І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 8(2). – С. 115–117.

 

186.              Манахов О. Пейзаж і портрет у фентезійному світі Джона Толкіна та Ніка Перумова / Манахов О. І. // Молодий вчений. – 2014. – № 8(1). – С. 160–163.

 

187.              Манахов О. Фентезі як інтертекстуальний жанр епохи постмодернизму / Олег Манахов // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією? – С. 36–43. 

 

188.              Марчук О.В. Квест як основна сюжетна лінія жанру англомовного фентезі / О.В. Марчук // Парадигма пізнання : гуманітарні питання. – 2015. – Вип. 5 (8). – С. 1–8.

 

189.              Марчук О.В. Конотативний простір світу англомовного фентезі / О.В. Марчук // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2015. – № 19, т. 1. – С. 95–97.

 

190.              Марчук О.В. Первинний (реальний) і вторинний (ірреальний) світ : кільцева композиція жанру фентезі / О.В. Марчук // Нова філологія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – №58. – С. 126–128.

 

191.              Матюшкіна Т. Культурологічний підхід до вивчення роману Корнелії Функе «Чорнильне серце» : [методичні рекомендації] / Тетяна Матюшкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 34–37.

 

192.              Мірошниченко Н. Химерна драма. Неоміфологічне моделювання тексту в українському драматичному фентезі / Надія Мірошниченко // Курбасівські читання : наук. вісн. – Київ : [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2011. – № 6, ч. 1. – С. 108–118.

 

193.              Москвітіна Д. «Гаррі Поттер» як дзеркало британського життя / Дарія Москвітіна // Іноземна філологія : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123–128.

 

194.              Мунтян А.А Проблемы поэтики серии книг Дж.К. Роулинг в англоязычной критике и литературоведении / Мунтян А.А, И.В. Шпак // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературонавство / Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – Вип. 2 (78), ч. 2. – С. 96–103.  

 

195.              Назаренко М. Американские мифы. По поводу романа Джеймса Блэйлока «Бумажный Грааль» / М. Назаренко // Реальность фантастики. – 2005. – № 7. – С. 208–212.

 

196.              Назаренко М.Й. Апологія жанру / М.Й. Назаренко // Формат 21. – Осінь 2000. – С. 156–169.

 

197.              Назаренко М. Бунтуй, бунтуй, что умирает свет / Михаил Назаренко // FANтастика. – 2008. – № 6. – С. 8–17; № 7. – С. 8–14.

 

198.              Назаренко М. Василь Шкляр – через жанр до міфу / Кохановська Т., Назаренко М. // Літературна дефіляда. – Київ : Темпора, 2012. – С. 209–229.

 

199.              Назаренко М. Великий Бог Пан : европейский контекст образа и проза А. Кондратьева / М. Назаренко // Александр Кондратьев : исследования, материалы, публикации. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – Вып. 3. – С. 150–165.

 

200.              Назаренко М.Й. Верещагин Петр / М. Назаренко // Фантасты современной Украины : энциклопедический справочник / ред.-сост. И.В.Черный. – Харьков : Инвестор, 2007. – С. 171–177.

 

201.              Назаренко М. Гностический космос в романе Марины и Сергея Дяченко «Vita nostra» / М. Назаренко // Словенска научна фантастика : зб. радова – Београд : Институт за књижевност и учетност, 2007. – С. 243–262.

 

202.              Назаренко М. Дом, который построил Краули / М. Назаренко // Реальность фантастики. – 2003. – № 4. – С. 175–183.

 

203.              Назаренко М. Дяченко Марина Юрьевна, Дяченко Сергей Сергеевич / Михаил Назаренко // Фантасты современной Украины : справочник / под ред. д.ф.н., проф. И. В. Черного. – Харьков : Мир детства, 2000. – С. 63–72.

 

204.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 1. Нечеткое множество / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 1. – С. 171–176.

 

205.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 2. Король былого / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 3. – С. 173–180.

 

206.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 3. Король грядущего / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 5. – С. 160–168.

 

207.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 4. Эта грубая магия / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 8. – С. 159–167.

 

208.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 5. Конец эпохи / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 10. – С. 172–179.

 

209.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 6. Strawberry Hill Forever / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2005. – № 1. – С. 169–176.

 

210.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 7. Романтическая интермедия / Михаил Назаренко// Реальность фантастики. – 2005. – № 7. – С. 179–184.

 

211.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 8. В решете они в море ушли, в решете / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2005. – № 10. – С. 177–190.

 

212.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 9. Когда эльфы были маленькими / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 2. – С. 183–194.

 

213.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 10. Золотой ключ и множество дверей / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 3. – С. 172–185.

 

214.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 11. Возвращение Короля / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 8. – С. 176–187.

 

215.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 12. Дивные Острова / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 11. – С. 159–174.

 

216.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 13. Рождение фэнтези из духа музыки / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 2. – С. 190–202.

 

217.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 14. Простые рассказы с Волшебных Холмов / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 6. – С. 157–180.

 

218.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 15. Дудочник у врат зари / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 7. – С. 175–190.

 

219.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 16. Ирландские сновидцы / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 10. – С. 169–189.

 

220.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 17. Что-то кончается, что-то начинается / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 12. – С. 176–200.

 

221.              Назаренко М. Идеальный Аренев / Михаил Назаренко // Аренев В. Мастер дороги / В. Аренев. – Москва : Фантаверсум, 2013. – С. 3–4.

 

222.              Назаренко М. ...Из множества красок / М. Назаренко // Дяченко М. и С. Эмма и Сфинкс / Марина и Сергей Дяченко. – Москва : Эксмо-Пресс, 2002. – С. 465–477.

 

223.              Назаренко М. Иторр Кайл / Михаил Назаренко // Фантасты современной Украины : справочник / под ред. д.ф.н., проф. И. В. Черного. – Харьков : Мир детства, 2000. – С. 75–76.

 

224.              Назаренко М. Картографування «вторинного світу» : оповідання Кіплінга «The Brushwood Boy» в передісторії фентезі / М. Назаренко // Сучасний Кіплінг – нові акценти інтерпретації : матеріали конференції. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – С. 43–46.

 

225.              Назаренко М. Книжная полка Михаила Назаренко / Михаил Назаренко // Новый мир. – 2010. – № 3. – С. 204–211.

 

226.              Назаренко М. Много премий, хороших и разных  / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 4. – С. 193–201.

 

227.              Назаренко М.Й.  На том, последнем рубеже / Михаил Назаренко // Валентинов А., Дяченко М. и С., Олди Г.Л. Рубеж. – Кн. 2. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – С. 411–415.

 

228.              Назаренко М. Переосмысление античной мифологии в прозе М.Л. Гаспарова :  («Рассказ Пелея») / Михаил Назаренко // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ «Київський Університет», 2012. – Вип. 35. – С. 468–473.

 

229.              Назаренко М. Последующее разоблачение, или Ответ дуэту / Назаренко М., Пузій В. // Реальность фантастики. – 2005. – № 8. – С. 159–169; № 9. – С. 172–182.

 

230.              Назаренко М.Й. Послесловие. Люди и ритуалы / Михаил Назаренко // Дяченко М. и С. Ритуал / Марина и Сергей Дяченки. – Москва : АСТ, 2000. – С. 413–425.

 

231.              Назаренко М. Современная англоязычная фантастика : тенденции и перспективы / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 7. – С. 165–172.

 

232.              Назаренко М. Трижды готический мастер / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 1. – С. 162–170.

 

233.              Назаренко М.Й. Українська фантастика : шлях до самовизначення / М. Назаренко // ArtLіne. – 1998. – № 9. – С. 62–65.

 

234.              Назаренко М. Украинская фантастика от Геракла до чугайстров / Михаил Назаренко // Радуга. – 1999. – № 4. – С. 118–120.

 

235.              Назаренко М. Украинский вектор : «Садок вишневий коло хати» versus Яблони на Марсе / Назаренко М., Кохановська Т. // Новый мир. – 2012. – № 8. – С. 207–211.

 

236.              Назаренко М. Украинский вектор : сны о минувшем / Назаренко М., Кохановська Т. // Новый мир. – 2011. – № 6. – С. 206–212.

 

237.              Назаренко М. Фантастика-2007 : что делать, Фауст? / Михаил Назаренко // Радуга. – 2008. – № 5–6. – С. 157–165.

 

238.              Назаренко М. Фантастика-2008 : другая сторона / Михаил Назаренко // Радуга. – 2009. – № 5/6. – С. 150–157.

 

239.              Назаренко М. Цвет волшебства / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 2. – С. 169–179.

 

240.              Назаренко М. Штерн Борис Гедальевич / М. Назаренко // Фантасты современной Украины : справочник / под ред. д.ф.н., проф. И. В. Черного. – Харьков : Мир детства, 2000. – С. 135–142; Фантасты современной Украины : энциклопедический справочник / ред.-сост. И. В. Черный. – Харьков : Инвестор, 2007. – С. 591–604.

 

241.              Nazarenko M.  La Petite Cerisaie près de la Chaumière vs Les Pommiers de Mars / Kokhanovskaya T., Nazarenko M.  // Galaxies (Paris). – 2014. – № 27. – P. 63–71.

 

242.              Nazarenko M. Les littératures de l’imaginaire occidentales dans la formation de celles de l’époque post-soviétique / Nazarenko M., Kokhanovskaya T. //  La Revue Russe. – 2014. – № 43. – P. 79–106.

 

243.              Nazarenko M.  Mapping the Secondary World : «The Brushwood Boy» and Nineteenth Century Fantasy / Nazarenko M. // The Kipling Journal. – Vol. 89. – № 362. – December 2015. – P. 22–29.

 

244.              Олійник С.М. Міфологеми стихій в українському фентезі / С.М. Олійник // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 105–116.

 

245.              Олійник С.М. Моделювання образу іншого в сучасній українській фантастичній прозі / Олійник С.М. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – Бердянськ, 2016. – Вип. 10. – С. 214–222.

 

246.              Олійник С.М. Спільні та відмінні ознаки раціональної фантастики і фентезі : (на прикладі творів О. Бердника «Серце всесвіту» та М. С. Дяченків «Дика енергія. Лана») / С.М. Олійник // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 63–67.

 

247.              Осадча О. Стилізація мови українського фольклору як засіб творення фентезійного тексту : (на матеріалі дитячої повісті Леоніда Кононовича «Пекельний звіздар») / Осадча О. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 295–303.

 

248.              Павкин Д. Антропоцентрическая концептуальная метафора в текстах жанра «фэнтези» : (на материале произведений У. ле Гуин) / Д. М. Павкин // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки : зб. / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 66–75.

 

249.              Павкін Д. Емотивна оцінка образу простору : (на матеріалі романів Дж.Р Р. Толкієна) / Д. Павкін // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – Черкаси: РВВ ЧНУ, 2004. – Вип. 56. – С. 45–53.

 

250.              Павкін Д. Метонімія як мовний засіб створення аксіологічного ракурсу топофону текстів у жанрі «фентезі» : (на матеріалі романів Дж. Р. Р. Толкієна) / Д. Павкін // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – Черкаси : РВВ ЧДУ, 2002. – Вип. 42. – С. 151–157.

 

251.              Павкін Д.М. Мовні засоби створення аксіології топофону в романах Дж. Р. Р. Толкієна / Д.М. Павкін // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – К. : КНЛУ, 2003. – №2. – Т.6. – С.145–151.

 

252.              Павкін Д. М. Особливості семантики художнього тексту в жанрі «фентезі» / Д.М. Павкін // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – Ч. 7. – С. 72–74.

 

253.              Павкин Д. М. Семантика текста в жанре «фэнтези» : мифологемные реляции пространственного образа / Д.М. Павкин // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Айлант, 2001. – Вип. X. – С. 34–40.

 

254.              Павкин Д. М. Территория «Белерианд» в произведениях Дж. Толкиена : (опыт концептуального анализа текста) / Д. М. Павкин // Вісник Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького. Серія Філологічні науки.  – Черкаси. 1999. – Вип. 11. – С. 67–76.

 

255.              Павкин Д. М. Топофон Божественный Мир в романе Дж. Толкиена «Сильмариллион» : (опыт концептуального анализа текста) / Д. М. Павкин // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Київ : КДЛУ, 1999. – Т. 2, №2. – С. 174–184.

 

256.              Павкін Д. Чи писав ДЖ. Р.Р.Толкієн фентезі, або теорія жанрів у світлі прототипної семантики / Д. Павкін // Вітчизняна філологія : теоретичі та методичні аспекти вивчення : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Черкаси : Вид. Ю.А. Чабаненко, 2011. – С. 91–99.

 

257.              Пастушук Г. «Хроніки Нарнії» К.С. Льюїса в контексті розвитку англійської християнської літератури для дітей / Галина Пастушук // Іноземна філологія : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 93–103.

 

258.              Півень С.В. Жанрові межі фентезі : (на матеріалі «Саги про Відьмака» Анджея Сапковського) / Півень С.В. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 302–310.

 

259.              Півень С.В. Криза ідентичності у плинній сучасності : (рецепція у літературі фентезі) / Півень С.В. // Наукові записки НаУКМА / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Т. 195 : філолоігчні науки (літературознавство). – Київ, 2017. – С. 60–68.

 

260.              Потапов Є.А. «Володар перснів» : спроба матеріалістичного аналізу / Є.А. Потапов // Країна знань. – 2008. – №7. – С. 42–44.

 

261.              Почепцов Г. Конструювання віртуальної структури в жанрі фентезі / Г. Почепцов // Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. – К. : ВД «КМА», 2015. – С. 310–317.

 

262.              Примачик І. Людина, яка розуміє гобітів : [Джон Рональд Руел Толкієн – англійський письменник-фантаст, автор роману-трилогії «Володар перстнів»] / І. Примачик // Всесвіт. – 2008. – № 3-4. – С. 114–117.

 

263.              Прітикіна А. О. Сутність понять фантастика та фентезі як сучасних літературних жанрів / А.О. Прітикіна // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во Державного закладу Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2010. – № 14 (201), ч. ІІ. – С. 132–138.

 

264.              Ребрій І.М. Мовні та етноментаьні особливості перекладу давньосонячної мови глаб-ерібол-ефкорді з «Космічної трилогії» К.С. Льюїса / І.М. Ребрій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Херсон : видавн. ХДУ, 2016. – Вип. 3. – С. 49–54.

 

265.              Рехколайнен В. Специфіка авторських неологізмів («толкінізмів») на матеріалі трилогії «Володар перснів» Дж.Р.Р. Толкіна : проблеми перекладу / Рехкколайнен В. // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Донецьк. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – С. 92–98.

 

266.              Росстальна О.А. Явище ескапізму у творчій свідомості Дж.Р.Р. Толкіна / О.А. Росстальна. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1116/1/1_.pdf

 

267.              Рябченко М. М. Моделювання фантастичного наративу в повісті «Балада для Кривої Варги» Марини Соколян / М. М. Рябченко // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 198–205.

 

268.              Рябченко М. Синкретизм фантастичних, фентезійних та міфологічних елементів творчості Марини Соколян / М.М. Рябченко // Слов’янська фантастика : зб. наук. пр. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 177–188. 

 

269.              Рябчук Є. Свято фентезі на Прикарпатті / Є. Рябчук // Літературна Україна. – 2013. – № 14(4 квіт.). – С. 11.

 

270.              Рязанцева Т.М. Екфрасис і гіпотипозис у ранній прозі Дж. Р. Р. Толкіна : (описи осель Валарів у «Книзі Забутих Переказів») / Т. Рязанцева // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – Вип. 13 : Феномен дому в літературознавчій перспективі. –  С. 489–499.

 

271.                            Рязанцева Т.М. Екфрасис у прозі Дж. Р. Р. Толкіна – версії та функції / Т.М. Рязанцева // Інтермедіальні виміри літератури фентезі : зб. матеріалів наук. семінару ЦДЛФ при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (20 квітня 2016 ) / ред. Рязанцева Т.М, Канчура Є.О. – Київ, 2016 – С. 66–71.

272.              Рязанцева Т. Жiнка у фентезi : авторка й героїня / Т. Рязанцева // Книжник review. – 2004. – № 17. – С. 10–11.

 

273.              Рязанцева Т.М. Ілюстрація ілюзій : трансформація фольклорних мотивів у трилогії Дж. Тарр «Пес і Сокіл» / Т.М. Рязанцева // Антипролог : зб. наук. пр., присвячених 60-річчю чл.-кор. НАНУ М. Сулими. – Київ : Стилос, 2007. – С. 456–468.

 

274.              Рязанцева Т.М. Магія метафор : механізми взаємодії «Пісні» Джона Донна і «Мандрівного замку Хаула» Діани Вінн Джонс / Т.М. Рязанцева // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2016. – Вип. 24, ч. 2. – С. 64–69.

 

275.              Рязанцева Т.М. «Місто Майстрів» Т. Габбе : особливості розбудови / Т.М. Рязанцева // Сучасні літературознавчі студії: зб. наук. пр.  – Київ : ВЦ КНЛУ, 2005. – Вип. 2 : Дитина і світ : проблеми культурного діалогу. – С. 111–116.

 

276.              Рязанцева Т. Міф успіху чи успіх міфу? : (фентезі і фантастика) / Т. Рязанцева // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – №2. – С. 172–177.

 

277.              Рязанцева Т.М. Нотатки захопленого перекладача / Т.М. Рязанцева // Всесвіт. – 1994. – № 138–144.

 

278.              Рязанцева Т.М. Омріяний і недосяжний… : легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури / Т.М. Рязанцева // Людина і Світ. – 2000. – № 1. – С. 44–48.

 

279.              Рязанцева Т.М. Примусовий наратив у повісті П.С. Бігла «Останній Одноріг» : фігури і правила гри. / Т.М. Рязанцева // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2017. – Вип. 14 : Літературні виміри видовищних форм культури. – С. 443–451.

 

280.              Рязанцева Т.Н. «Происхождение Руси» О. Прицака как источник толкиноведческих исследований / Т.Н. Рязанцева // Палантир : журнал Толкиновского Общества Санкт-Петербурга. – 2005. – № 46. – С. 6–10.

 

281.              Савчук К. Просторові відносини у фентезі / К. Савчук // Буковинський журнал. – 2007. – № 4. – С. 242–249.

 

282.              Сайковська О.Ю. «Зміїний» цикл Ніколая Теллалова / О.Ю. Сайковська // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 264–274.

 

283.              Саплін Ю. Підліткове мовлення в романах про Гаррі Поттера / Юрій Саплін // Іноземна філологія : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 118–122.

 

284.              Свербілова Т. Незавершені твори О. Гріна 20-х років / Т. Г. Свербілова // Радянське літературознавство. – 1980. –  №8. – С. 72–76.

 

285.              Свербілова Т. Певец страны воображения : (к 100-летию со дня рождения А.С. Грина) / Т.Г. Свербилова // Русский язык и литература в школах УССР. – 1980. – №4. – С. 71–73.

 

286.              Сеньків О.М. Індивідуально-авторська власна назва в англомовному дитячому фентезі / О.М. Сеньків // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2017. – № 27, т. 2. – С. 121–125.

 

287.              Сеньків О. М. Індивідуально-авторське словотворення у творах жанру фентезі : [електронний ресурс] / Сеньків О.М. // Науковий вісник ДДПУ ім. І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. – 2015. – №3.  – С. 238–244. – Режим доступу: http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2015/NV_2015_3/40.pdf

 

288.              Ситник Н. Жанрові особливості фентезі Д. Р. Р. Толкіна / Наталія Ситник // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 78. – С. 224–234.

 

289.              Cитник Н. В. Образ Гендальфа в контексті архетипної образної системи трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів» / Н. В. Ситник // Наукові праці : зб. Кам’янець-Подільського ДПУ. – Кам’янець-Подільськ, 2006. – Вип. 5. – С. 173–174.

 

290.              Cитник Н. В. Образ Фродо і домінантний архетип трилогії «Володар перснів» / Н. В. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського НУ. – Кам’янець-Подільськ, 2011. – Вип. 27. – С. 310–314.

 

291.              Ситник Н. Основні тенденції критичних досліджень творчості Дж. Р. Р. Толкіна за останні два десятиліття / Н. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського ДУ. – Кам’янець-Подільськ, 2005. – Т. 1. – Вип. 10. – С. 221.

 

292.              Ситник Н. Особливості темпоральної організації міфосвіту Дж. Р. Р. Толкіна / Н. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського НУ. – Кам’янець-Подільськ, 2008. – Т. 3. – Вип. 7. – С. 33–34.

 

293.              Cитник Н. В. Тема добра і зла у творчості Толкіна / Н. В. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського ДУ. – Кам’янець-Подільськ, 2005. – Т. 2. – Вип. 4. – С. 129–134.

 

294.              Стасюк Б. Аморфність групування неповноеквівалентної лексики / Богдан Стасюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. / м-во освіти і науки України ; Українська спілка германістів вищої школи ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Вип. 89 (1). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 222–225.

 

295.              Стасюк Б. Дж. Р. Толкін : інтерпретація крізь призму античності / Богдан Стасюк // Б. В. Стасюк // Іноземна філологія. – 2010. – Вип. 122. – С. 229–234. –  Режим доступу:http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_122/articles/35stasyuk.pdf

296.              Стасюк Б. В. Культурно-специфічна лексика в романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар каблучок» / Б. В. Стасюк // Актуальні проблеми перекладознавства в контексті міжкультурної комунікації. Сучасні технології навчання іноземних мов : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 30 березня – 31 березня 2006 р.) / редкол. : Філіппов В. Л. (відп. ред.). – Луганськ : «Шико», 2006. – С. 152–159.

297.              Стасюк Б. Неопосередкований перекладацький проект у сучасному літературному процесі / Богдан Стасюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).  – Вип. 138. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015 – С. 374–378; Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1920

298.              Стасюк Б. Неповноеквівалентність власних назв : (на матеріалі українського перекладу казкової повісті Дж. Р. Толкіна «Farmer Giles of Ham» / Богдан Стасюк // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія Лінгвістика. – Херсон : Видавн. ХДУ, 2009. – Вип. Х. – С. 209–214. – Режим доступу: http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1059

299.              Стасюк Б. В. Новий український переклад із Дж. Р. Р. Толкіна: особливості прочитання / Б. В. Стасюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2007. – № 772. – С. 66–71.

 

300.              Стасюк Б. В. Особливості відтворення одиниць лексико-семантичної групи MAGIC / Б. В. Стасюк // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 75(5). – С. 201–205.

 

301.              Стасюк Б. В. Паралелізм різномовних синонімічних рядів і проблема встановлення еквівалентності між їхніми компонентами / Б. В. Стасюк // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В. В. – Чернівці: «Книги – ХХІ», 2008. – С. 264–267.

 

302.              Стасюк Б. В. Поняттєва неповноеквівалентність: перекладацький аспект / Б. В. Стасюк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2007. – Вип. 22, ч. ІІ. – С. 108–113.

 

303.              Стасюк Б. В. Проблема еквівалентності заголовка художнього твору крізь призму поглядів Віктора Коптілова / Б. В. Стасюк // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. – Вип. 40/1. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

 

304.              Стасюк Б. Семантичні проблеми перекладу : (на матеріалі перекладів роману Дж.Р.Р. Толкіна «Володар Перснів» українською мовою) / Б. Стасюк // Наукові записки. Серія Філологічна науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 67. – С. 201–206.

305.              Стасюк Б. В. Труднощі інтерпретації заголовка : процес встановлення еквівалентності / Б. В. Стасюк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2008. – Вип. 24. – Частина 3. – С. 224–228.

306.              Стасюк Б. В. Труднощі перекладу заголовків і проблема неповноеквівалентності / Б. В. Стасюк // Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Вип. 81 (4). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 314–319.

307.              Стужук О. «Смерть» или трансформация научной фантастики / О. Стужук // Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee. Koncepty. Gayunki. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – С. 171–181.

308.              Стужук О. Художня фантастика: проблеми класифікації / О. Стужук // Філологічні семінари. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Вип. 8 : Художня форма. – С. 98–101.

309.              Стужук О. Художня фантастика як теоретична проблема / О. Стужук // Слов’янська фантастика : зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 52–65.

310.              Тихомирова Е.В. Альтернативная мифология для Англии, или Квест Профессора Толкина / Е.В. Тихомирова // Вікно в світ : зарубіжна література : наук. дослідження, історія, методика викладання. – 2001. – № 3. – С. 107–113.

 

311.              Тихомирова О.В. Гра в «дитячу книгу» як наративна стратегія у фентезійних циклах / Тихомирова О.В. // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 239, вип. 227 : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – С. 48–51.

 

312.              Тихомирова О. Гра у фікційного автора в «Кулінарній книзі Нанні Огг» / О. Тихомирова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 164, вип. 152 : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – С. 126–129.

 

313.              Тихомирова О.В. Дж.Р.Р. Толкін і література ХХ століття / О.В. Тихомирова // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : зб. наук. праць. – Сімферополь : «Кримський архів», 2008. – С. 115–126.

 

314.              Тихомирова Е.В. Квест в «зоне диалога» альтернативной мифологии Толкина с традиционными мифологиями / Е.В. Тихомирова // Тезисы докладов к Третьему Толкиновскому Семинару, посвященному 111-летию Дж.Р.Р.Толкина. – СПб., 2003. – С.13–14.

 

315.              Тихомирова О.В. Кельтські мотиви в фентезі Террі Пратчетта / О.В. Тихомирова // Мова. Культура. Комунікація : матеріали І-ї Міжнародної наук. конф. (Чернігів, 16 квітня 2010 р.). – Чернігів : Чернігівський нац. педагогічний ун-т імені Т.Г.Шевченка, 2010. – С. 129–131.

 

316.              Тихомирова О.В. Концептуальні проблеми перекладу творів Джона Толкіна / О.В. Тихомирова // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. Серія Філологія. – 2001. – Т. 4, № 1. – С. 232–238.

 

317.              Тихомирова О.В. Місце особистого квесту Арагорна в метаквесті Середзем’я : (на матеріалі текстів Дж. Толкіна) / О.В. Тихомирова // Мандрівець : наук. записки при Києво-Могилянській Академії. – 2003. – № 4. – С. 47–52.

 

318.              Тихомирова О.В. Міфотворчість Толкіна як об’єкт літературної критики О.В. Тихомирова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2004. – Випуск 9. – С. 126–129.

 

319.              Тихомирова О. Полеміка з Шекспіром у літературі фентезі / Олена Тихомирова // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львівський нац.. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 20, ч. 2. – С. 176–182.

 

320.              Тихомирова О. «Путівник місіс Бредшоу» Террі Пратчетта як мультимодальний твір / Олена Тихомирова // Інтермедіальні виміри літератури фентезі : зб. матеріалів наук. семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті Літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України  (Київ, 20 квітня  2016 р.). – С. 38–43. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/zbirka2016.pdf

 

321.              Тихомирова О.В. Світоландшафт Арди : опозиція Аману і Середзем’я : (на матеріалі текстів Дж. Р. Р. Толкіна) / О.В. Тихомирова // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. Серія Філологія. – 2003. – Т. 6, № 1. – С. 174–180.

 

322.              Тихомирова О.В.  Священні дерева в альтернативній міфології Дж.Р.Р. Толкіна / О.В. Тихомирова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 118, вип. 105 : Філологія. Літературознавство. – С. 76–84.

 

323.              Тихомирова О.В. «Смарагдовий Келех» – святий Грааль у повісті Н. Королевої «Quid est veritas?» / О.В. Тихомирова // Матеріали Загальноуніверситетської конференції КНЛУ «Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій». – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008 – С. 285–287.

 

324.              Тихомирова Е. Травма утраты дома и поиск идентичности детскими персонажами фэнтезийного цикла Дж.Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени» / Е. Тихомирова // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – Вип. 13 : Феномен дому в літературознавчій перспективі. – С. 567–580.

 

325.              Тихомирова Е. Транскультурний образ иного мира в «Ньюфордском цикле» Чарльза де Линта / Елена Тихомирова // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12 : літературний дискурс : транскультурні виміри. – С. 541–550.

 

326.              Тихомирова О.В. Трансформація мотиву іншого світу в літературі фентезі : (на матеріалі циклу «Дискосвіт» Террі Пратчетта) / О.В. Тихомирова // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Т. 13, № 1. – С. 121–127.

 

327.              Тіхоненко С.О. Фентезі як один із шляхів формування постмодерністського мислення : на прикладі аналізу роману Джоан Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» / С. О. Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №5. – С. 43–48.

 

328.              Трокай А.   Фантастика і фентезі в сучасній українській літературі / А. Трокай // Бібліотечна планета. – 2010. – №2. – С. 28–30.

 

329.              Угольнікова Н. С. Використання і трансформація елементів міфічного в творах Р. Аспріна / Н. С. Угольнікова // Поетика містичного : тези доп. міжнар. наук. конф. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2010. – С. 82.

 

330.              Угольникова Н. С. Добро и зло в произведениях юмористического фэнтези / Наталья Угольникова // С. 168–173; Режим доступу:  www.kpi.kharkov.ua/.../Добро%20и%20зло%20в%20произведениях%20юмористи...

 

331.              Угольникова Н. С. Жанр фэнтези в литературной критике / Н. С. Угольникова // Восьмі міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшица : тези доп. міжнар. наук. конф. – Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 2003. – С. 38–39.

 

332.               Угольникова Н. Использование и трансформация элементов мифического в произведениях Р. Асприна / Наталья Угольникова // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 82. – С. 43–51.

 

333.              Угольникова Н. С. Нравственно-этический потенциал произведений жанра фэнтези и его развитие в условиях глобализации мирового сообщества / Н. С. Угольникова // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2008. – Вип. 54 (836). – С. 198–200.

 

334.              Угольникова Н. С. Образ Трикстера в романах Р. Асприна «Мифические истории» / Н. С. Угольникова // Наукові записки Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків, 2009. – Вип. 2 (58), ч. 3. – С. 119–129.

 

335.               Угольникова Н.С. Трансформация архетипического значения пространственного мотива дома в романах Р. Асприна «Мифические истории» / Угольникова Н.С. // Национальный технический университет «ХПИ». – Харьков, 2010.  – Вип. 59 (901). – С. 138–142.

 

336.              Угольникова Н. С. Фантастика и фэнтези как социально-культурный феномен / Н. С. Угольникова // Post Office : Образи часу – Образи світу. Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». – 2004. – № 624. – С. 38–46.

 

337.              Угольникова Н. С. Художественно-эстетическая функция комического в фэнтезийных романах Роберта Асприна / Н. С. Угольникова // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : сб. статей по материалам XXIV междунар. заочной научно-практ. конф. – Москва : Изд. «Международный центр науки и образования», 2014. – № 5 (24). – С. 51–56.

 

338.              Угольникова Н. С. Художественный мир в романах Р. Асприна «Мифические истории» / Н. С. Угольникова // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2012. – Вип. 64 (994). – С. 135–139.

 

339.              Угольникова Н. С. Элементы комического в структуре романов Р. Асприна : (цикл «Мифические истории») / Н. С. Угольникова // Одинадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшица : тези доп. міжнар. наук. конф. – Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. – С. 37.

 

340.              Фадєєва О.В. Відтворення толкієнізмів у перекладацькій практиці / О.В. Фадєєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 1. – С. 337–342.

 

341.              Фадєєва О.В. Роль толкієнізмів у реалізації мовних функцій: перекладознавчий аспект / Фадєєва О.В., Адаменко М. // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2012. – Випуск 13. – С. 291 – 296.

 

342.              Філоненко О. Архетипна структура образу мага Просперо у п’єсі Вільяма Шекспіра «Буря» та фільмі Пітера Грінвея «Книги Просперо» / Олександра Філоненко // Ренесансні студії. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – Вип. 14–15. – С. 273–286.

 

343.              Філоненко О. Дискурс влади культури у фільмі Пітера Грінвея «Книги Просперо» за п’єсою Вільяма Шекспіра «Буря» / Олександра Філоненко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Т. 193 : Філологія. Літературознавство. – Вип. 181. – С. 123–127.

 

344.              Филоненко А. Европейская магия епохи Ренессанса и литературные маги : (на примере английских позднеренессансных пьес) / Александра Филоненко // Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem adniem dzisiejszym III / [podredakcią Lidii Wiśniewskiej]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Universytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – С. 139–166.

 

345.              Філоненко О. Г. Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі : (на прикладі п’єси Вільяма Шекспіра «Буря») / Олександра Філоненко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Т. 168 : Філологія. Літературознавство. – Вип. 156. – С. 124–129.

 

346.              Філоненко О. Магічний код : постугманістична трансформація : (шекспірівський інтертекст у фільмі Джона Франкенхаймера «Острів доктора Моро»)  / Олександра Філоненко // Сучасні літературознавчі студії : [зб. наук. пр.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10 : Постгуманізм та віртуальність : літературні виміри. – С. 438–452.

 

347.              Філоненко О. Образ Мага як Іншого/Чужого в англійській літературі : (на матеріалі роману Сомерсета Моема «The Magician») / Олександра Філоненко // Сучасні літературознавчі студії : [зб. наук. пр.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 11 : Транскультурні коди літературного дискурсу. – С. 589–604.

 

348.              Філоненко О. Переповідаючи історію Просперо : (кінематографічна адаптація «Бурі» Вільяма Шекспіра) / Олександра Філоненко // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 170–177.

 

349.              Філоненко О. Проблема благочестя у магічних п’єсах пізнього англійського Ренесансу : «Трагічна історія доктора Фауста» Крістофера Марло versus «Буря» Вільяма Шекспіра / Олександра Філоненко // Наукові праці. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип.  205. – С. 92–96.

 

350.              Філоненко О. Ренесансна магія і літературні маги : Фауст versus Просперо / Олександра Філоненко // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – Вип.  20. – С. 216–223.

 

351.              Філоненко О. Ренесансний магічний проект в англійській драматургії : (на прикладі п’єс Крістофера Марло «Трагічна історія доктора Фауста», Вільяма Шекспіра «Буря» та Бена Джонсона «Алхімік») / Олександра Філоненко // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2013. – Вип.  XVII, т. 1. – С. 117–123.

 

352.              Філоненко О. Як Фауст стає Віктором Франкенштейном : європейська магія і наука  / Олександра Філоненко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Т. 271 : Філологія. Літературознавство, вип. 259. – С. 40–45.

 

353.              Філоненко О. Magicvs Faëry: модуси магічного і магічні коди в англомовній літературі : [тези] / Олександра Філоненко // «У тридев’ятому царстві» : феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. – Бердянськ, 2014. – С. 135–137.

 

354.              Хайдер Т.В. Структурно-композиційні та сюжетно-тематичні особливості жанру фентезі в європейських літературах : (на матеріалі творчості Дж.Р.Р. Толкіна та А. Сапковського) / Т.В. Хайдер, Є.М. Хайдер // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 434–440.

 

355.              Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману «Гаррі Поттер та В’язень Азкабану» / О.А. Халабузар // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський зб. наук. статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151–161.

 

356.              Харченко В.Є. Твори Д.Р.Р. Толкіна – феномен сучасної культури / В.Є. Харченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2009. — Вип. XX. — С. 370-372.

 

357.              Хороб С. Жанр слов’янського фентезі : Володимир Арєнєв «Бісова душа, або заклятий скарб» / Соломія Хороб // Султанівські читання. – 2016. – Вип. V. – 210–221 ; Режим доступу: http://sultanivskichytannia.if.ua/Archive/Issue_5/KhorobSol5el.pdf

 

358.              Цьолковська Б. «Заглядає в шибу казка...» : інтелект-шоу за творами Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і таємна кімната», Й. Колфера «Артеміс Фаул», Дж. Р. Толкіна «Гобіт», К. Льюїса «Хроніки Нарнії», Л. Бессона «Артур і мініпути», Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика» / Б. Цьолковська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 11/12. – С. 79-87.

 

359.              Чайка Н. «Таємні кімнати» сучасної літератури : урок за творчістю Дж. Роулінг / Наталія Чайка // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 38–40.

 

360.              Чернікова О.І. Звукосимволічні властивості повторів у художньому тексті : (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкієна та Р. Желязни) / Чернікова О. І. // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т, Бердянський державний педагогічний ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. IV. – С. 242–250.

 

361.              Чернова І.В. Фентезі : теоретичний дискурс / І.В. Чернова// Таїни художнього тексту : зб. наук. пр. / Дніпропет. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 7. – С. 97–104.

 

362.              Четова Н.Й. Асоціативне осмислення концептуальних метафор концепту КОХАННЯ у британських творах жанру фентезі / Н. Й. Четова // Збірник наукових праць Запорізького нац.. ун-ту «Нова філологія». – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 45. – С. 145–147.

 

363.              Четова Н.Й. Внутpiшнi систeмнi зв’язки лeксикo-сeмaнтичнoгo пoля «the imaginary / уявнe» у творах Дж. Р. Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Філологічні науки. – 2016. – Кн. 1. – С. 107–110.

 

364.              Четова Н.Й. Градація ступенів ірреальності у творах англомовного класичного фентезі : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті акад. АН ВШ України, д.ф.н., проф., заслуж. проф. ЛНУ ім. І. Франка К.Я. Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття». – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 111–112.

 

365.              Четова Н.Й. Жанрова природа «Володаря перстенів» Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. праць.  – Київ: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2010. – Вип. 12. – С. 292–302.

 

366.              Четова Н.Й. Жанрові етапи розвитку фентезі / Н. Й. Четова // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 244–246.

 

367.              Четова Н.Й. Інтенціональний шар як концептуальна ознака художнього концепту МАГІЯ у творах Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2012. – Вип. 29, т. 3. – С. 295–299.

 

368.              Четова Н.Й. Лексико-семантичне поле «уявне» в циклі про Середзем’я Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 100–104.

 

369.              Четова Н.Й. Лінгвокогнітивна модель концептуальної інформації в англомовному фентезійному дискурсі / Н. Й. Четова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Л.Українки, 2012. – №1 (226). – С. 135–139.

 

370.              Четова Н.Й. Лінгвокогнітивна реалізація концепту МАГІЯ у творах англомовного класичного фентезі : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VII, ч. 1. – С. 71–83.

 

371.              Четова Н.Й. Лінгвокогнітивна характеристика просторових об’єктів як засобів вербалізації художнього простору у творах Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 219.

 

372.              Четова Н.Й. Лінгвоконцептуальний простір уявного у поетиці англомовного класичного фентезі : методика дослідження : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) / Четова Н.Й. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Вип. 23. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – С. 202–203. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/articles/2012/n23/67.pdf

 

373.              Четова Н.Й. Мовні засоби реалізації категорії химерного у поетиці англомовного класичного фентезі / Н. Й. Четова // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 26. – С. 360–363.

 

374.              Четова Н.Й. Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі : (на матеріалі творів Дж. Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 547–556.

 

375.              Четова Н.Й. Особливості ідентифікації художніх концептів уявного у фентезійній картині світу творів Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. – С. 134–136.

 

376.              Четова Н.Й. Особливості мовної та неративної реалізації елементів готики у жанрі фентезі : (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) / Н. Й. Четова, Л. В. Лучит // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. –  Ніжин, 2014. –  Кн. 2. –  С. 265–268.

 

377.              Четова Н.Й. Психолінгвістичні та лінгвокогнітивні особливості художньої реалізації концепту кохання в англомовному фентезі : (на матеріалі трилогії «Володар Перстенів» Дж.Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Знак – свідомість – знання : [зб. наук. пр. Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип. 1. – С. 230–236.

 

378.              Четова Н.И. Реконструкция интенционального слоя художественного концепта ХИМЕРА в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена / Н. И. Четова // Lingua mobilis. – 2013. – № 5 (44). – C. 69–78.

 

379.              Четова Н.Й. Реконструкція моделі уявного у творах англомовного фентезі / Н. Й. Четова // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105/2. – С. 266–270.

 

380.              Четова Н.И. Роль авторских интенций в формировании концептуального пространства воображаемого в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена / Н. И. Четова // Филологические науки в МГИМО : [сб. науч. тр.]. – Москва : МГИМО (У) МИД России, 2013. – №52 (67). – C. 164–169.

 

381.              Четова Н.Й. Типологія уявно маркованих контекстів у творах Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC2013) : матеріали Міжнародної наук. конф., Івано-Франківськ; 13 березня 2013 р. / Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – C. 215–218.

 

382.              Четова Н.Й. Фентезі як вид фантастичної літератури та його особливості / Н. Й. Четова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – С. 78.

 

383.              Четова Н.Й. Художній концепт містика в поетичному світогляді Дж. Р. Р. Толкіна : реконструкція концептуального змісту / Н. Й. Четова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 36. – С. 254–257.

 

384.              Chetova N. Gothic elements in «The Lord of the Rings» by J.R.R. Tolkien /  Chetova N. // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2009 р. (4–5 лютого 2010 р.) – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. 76.

 

385.              Шестак А.М. Роман Марини та Сергія Дяченків «Ритуал» у світлі аналітичної психології / А.М. Шестак // Літературознавчі студії. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 64–69.

 

386.              Шпак І.В. Особливості перекладу творів фентезі : (на прикладі романів Дж.К. Роулінг про Гаррі Поттера) / І.В. Шпак // Англістика та американістика. – 2014. – Вип. 11. – С. 136–139.

 

387.              Шпак І.В. Специфічна лексика жанру фентезі : (на прикладі творів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) / І. В. Шпак // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство : зб. / М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Нове сово, 2010. – Вип. 2 (62), Ч. 2. – С. 161–165.

 

388.              Шпак І.В. Тлумачення магії у романах Дж.К. Роулінг / І.В. Шпак // Східнослов’янська філологія. Серія «Літературознавство» : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 14. – С. 275–280. 

 

389.              Яремчук В. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона : (на прикладі роману «Змій Уроборос») / Вікторія Яремчук // VII Міжнародні чичерінські читання «Світова літературна класика у «Великому часі» (21–22 жовтня 2011 р.) : зб. тез. – Львів, 2011. – C. 160–161.

 

390.              Яремчук В. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона : (на прикладі роману «Змій Уроборос») / Вікторія Яремчук // Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. – Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 20, ч. 2. – C. 272–278.

 

391.              Яремчук В. Адаптація художнього твору. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона : (на прикладі роману «Змій Уроборос» / Вікторія Яремчук // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 20, ч. 2. – С. 272–278.

 

392.              Яремчук В. Антропософський дискурс у романах Чарльза Вільямса / Вікторія Яремчук // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 84. – С. 77–86.

 

393.              Яремчук В. Жанрова своєрідність «космічної трилогії» К.С. Льюїса / Вікторія Яремчук // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 20. – С. 39–45.

 

394.              Яремчук В. Жанрові особливості повісті-притчі Ов. Барфілда «Троянда на купі попелу» / В. Яремчук // Вісник факультету іноземних мов. Серія Іноземні мови. – Львів, 2016 – Вип. 23. – С. 96–105.

 

395.              Яремчук В. Монструозне тіло : образ Ґоллума в «Легендаріумі» Дж.Р.Р. Толкина / Вікторія Яремчук // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12 : У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. – С. 604–614.

 

396.              Яремчук В. Особливості міфопоетичної моделі світу в «Хроніках Нарнії» К.С. Льюїса в контексті християнського романтизму / Вікторія Яремчук // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2014. – Вип. 11 : У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. – С. 604–614.

 

397.              Яремчук В. Творчість гуртка «Інклінгів» в контексті «християнського романтизму» / Вікторія Яремчук // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2015. – Вип. 23. – С. 59–66.

 

398.              Яремчук В. Творчість гуртка «Інклінгів» у вітчизняних та зарубіжних літературознавчих дослідженнях / Вікторія Яремчук // Іноземна філологія / ЛНУ імені ІванаФранка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – C. 229–236.

 

399.              Яремчук В. Трансформація жанру видіння : від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса / Вікторія Яремчук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 18. – С. 305–314.

 

400.              Яремчук В.В. Феномен христианского романтизма в английской литературе первой половины XX века / В.В. Яремчук // Социосфера : научно-методический и теоретический журнал / Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. – 2014. – № 2. – C. 93–97.

 

401.              Яремчук В. Філософсько-релігійні та міфологічні принципи творчості гуртка «Інклінгів» / В. Яремчук // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. XV. – С. 235–240.

 

402.              Яремчук В. Філософсько-релігійні та міфологічні принципи творчості гуртка «Інклінгів» / В. Яремчук // Матеріали міжвузівської наук. конф. «Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури. XI Шрейдерівські читання». – Дніпропетровськ, 2011. – C. 52–53.

 

403.              Яремчук В. Християнська міфологія середньовічного зразка в творчості «Інклінгів» / В. Яремчук // Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. – Львів : УАД, 2016. – С. 125–135.

 

404.              Яремчук В.В. Христианский романтизм в творчестве «Инклингов» : особенности поэтики / В.В. Яремчук // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. – 2014. – №4 (71). – С. 161–168.

 

405.              Yaremchuk V. The Evolution of the Hero in C.S. Lewis’s «The Space Trilogy» / Viktoriia Yaremchuk // Studies in the English Language and Anglophone Literature and Cultures / Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture. – Frankfurt am Main : «Peter Land», 2017. – Рp. 129–138.

 

406.              Petroniene E. Функціонування категорії роду в сучасних текстах жанру фентезі : висхідна та низхідна займенникова транспозиція / E. Petroniene; Н.В. Садовник-Чучвага // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 23, т. 2. – С. 4–7.

 

 

 

Монографії

 

407.              Бойцун Л.М. Антична спадщина у фентезі / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю. Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр «Трипілля і Схід». – Київ ; Умань : СПД Жовтий, 2009. – 93 с.

 

408.              Назаренко М. Реальность чуда. О книгах Марины и Сергея Дяченко / Михаил Назаренко. – Киев : Издательский дом «Мой компьютер»; Винница : Тезис, 2005. – 256 с.

 

 

 

Автореферати

 

409.              Александрук І.В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) : автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Ірина Володимирівна Александрук . – Харків, 2011 . – 20 с.

 

410.              Барбанюк О.О. Лінгвосеміотичні характеристики гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі : (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн циклу «Земномор’я») : автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Барбанюк Олеся Олександрівна ; керівник роботи А. В. Корольова ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с.

 

411.              Бережна М.В. Ономастикон романів Дж. К. Ролінґ циклу «Гаррі Поттер» в українському та російському перекладах : автореф. дис. … канд.. філол. наук / Бережна Маргарита Василівна ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 22 с.

 

412.              Глюдзик Ю.В. Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса «The Chronicles of Narnia» : автореф. дис ... канд. філол. наук / Ю. В. Глюдзик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Львів, 2015 . – 18 с.

 

413.              Жаданова Т.В. Християнське фентезі у творчості К. С. Льюїса : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / Жаданова Тетяна Василівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20 с.

 

414.              Канчура Є.О. Моделювання текстуалізованого світу в романах-фентезі Террі Претчетта : автореф. дис. … канд. філол. наук / Євгенія Орестівна Канчура ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2012. – 20 с.

 

415.              Кирюшко Н.В. Еволюція типологічних особливостей наукової фантастики Франції : (на матеріалі літератури 1970–90 років) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Кирюшко Наталія Венедиктівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.

 

416.              Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу : лінгвокогнітивний аспект : (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Олександр Сергійович Колесник ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2003 . – 20 с.

 

417.              Леоненко О.С. Жанр фентезі в українській прозі кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Леоненко Олександра Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 19 с.

 

418.              Павкін Д.М. Образ чарівної країни в романах Дж.Р.Р. Толкієна: лінгвокогнітивний аналіз : автореф. дис... канд. філол. наук / Павкін Дмитро Михайлович ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2002. – 20 с.

 

419.              Ситник Н.В. Фентезі Д.Р.Р. Толкіна: архетиповий вимір художньої структури : автореф. дис. … канд. філол. наук / Ситник Наталія Володимирівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20 с.

 

420.              Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі : (на матеріалі романів Дж.Р.Р. Толкіна «The lord of the rings» і У.К. ле Гуїн «A wizard of eartjsea») : автореф. дис. … канд. філол. наук / Стасюк Богдан Вікторович ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с.

 

421.              Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр : (на матеріалі української літератури ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук / Олеся Іванівна Стужук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2006. – 18 c.

422.              Тихомирова О.В. Міфічний квест у літературній спадщині Дж.Р. Толкіна : автореф. дис. … канд. філол. наук / Тихомирова Олена Володимирівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2003. – 20 с.

423.              Угольнікова Н.С. Гумористична фентезі у творчості Р. Аспріна : автореф. дис. … канд. філол. наук / Угольнікова Наталія Сергіївна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2014. – 20 с.

424.              Філоненко О. Г. Ренесансно-бароковий «магічний код» у британській літературі : (на матеріалі творів кінця XVI–XX століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Філоненко Олександра Геннадіївна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2017. – 22 с.

425.              Хохель Д.Ю. Епітетарій сучасного англійського й українського історичного фентезі (твори С. Кларк і Г. Пагутяк) : автореф. дис. … канд. філол. наук / Хохель Дарія Юріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с.

 

426.              Чернікова О.І. Зіставно-типологічна характеристика ідіокодів звукових повторів в англійському та українському художньому мовленні : (на матеріалі оригінальних творів Дж. Р. Р. Толкієна та їх українських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Чернікова Олександра Іванівна ; Київський нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2013. – 19 с.

 

427.              Четова Н.Й. Лінгвоконцептуальний простір «уявне» в англомовному класичному фентезі : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) : автореф. дис. … канд. філол. наук / Наталія Йосипівна Четова ; М-о освіти і науки України, Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2014. – 24 с.

 

428.              Шапошник О.М. Жанрово-стилістична та ідіостилістична специфіка перекладу фентезі : (на матеріалі англомовних текстів сучасної дитячої літератури та їх українських перекладів) : автореф. дис ... канд. філол. наук / Оксана Миколаївна Шапошник ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2014 . – 20 с.

 

 

 

Програма, методичні рекомендації

 

429.              Логвіненко Н.М Сучасне українське фентезі : навчальна програма курсу за вибором. 8–9 класи / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 2. – С. 35–39.

 

430.              Назаренко М. Методические рекомендации к спецкурсу «Мифопоэтический анализ художественного текста» / М. Назаренко.  –Статті

1.                      Александрук І.В. Когнітивні та мовні механізми утворення неологізмів та оказіоналізмів у творах жанру фентезі : (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) / Александрук Ірина Володимирівна // Studia linguistica : зб. наук. праць до 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Вип. 4. – С. 469–475.

 

2.                      Александрук І.В. Концептуальна категорія «простір можливого світу» у творах фентезі : (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) / Александрук І.В. // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка,. – Київ : [ВД Дмитра Бураго], 2015. – Вип. 51. – С. 3–11. – (Бібліотека Інституту філології).

 

3.                      Александрук І.В. Можлива картина світу творів жанру фентезі : (на матеріалі сучасних англійських та американських авторів) / І. В. Александрук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – [Луцьк], 2011. – № 2, ч. 1 : Філологічні науки, мовознавство. – С. 85–90.

 

4.                      Александрук І. Оказіоналізми як один із способів вербалізації можливого світу у творах жанру фентезі / Александрук Ірина //  Нова філологія / М-во освіти і науки України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 29. – С. 6–10.

 

5.                      Александрук И. В. Роль метафоры и метонимии в процессах категоризации и концептуализации возможной картины мира : (на материале произведений современных английских и американских писателей жанра фентези) / Ирина Владимировна Александрук // «Язык-Когниция-Коммуникация» : тезисы докл. Междунар. научн. конф., Минск, 3–6 ноября 2010 г. / З. А. Харитончик (отв. ред) и др.] – Минск : МГЛУ, 2010. – С. 90–91.

 

6.                      Александрук І.В. Семантичні особливості антропонімів можливого світу у творах жанру фентезі / І.В. Александрук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – [Луцьк], 2008. – №4 : філологічні науки. – С. 7–11. 

 

7.                      Александрук І. В. Способи утворення оказіоналізмів та неологізмів у жанрі фентезі / Ірина Володимирівна Александрук // Мовні та концептуальні картини світу : зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / [відп. pед. О. І. Чередниченко]. – К. : ВПЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2007. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 12–15.

 

8.                      Александрук І.В. Твори жанру фентезі у світлі теорії можливих світів / І. В. Александрук // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 17–24.

 

9.                      Александрук І.В. Теорія можливих світів : поняття завершеності незавершеності, правдивості / неправдивості пропозиції / Ірина Володимирівна Александрук // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов ; [редкол. : А. Д. Бєлова (голов. ред.) та ін.] – К. : Логос, 2007. – С. 29–38.

 

10.                  Андрощук О.С. Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр «Сутінки. Молодий місяць» // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред.: А.Д. Бєлова ; редкол. : Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 34–46.

 

11.                  Антонюк А. Джоан Роулінг. Попелюшка на балу у фентезі : [бібліотечний урок] / Антонюк А. // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 3. – С. 87–88 : іл.

 

12.                  Барбанюк О.О. Семантизація концепту магія в гіперреальному світі жанру фентезі : (на матеріалі тетралогії Урсули Ле Гуін «Земномор’є») / Барбанюк О.О. // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький нац. ун-т, Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VІ, ч. 1. – С. 230–240.

 

13.                  Барсук Т. Функціональне навантаження антропонімів у казковому дискурсі : (на матеріалі творів Дж.К. Роулінг про Гаррі Поттера) / Тетяна Барсук // Наукові записки. Серія «Філологічні науки : (мовознавство)» / М-во освіти і науки України ; Українська спілка германістів вищої школи ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Вип. 81 (3). – Кіровоград : РВВ КДУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 203–206.

 

14.                  Басіна К. Мотив персня в романі Едит Несбіт «Зачарований замок» / Катерина Басіна // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 86–92.

 

15.                  Белей Л. О. Ономастикон «Гаррі Поттера» Джоан Ролінґ – шляхи передачі / Белей Л.О. // Лоγоς όυоμαστικη [Логос ономастики] / М-во освіти та науки України ; Донецький нац. ун-т, філологічний факультет ; Ін-т укр. мови НАН України ; Горлівський держ. педагогічний ін.-т іноземних мов. Міжнар. ономастичний семінар ; Донецький нац. медичний ун-т, лабораторія загального та прикладного мовознавства. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – № 2. – С. 81–84.

 

16.                  Бережна М.В. Антропонімія дитячої літератури жанру фентезі / Бережна М.В. // Нова філологія / М-во освіти і науки України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – Вип. 27. – С. 142–149.

 

17.                  Бережна М. Імена власні в романі жанру фентезі : методи формування відповідників / Бережна Маргарита // Нова філологія / М-во освіти і науки України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 29. – С. 249–255.

 

18.                  Бережна М.В. Інформаційний потенціал імен головних персонажів тексту жанру фентезі / Бережна М.В. // Актуальні проблеми іноземної філології  : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т, Ін-т філології Бердянського держ. пед. ун-ту. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 207–218.

 

19.                   Бережна М. Передача імен власних в художньому тексті : чи така вже легка справа? / Маргарита Бережна // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Вип. 75 (5). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 98–101.

 

20.                  Бовсунівська Т.В. Фентезі : метафізичні межі роману / Тетяна Бовсунівська // Основи теорії літературних жанрів : монографія / Тетяна Бовсунівська. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 442–455.

 

21.                  Бока О.В. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В. Бока, Т.В. Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія». – 2008. – № 1. – С. 9–14.

 

22.                  Бока О.В. Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації : (на матеріалі казки Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і орден Фенікса») // Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія». – 2008. – №1. – С. 15–19.

 

23.                  Бояршинова С. Література фентезі та особливості методики її вивчення : два уроки за романом Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» з використанням інтерактивних прийомів / Світлана Бояршинова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 5. – С. 29–31.

 

24.                  Буйвол О. В. До проблеми жанрової класифікації фентезі / О. В. Буйвол // Мова і культура. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – С. 238–241.

 

25.                  Бурмістрова В. Літературні джерела авторського міфу Дж. Р. Р. Толкина в епічному циклі «Сильмарилліон» / Вікторія Бурмістрова // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 104–110.

 

26.                  Бурмістрова В. Образ Міста в міфопоетичній системі Ч. Вільямса : (на основі роману «Напередодні Дня усіх святих») / Вікторія Бурмістрова // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Серія : Літературознавство. –– Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – № 28. – С. 312–325.

 

27.                  Бурмістрова В. Оксфордський гурток християнських романтиків : культурологічний аспект і творчі інтенції / Вікторія Бурмістрова // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Київ : [Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України], 2010. – Вип. 16. – С. 26–32.

 

28.                  Бурмістрова В.В. Ритуально-обрядові мотиви у творчості «Інклінгів» / Бурмістрова В.В. // Літературознавчий збірник / Донецький нац. ун-т. – Донецьк : [ДонНУ], 2008. – Вип. 35–36. – С. 106–116.

 

29.                  Бурмістрова В. Ритуально-обрядові мотиви у творчості «Інклінгів» / Вікторія Бурмістрова // Матеріали VII Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур», 27–28 січня 2009 року. – Т. 1. – Донецьк, 2009. – C. 32–33.

 

30.  Варенко Т.К. Мовні засоби вираження модальності у жанрі фентезі : (на матеріалі романів С. Майер) / Тетяна Костянтинівна Варенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – №1022 : Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземнмх мов. – Вип.71. – С. 136–140 .

31.  Висоцька Н.О. Дж.Р.Р. Толкіен як інтерпретатор «Поеми про Беовульфа» // Ренесансні студії. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 9. – С. 104–106.

32.  Волчанська Г. Особливості відображення мовної  та концептуальної картин світу в англійському та українському текстах «Гаррі Поттера» / Ганна Волчанська, Олена Волчанська // Наукові записки. Серія «Філологічні науки : (мовознавство)» / М-во освіти і науки України ; Українська спілка германістів вищої школи ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Вип. 81 (3). – Кіровоград : РВВ КДУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 60–63.

33.                  Воробей В.В. Мовленнєвий акт «клятва» : лінгвокогнітивний та лінгвопрагматичний аспекти : (на матеріалі творів Дж. Р.Р. Толкіна) / Воробей В.В. // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [ВД Бураго], 2010. – Вип. 32. – С. 110–114.

 

34.                  Гера О. Власні назви в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж.К. Ролінґ / Оксана Гера // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 134–140.

 

35.                  Герасименко Н. Полювання на ірреальність / Ніна Герасименко // Літературна Україна. – 2015. – № 13 (5592). – 26 березня. – С. 10–11.

 

36.                  Глюдзик Ю.В. Лінгвокультурологічна основа поетонімів та мовна картина світу циклу повістей «The Chronicles of Narnia» К. С. Льюїса / Юлія Глюдзик // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград : [РВВ КДПУ ім. В. Винниченка], 2014. – Вип. 127. – С. 220–224.

 

37.                  Глюдзик Ю.В. Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу «The Chronicles of Narnia» К.С. Льюїса : (на прикладі антропоетонімів) / Глюдзик Ю.В. // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгородський нац. ун-т», факультет іноземної філології. – Ужгорож : [ПП «Аутдор-Шарк»], 2014. – Вип. 12. – С. 43–48.

 

38.                  Глюдзик Ю. Поетонімосфера циклу «The Chronicles of Narnia» К. С. Льюїса з точки зору етимології та мовного функціонування : (на прикладі гідропоетонімів) / Ю. Глюдзик // Актуальні питання іноземної філології. – 2015. – № 2. – С. 36–40.

 

39.                  Глюдзик Ю.В. Структурно-етимологічні особливості реальної поетонімії фентезійного циклу «The chronicles of Narnia» К.С. Льюїса / Ю.В. Глюдзик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : філологічна. – Острог, 2015. – Вип. 53. – С. 59–61.

 

40.                  Головко О.М. Особливості реалізації казкового світу у романі К. Льюїса «Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка та шафа» / Головко О.М., Зінченко М.І. // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2013. – № 57. – С. 14–16.

 

41.                  Гольник О.А. Мистико-экзотерическая стратегия в современной украинской прозе : (общие черты) / Гольник О.А. // Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сб. науч. трудов по материалам VII Междунар. научно-практической конф. г. Белгород, 31 января 2015 г. : в 10 ч. / Агентство перспективных научных исследований (АПНИ). – Белгород : Эпицентр, 2015. – Ч. IV. – С. 24–29.

 

42.                  Гольник О.А. Мистико-экзотерическая стратегия в современной украинской прозе : (общие черты) / Гольник О.А. // Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сб. науч. трудов по материалам VII Междунар. научно-практической конф. г. Белгород, 31 января 2015 г. : в 10 ч. / Агентство перспективных научных исследований (АПНИ). – Белгород : Эпицентр, 2015. – Ч. IV. – С. 24–29. – Режим доступу: http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/Sbornik-7-4.pdf

 

 

 

43.                  Горбачевская И.И. Артуриана Марка Твена – пути формирования и трансформации / Горбачевская И.И. // Литература во взаимодействии с другими видами искусств. – Москва, 2003. – С.

 

44.                  Горбачевська І.І. Артуріана в світовій літературі / [Горбачевська І.І.] // Література західноєвропейського середньовіччя : навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів з курсу «Історія зарубіжної літератури» / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – 2-е вид.  – Вінниця : Нова книга, 2005. – С. 270–275.

 

45.                  Горбачевська І.І Постмодерністський артурівський роман Доналда Бартельма / Горбачевська І.І. // Американська література на рубежі ХХ–ХХІ століть. – Київ : Видавництво Інституту міжнародних відносин, 2004. – С.

 

46.                  Горбачевська І.І. Проблема влади в артуріані / Горбачевська І.І. // Питання літературознавства : наук. зб. / М-во освіти і науки України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Чернівці : «Рута», 2003. – Вип. 10 (67). – С. 153–155.

 

47.                  Горбачевська І.І. Традиційний сюжет очима письменника-постмодерніста (Д. Бартельм «Король») / Горбачевська І.І. // Питання літературознавства. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 9 (66). – С. 127–129.

 

48.                  Горбачевська І.І. Традиційні сюжети в дитячій літературі : (на прикладі артуріани) / // Сучасні літературні студії. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 2 : Дитина і світ : проблеми культурного діалогу. – С. 37–42.

 

49.                  Gorbachevskaya I. Traditional Arthuriana Plot : Donald Barthelme’s Version / // Массовая культура США. – Москва, 2002. – С.

 

50.                  Гурдуз А. І. «Крила кольору хмар» Дари Корній і Тали Владмирової : проблеми традиції й новаторства в романі / А. І. Гурдуз // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. ; гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т», 2015. – Вип. 6. – С. 19–28.

 

51.                  Гурдуз А.І. Метагероїня романів Дари Корній / А.І. Гурдуз // Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). – 2015. – №2 (16). – С. 61–66.

 

52.                  Гурдуз А. Мешап-проза : історія гри з історією / Гурдуз А.І. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/12.pdf

 

53.                  Гурдуз А.І. Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття / А.І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т імені В.О. Сухомлинського. – Вип. 4.14 (111). – С. 63–69.

 

54.                  Гурдуз А. І. Міфопоетика «жіночого» містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні / А. І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. С. Філатова. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.13 (104). – С. 61–68.

 

55.                  Гурдуз А. Міфопоетика роману Дари Корній «Щоденник Мавки» / Андрій Гурдуз // Studia methodologica : зб. наук. праць пам’яті д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Р. Гром’яка / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль : Наук.-ред. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 318–323.

 

56.                  Гурдуз А. Роман Дари Корній «Гонихмарник» : місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства / А. Гурдуз // Українознавчий альманах / ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та ін. – К. ; Мелітополь, 2012. – Вип. 9. – С. 229–235.

 

57.                  Гурова І.В. Міфогеографія : фентезі Дж. Толкіна / І. В. Гурова // Гуманітарний корпус : зб. наук. статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Генеза, 2014. – Вип. 3. – С. 39–42.

 

58.                  Дев’ятко Н. Можливості впливу сучасних жанрів : фантастика, фентезі, казка / Наталія Дев’ятко // Український Фантастичний Оглядач (УФО). – 2009. – №1 (7). – С. 59–66.

 

59.                  Демчик М. Своєрідність жанру фентезі у романах Марини та Сергія Дяченків «Ритуал» і Анджея Сапковського «Відьмак» / Марта Демчик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія / М-во освіти і науки, Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : [вид-во УжНУ «Говерла»], 2016. – Вип. 2 (36). – С. 102–106.

 

60.                  Денисова І.В. Оказіоналізми з семантичним компонентом «магія» в ономастичному просторі  фентезі / Денисова І.В. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/22_APSN_2015/Philologia/3_197740.doc.htm

 

61.                  Денисова І.В. Оказіональне слово як одна зі стилістичних особливостей жанру фентезі / Денисова І.В. // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Філологія. Мовознавство. – 2013. – Т. 216, вип. 204. – С. 31–35.

 

62.                  Денисова І. Оказіональні апелятиви як засіб формування світу фентезі : (на матеріалі твору Дж.К. Роулінг «Гарі Поттер та філософський камінь» / Інна Денисова // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград : [РВВ КДПУ ім. В. Винниченка], 2014. – Вип. 128. – С. 151–157.

 

 

 

63.                  Дроздовський Д. Спроба структурно-семіотичного аналізу твору Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер» і наративних творів-близнят у стилі фан-фікшн :  ідентифікація фольклорних архетипів на матеріалі серії романів про «Гаррі Поттера» / Дмитро Дроздовський : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shag.com.ua/sproba-strukturno-semiotichnogo-analizu-tvoru-dj-k-rouling-gar.html

 

64.                  Дудченко П.В. До питання «іншості» в літературі жанру фентезі : (на матеріалі романів Т. Пратчетта «Мор», «Рокова Музика», «П’ятий Елефант») / Дудченко П.В. // Літературознавчі студії / Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Вип. 35. – Київ, 2012. – С. 177–181. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_35/177_181.pdf

 

65.                  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т. Пратчетта : ( на матеріалі циклу «Плаский світ») / П.В. Дудченко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247–252.

 

66.                  Дудченко П.В. Смак кари та смерті : між комедійним фентезі і суворою реальністю :  (на матеріалі роману Т. Пратчетта «Мор») / Дудченко П.В. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць. – Вип. 4.11. Філологічні науки / ред.: В. Д. Будак, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 52–54.

 

67.                  Дудченко П.В. Смак кари та смерті : між комедійним фентезі і суворою реальністю :  (на матеріалі роману Т. Пратчетта «Мор») / Дудченко П.В. – Режим доступу : http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/14.pdf

 

68.                  Дудченко П.В. Циклічність побудови фентезійного світу як поетикальний принцип в романі Террі Пратчетта «Музика Душі» / Поліна Дудченко // Сучасні літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10 : Постгуманізм та віртуальність : літературні виміри. – С. 130–142.

 

69.                  Жаданова Т.В. Жанр фэнтези вчера, сегодня, завтра / Т.В. Жаданова // Вісник ХНУ. – № 632. – Сер. Філологія. – Харків: Вид-во  ХНУ, 2004. – Вип. 42. – С. 283–286.

 

70.                  Жаданова Т. Метафоричність мови К. С. Льюїса у «Хроніках Нарнії» / Т. Жаданова // Іноземна філологія : наук. зб. – Львiв : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – Вип. 118. – С. 71–76.

 

71.                  Жаданова Т.В. Постижение истинной «реальности» героями произведений К.С. Льюиса / Т.В. Жаданова // Вісник ХНУ. –  № 765.– Сер. Філологія. – Харків : Вид-во  ХНУ, 2007. – Вип. 50. – С. 191–195.

 

72.                  Жаданова Т. Предтечи К.С. Льюиса в жанре фэнтези / Татьяна Жаданова // Філологічна науки. – 2015. – № 20. – С. 34–39.

 

73.                  Жаданова Т.В.  Притчевый характер романа К.С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели» / Т.В. Жаданова // Вісник СевНТУ. Філологія : зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во  СевНТУ, 2006. – Вип. 52. – С. 113–118.

 

74.                  Жаданова Т.В. Современное христианское фэнтези : вариативность использования традиционных библейских сюжетов / Т.В. Жаданова // Вісник ХНУ. – № 727. – Сер. Філологія. – Харків: Вид-во  ХНУ, 2006. – Вип. 47. – С. 217–220.

 

75.                  Жаданова Т. Сюжетно-композиционное своеобразие призведений К.С. Льюиса / Т.В. Жаданова // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухоминського. Філологічна науки (літературознавство). – 2015. – №2 (16). – С. 108 –111.

 

76.                  Жаданова Т.В.  Христианское фентези в ХХ веке / Т.В. Жаданова // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во  СевНТУ, 2010. – Вип. 102 : Філологія. – С. 32–36.

 

77.                  Жогіна Л.Ю. Структурно-семантичні особливості жанру «фентезі» / Л.Ю. Жогіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч. 2. – С. 95.

 

78.                  Земляницина Е.В. Философский мир Фэнтези / Е. В. Земляницина // Вісник Харківського державного університету. № 400. Серія : Теорія культури та філософія науки : сб. науч. трудов / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 1998. – Вип. 4 : Наука і культура. – С. 169–173.

 

79.                  Іваненко Ю. В. Експресивний потенціал авторських антропоетонімів у циклі повістей «The Chronicles of Narnia» К.С. Льюїса / Ю. В. Іваненко // Слов’янський збірник: зб. наук. пр. ; [відп. ред. М. І. Зубов]. – K., 2012 . – Вип. 17, ч. 1 . – С. 137–140.

 

80.                  Іваненко Ю. В. Зоопоетоніми в контексті повісті «Prince Caspian. The Return to Narnia» К.С. Льюїса / Ю. В. Іваненко // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. ; [відп. ред. М. Фабіан]. – Ужгород : Графіка, 2011. – Вип. 9. – С. 197–201.

 

81.                  Іваненко Ю. В. Специфіка використання топопоетонімів у повісті К.С. Льюїса «The Last Battle» / Ю. В. Іваненко // Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. пр. ; [ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 15 = Fascicullum 15. – С. 52–58.

 

82.                  Іванотчак Н.І. Іллокутивні типи вербальних проявів емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі / Н.І. Іванотчак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2017. – № 26, т. 2. – С. 33–35.

 

83.                  Іванотчак Н. Когнітивна метафора як засіб вербалізації емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Івонотчак Н. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія «Філологія (мовознавство)» / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 22. – С. 132–139. 

 

84.                  Іванотчак Н. І. Типи емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі / Н. І. Іванотчак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 120–124.

 

85.                  Івануна Є. Хроніка як структурний принцип «Хронік Нарнії» К.С. Льюїса / Є. Івануна // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. пр. / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 46-49. 

 

86.                  Кадуріна В. Жанрово-стилістичні особливості сучасного англомовного дискурсу фентезі / В. Кадуріна ; наук. кер. О.В. Назаренко // Перекладацькі інновації : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12–13 березня 2015 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 95–96.

 

87.                  Каєнко О. Вивчення творів фентезі на прикладі новели Анджея Сапковського «Відьмак» / Олександр Каєнко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 34–38.

 

88.                  Каліманова О.О. Тарас Завітайло «Шабля». Нове українське фентезі / О.О. Каліманова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 14. – С. 24–31.

 

89.                  Канчура Е.О. Арагорн и капитан Кэррот : пародия или развитие традиции? / Канчура Е.О. // Палантир : журнал Толкиновского Общества Санкт-Петербурга. – 2010. – № 59. – С. 26–32.

 

90.                  Канчура Є.О. Г.К. Честертон та фентезі доби постмодернізму – від алюзій до візуалізації / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії.  – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2014. – Вип. 6. – С.

 

91.                  Канчура Є. Дитина та підліток у країні чудес : сприйняття казки : (на прикладі романів Террі Пратчетта «Рокова музика» та «Санта-хрякус») / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Дитина і світ : проблеми культурного діалогу. – С. 55–62.

 

92.                  Канчура Є.О. Діти та влада : погляд фентезі кінця ХХ сторіччя / Євгенія Канчура // Література. Діти. Час. – 2016. – Вип. 5. – С. 45–52. – Режим доступу: http://urccyl.com.ua/fileadmin/user_upload/Visnyk/Visnyk_2016/Visnyk_2016_vyp5_6.pdf

 

93.                  Канчура Є.О Жанр фентезі : перспективи дослідження / Євгенія Канчура // Сучасні проблеми лінгвистичних досліджень та навчання іноземних мов : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2008. – С. 49–56.

 

94.                  Канчура Є. Ідейно-композіційна роль ситуації зупиненого часу в романах Террі Пратчетта / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Хронозрушення : концепції нелінійного часу у свідомості культур та літератур. – С. 92–97.

 

95.                  Канчура Є.О. Інтертекст дитячого ігрового фольклору в творах фентезі / Євгенія Канчура // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,  2014. – Т. 239 : Філологія. Літературознавство. – Вип. 227. – С. 25–30.

 

96.                  Канчура Є. О. Інтертекстуальність як особливість жанру фентезі : на прикладі романів Террі Претчетта // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, «Рута», 2009. – Вип. 77. – С. 205–210.

 

97.                  Канчура Е.О. Лес в произведениях Толкина / Е. Канчура // Палантир. – 2007. – № 53. – С. 45–50.

 

98.                  Канчура Є. Магія як засіб контакту зі світом : гендерний аспект : відображення феномену в літературі жанру фентезі / Євгенія Канчура // Літературознавчі обрії. – Київ, 2009. – Вип. 14. – С. 46–49.

 

99.                  Канчура Є. О. Маска клоуна – обличчя особистості : (на матеріалі циклу Террі Пратчетта про Дискосвіт) / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2017. – Вип. 14 : Літературні виміри видовищних форм культури. – С. 197–206.

 

100.              Канчура Є. Моделювання ситуацій встановлення контакту з чужим у англійському фентезі доби постмодернізму / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : вид. центр КНЛУ, 2015. - Київ : вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12 : літературний дискурс : транскультурні виміри : зб. наук. пр. – С. 232–242.

 

101.              Канчура Є. Мотив вторгнення у свідомість як чинник негативного досвіду міжкультурної взаємодії / Канчура Є.О., Котей Є. // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький національний універсітет, 2010. – Вип. 79.  – С. 171–179.

 

102.              Канчура Є. Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі : (на матеріалі романів Т. Претчетта) / Євгенія Канчура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 18. – С. 120–127.

 

103.              Канчура Є. Нівелювання бінарних опозицій у фентезі доби постмодерну : (на прикладі романів Террі Претчетта) / Євгенія Канчура / Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 20, ч. 1. – С. 145–152.

 

104.              Канчура Е.О. Особенности отображения влияния «Властелина Колец» Толкина на мировоззрение : на примере творчества Терри Пратчетта / Е. Канчура // Палантир. – 2005. – № 46. – С. 14–20.

 

105.              Канчура Є. О Переосмислення народних балад у британському фентезі : сюжети та мотиви / Євгенія Канчура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. – Львів : Львівський Національний Університет ім. І. Франка, 2016. – Вип. 24, ч. 1. – С. 100–107.

 

106.              Канчура Є. Персоніфікація смерті в текстуалізованій свідомості : (романи Террі Пратчетта про Дискосвіт) / Євгенія Канчура // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький національний універсітет, 2011. – Вип. 82. – С. 155–163.

 

107.              Канчура Є. Персоніфікація стихій у британському фентезі кінця ХХ ст. – трансформація фольклорних образів / Євгенія Канчура // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 147–154.

 

108.              Канчура Є.О. Подорож у жанрі фентезі – шлях до внутрішнього «Я» : (на прикладі  роману «Гуп» («Thud») Террі Претчетта) / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Вип. 6 : Подорож як літературознавча і культурологічна проблема. – С. 87–94.

 

109.              Канчура Є. Природна і штучна радість у щасливому фіналі чарівної казки / Євгенія Канчура // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Радість і страждання як чинники культури. – С. 93–99.

 

110.              Канчура Є. О. Роль образу моря в реалізації мотиву землі : (роман «Вільні Хлопці» Террі Претчетта) / Євгенія Канчура // Актуальні проблеми слов’янської філології : лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. статей. – Бердянськ : БДПУ, 2001. – Вип. ХХІV, ч. І. – С. 84–93.

 

111.              Канчура Є. О. Роль образу моря в реалізації мотиву землі : (роман «Вільні Хлопці» Террі Претчетта) / Канчура Є.О. – Режим доступу: http://bdpu.org/scientific_published/apsf_XXIV_p1

 

112.              Канчура Є. Схід у «білому знанні» західної людини : (на матеріалі циклу про Дискосвіт Террі Претчетта) / Канчура Є.О. // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2008. – Вип. 5 : Схід на Заході, Захід на Сході : діалог світоглядних та художніх парадигм. – С. 118–125.

 

113.              Канчура Е.О. «Те, которые велят» Владислава Крапивина и «аудиторы» Терри Пратчетта : тема разумного порядка в фантастике 1980–2000 гг. / Е. Канчура // Иные времена : эволюция русской фантастики на ру­беже тысячелетий. – Челябинск : ООО «Энциклопедия», 2010. – C. 33–42.

 

114.              Канчура Є. Фентезі : оновлення погляду на світ і шлях до себе / Євгенія Канчура // Дивослово. – 2017. – №6. – С. 47–52.

 

115.              Канчура Є. Художні та ідейні відлуння творчості Толкіна у романах Террі Пратчетта / Євгенія Канчура // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 104–107.

 

116.              Канчура Є. О. Шекспірівський інтертекст в романах Террі Претчетта про Дискосвіт : приклад переосмислення класики у фентезі доби постмодернізму / Є. Канчура / Держава та регіони. Серія  Гуманітарні науки.   – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 39–46.

 

117.              Канчура Є. Шекспірівський інтертекст в романах Террі Претчетта про Дискосвіт : приклад переосмислення класики у фентезі доби постмодернізму / Євгенія Канчура // Ренесансні студії. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 18-19. – С. 264–279.

 

118.              Кейван І. Епічне фентезі Романа Костенка «Міф» : (сон Бога) / Інга Кейван // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – Вип. 81. – С. 52–62.

 

119.              Кизилова В.В. Персонажі фентезі для дітей і юнацтва : типологія, функції : (на прикладі роману Галини Пагутяк «Королівство») / В.В. Кизилова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2015. – № 17, т. 1. – С. 10–13. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

120.              Кірюшко Н. Жанрові ознаки роману виховання в септалогії Дж.К. Ролінґ / Наталія Кірюшко // Іноземна філологія / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 111–117.

 

121.              Кирюшко Н.В. Ініціальний шлях героя в романах фентезі / Кирюшко Н.В. // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т  ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 278–286.

 

122.              Кіфенко О. Особливості перекладу інтерактивних елементів тексту в англійській літературній казці : (на матеріалі роману Дж.Р.Р. Толкіна «The Hobbit, or There and Back Again» і його українських перекладів) / О. Кіфенко // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КПУ ім.. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – С. 510–514.

 

123.              Княшко С. Анімалістичність як риса модерністської «фентезі» Девіда Герберта Лоренса «Лис» («The Fox») / Світлана Княшко // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 20, ч. 1. – С. 160–165.

 

124.              Коваленко В. Будущее, которое уже началось / В. Коваленко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2014. – № 4. – С. 72–73.

 

125.              Коваленко О.   Фентезі : жанр молодий чи древній? / О. Коваленко // Освіта України. – 2012. – №31 (30 липня). – С. 15.

 

126.              Коваль Н. Загадкові історії «Володаря кілець» Толкієна / Н. Коваль // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 9. – С. 67–68.

 

127.              Коваль Н. Загадкові історії «Володаря колець» Толкієна / Н. Коваль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 4. – С. 27–28.

 

128.              Козій О. Б. Нерозгадані загадки Середземелля : до питання про образи та композицію роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів» / О. Б. Козій // Зарубіжна література в школі. – 2013. – № 10. – С. 2–7.

 

129.              Козій О. Образ світового дерева як спосіб відцентрової побудови художнього світу Дж.Толкіна / О. Козій // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 7/8 (379). – С. 86–90.

 

130.              Колесник О. Зіставлення дискурсу модельних особливостей героя і ворога : лінгвокогнітивний та мовленнєвий аспекти : (на матеріалі англомовних творів жанру фентезі) / О. Колесник // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 267: Германська філологія. – С. 165–175.

 

131.              Колесник О.С. Зіставлення міфопоетичних номінацій артефактів у давньоанглійських епічних творах та сучасних британських творах жанру фентезі / О. С. Колесник // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес : матеріали Міжнар. наук. конференції, 24–25 листопада 2004 р. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 124–126.

 

132.              Колесник О.С. Зіставний аналіз семантики номінацій екстеріорних сил у контексті міфопоетичної картини світу : (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних творів жанру фентезі) / О.С. Колесник // Філологічні науки : ювілейний зб. наук. праць, присвячений 40-річчю факультету іноземних мов / М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2002. – С. 41–47 .

 

133.              Колесник О.С. Лінгвокогнітивні особливості концепту МАГІЯ в міфологічно орієнтованій картині світу : (на матеріалі давньоанглійських епічних творів та творів жанру фентезі) / О.С. Колесник // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. – Київ, 2002. – Т. 5, № 1. – С. 158–163.

 

134.              Колесник О. Особливості дискурсивних стратегій і тактик у модальному аспекті альтернативного міфологічного фентезі світу / О. Колесник // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 213 : Германська філологія. – С. 47–57.

 

135.              Королькова Я.В. «Герой-коллектив» в произведениях фэнтези / Я. В. Королькова // Филологические науки. Вопросы теории и практики : научно-теоретический и прикладной журнал. – 2013. – № 11, ч.1. – С. 84–86.

 

136.              Королькова Я.В. Культурная модель оборотничества в романах-фэнтези М. Семеновой о Волкодаве / Я. В. Королькова // Филологические науки. Вопросы теории и практики : научно-теоретический и прикладной журнал. – 2013. – № 11, ч.1. – С. 87–89.

 

137.              Кофлер Д. Функціонування міфологічних образів у епопеї Джона Р.Р. Толкіна «Володар перстнів» / Денис Кофлер // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 77–80.

 

138.              Кривенець І.В. Мовні засоби вираження ірреального в жанрі фентезі : (на матеріалі роману Бернара Вербера «L'Empire des anges») / І.В. Кривенець // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 21, т. 2. – С. 59–61.

 

139.              Криницька Н.І. Архетипи у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н.І. Криницька // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2004. – Випуск 42. – № 632. – С. 368–372. – (Серія «Філологія»).

 

140.              Криницкая Н.И. Выбор и жертва в фантастических произведениях Урсулы Ле Гуин / Наталия Игоревна Криницкая // Проблема свободы выбора в американской цивилизации : материалы ХХХ Международной конференции американистов России (Москва, 17–22 декабря 2004 г.). – Москва : МГУ, 2004. – С. 358–366.

 

141.              Криницька Н.І. Екранізації науково-фантастичних творів Філіпа Кіндреда Діка в контексті масової культури / Н.І. Криницька // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – № 4 (39). – С. 42–47. – (Серія «Гуманітарні науки»).

 

142.              Криницкая Н.И. Комическое в творчестве Урсулы Ле Гуин / Наталия Игоревна Криницкая // Тезисы докладов и сообщений Девятых международных чтений молодых учёных памяти Л.Я. Лившица (Харьков, 23–24 февраля 2004 г.). – Х. : ПП Израйлев Е.М., 2004. – С. 30–31.

 

143.                               Криницька Н.І. Концепція «світ як ліс» у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Наталія Криницька // Англійська філологія : проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики : зб. наук. праць. – Полтава : Техсервіс, 2007. – С. 70–79.

 

144.                               Криницкая Н.И. Музыка и танец в фантастических произведениях Урсулы Ле Гуин / Наталия Игоревна Криницкая // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків : ППВ «Нове слово», 2004. – Випуск 2 (38). – С. 120–128. – (Серія «Літературознавство»).

 

145.              Криницька Н.І. Мультикультурний вимір доробку Урсули Ле Гуїн / Н.І. Криницька // Питання літературознавства. – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2010. – Вип. 81. – С. 63–70.

 

146.              Криницька Н.І. Народження світу : спроба онтопоетичного аналізу творчості Урсули Ле Гуїн / Н.І. Криницька // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2008. – Випуск 54. – № 836. – С. 99–102. – (Серія «Філологія»).

 

147.              Криницкая Н.И. Образ Койотихи как символ «внутреннего мира» Америки : (на примере произведений Урсулы К. Ле Гуин) / Н. Криницкая // Америка реальная, воображаемая и виртуальная : материалы ХХХІІ Международной конференции американистов России (Москва, 14–19 декабря 2006 г.). – Москва : МГУ, 2006. – С. 206–207.

 

148.              Криницкая Н.И. Перспективы онтопоэтического метода для исследования современной фантастической литературы / Наталия Игоревна Криницкая // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2006. – Вип. 47. – № 727. – С. 208–212. – (Серія «Філологія»).

 

149.              Криницька Н.І. «Правило імен» у Земноморському циклі Урсули Ле Гуїн: антропонімія як онтопоетичний засіб / Н.І. Криницька // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 12 (69). – С. 68–79.

 

150.              Криницька Н.І. Роман Урсули Ле Гуїн «Тлумачення»: філософські та художні особливості / Н.І. Криницька // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси : ЧДТУ, 2004. – Число восьме. – С. 62–67. – (Серія «Іноземна філологія»).

 

151.              Криницька Н. Романтичне коріння мотиву двійництва в романі Урсули Ле Гуїн «Чарівник Земномор’я» / Н.І. Криницька // Американські літературні студії в Україні. – К. : Факт, 2007. – Вип. 4: Дискурс романтизму в літературі США. – C. 185–194. – Online at: http://cnx.org/content/m16668/latest/

 

152.              Криницька Н.І. Символ «Інь-Ян» як образ світу у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Наталія Криницька // Англійська філологія : проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики: зб. наук. праць. – Полтава : ПДПУ, Техсервіс, 2008. – Вип. 2. – C. 54–68.

 

153.              Криницька Н.І. Тропологічні світи як приклад синтезу онтологічності фантастичної літератури в площині «автор – твір – читач» / Н.І. Криницька // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 72.– С. 171–176.

 

154.              Криницька Н.І. Фантастичні твори Урсули К. Ле Гуїн: павутина як модель Всесвіту / Н.І. Криницька // Іноземна філологія : наук. зб. – Львів : ЛНУ, 2007. – Вип. 118. – С. 142–147.

 

155.              Криницька Н.І. Фантастичні твори Урсули Ле Гуїн крізь призму жанрової ідентифікації / Н.І. Криницька // Держава та регіони. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – № 3. – С. 9–14. – (Серія «Гуманітарні науки»).

 

156.              Круглій А. Диспозиція «чудо»/»фантастичне» на матеріалі «Києво-Печерського Патерика» та творів жанру фентезі / Круглій А. // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 60–65.

 

157.              Кузьменко Д.Ф. Кельтська культура у творах Джона Толкіна / Д.Ф. Кузьменко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 64–74.

 

158.              Куриленко Д. В. Фентезі vs химерна проза : ідіостиль ірреального / Д.В. Куриленко // Молодий вчений. – 2016. – № 11, ч. 2. – С. 210–213.

 

159.              Кушнір Л.О. Авторська лексика Дж.Р.Р. Толкіна в українському відтворенні : перекладацькі стратегії / Кушнір Л.О. // Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40). – С. 334–341.

 

160.              Кушнір Л.О. Авторська лексика Дж.Р.Р. Толкіна «Володар перснів» : лінгвістичний статус і класифікація / Л. Кушнір // Мова і культура. – Вип. 17, т. 1. – 2014. – С. 58–65.

 

161.               Кушнір Л.О. Відтворення авторської лексики штучних мов Дж.Р.Р. Толкіна в українських перекладах / Кушнір Л.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон, 2016. – Вип. 4. – С. 22–29.

 

162.               Кушнір Л. Зіставний аналіз мовно-змістових деформацій в українському та російських перекладах роману Дж.Р.Р. Толкіна «The Lord of the Rings» за авторством А. Немірової / Л. Кушнір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2014. – №4 (281). – С 210–216.

 

163.               Кушнір Л. Лінгвопоетика в романі Дж.Р.Р. Толкіна «Володар перснів» : штучні мови, ономастикон і реалії / Л.О. Кушнір // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : МГУ, 2014. – Вип. 21, ч. 2. – С. 241–245.

 

164.               Кушнір Л.О. Про відтворення «промовистих» імен : протагоністи творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських, російських і польських перекладах / Л. О. Кушнір // Мова і культура. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – С. 463–471.

 

165.              Кушнір Л. Способи відтворення онімів і реалій в українських перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів» / Л. Кушнір // Іноземна філологія. – Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 113–123.

 

166.              Кушнір Л.О. Стратегії відтворення імпліцитного змісту творів Дж.Р.Р. Толкіна в українських перекладах / Кушнір Л.О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : філологія. – Київ, 2016. – № 24, т. 2. – С. 118–122.

 

167.              Леоненко О. С. До питання жанру фентезі в українській літературі кінця ХХ–початку ХХІ століття : (на прикладі творчості Григорія Штоня) / О. С. Леоненко // Олександр Галич – особистість, учений, громадянин : зб. наук. пр., присвячених 60-річчю д-ра філол. наук, проф. О. А. Галича. – Луганськ, 2008. – С. 314–319.

 

168.              Леоненко О. С. Національний варіант жанру фентезі в прозі Галини Пагутяк : (на матеріалі роману «Смітник Господа нашого») / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 5 : філологічні науки. – С. 97–103.

 

169.              Леоненко О. С. Онтологічно-біблійний аспект фантастичної реальності в романі Григорія Штоня «Рай» / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 11 : філологічні науки. – С. 71–77.

 

170.              Леоненко О. С. Специфіка жанрових модифікацій фентезі у творчості Григорія Штоня / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 19 : філологічні науки. – С. 54–60.

 

171.              Леоненко О. С. Ствердження філософських концепцій ХХ століття за допомогою фентезійних прийомів у повісті Григорія Штоня «Містраль» / О. С. Леоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 14 : філологічні науки. – С. 51–57.

 

172.              Леоненко О. С. Трансформація жанру фентезі в прозі Г. Пагутяк : (на прикладі повісті «Записки білого пташка») / О.С. Леоненко // Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конферепнції «Розвиток наукових досліджень 2009». – Полтава, 2009. – Т. 11. – С. 63–67.

 

173.              Лєвочкіна С. Множинна номінація фентезійних персонажів : (когнітивний аспект) / С. Лєвочкіна // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2007. – Вип. 356–359 : Слов’янська філологія. – С. 153–157.

 

174.              Лєвочкіна С. Ономастикон художнього твору : процедура концептуального аналізу / Лєвочкіна С.В. // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика : матеріали Міжнар. наук. конференції УАКЛіП 8–10 жовтня 2016 р. Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 50.

 

175.              Лисенко М.В. Чарівний світ чаклунів і магів : до вивчення твору Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і таємна кімната». 5 клас / М. В. Лисенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 8–10.

 

176.              Логвиненко Н. Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі / Наталія Логвиненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №11. – С. 40–45.

 

177.              Логвиненко Н.М. Вивчення творів сучасного українського фентезі на факультативних заняттях / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 12. – С. 23–27.

 

178.              Логвіненко Н. Використання педагогіки пригод під час вивчення роману Віталія Климчука «Рутенія. Повернення відьми» / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 30–34. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

179.              Логвиненко Н. Від фольклорної фантастики до сучасного українського фентезі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 36–40.

 

180.              Логвіненко Н.М. «Своя фантастика в Україні є, вона живе, розвивається, родить...» : сучасний стан української фантастичної прози / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 40–45.

 

181.              Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі у системі факультативних занять / Н. Логвіненко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. – 2016. – № 4. – С. 24–27. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

182.              Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі : формування змісту поглибленого вивчення національної літератури / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 6. – С. 36-40.

 

183.              Логвіненко Н. Традиції баладної романтики Т. Шевченка як джерела сучасного українського фентезі / Н. Логвіненко // Тарас Шевченко в долі слов’янських народів : діалог через століття і кордони : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції : 200 років від дня народження Т. Г. Шевченка / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. наук.-досл. ін-т українознавства та всесвіт. історії, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Шевченківський нац. заповідник. – Київ, 2014. – С. 183–188.

 

184.              Логвіненко Н. Фентезі як вид фантастичної прози / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 5. – С. 38–40.

 

185.              Манахов О. Літературна традиція і жанр фентезі / Манахов О. І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 8(2). – С. 115–117.

 

186.              Манахов О. Пейзаж і портрет у фентезійному світі Джона Толкіна та Ніка Перумова / Манахов О. І. // Молодий вчений. – 2014. – № 8(1). – С. 160–163.

 

187.              Манахов О. Фентезі як інтертекстуальний жанр епохи постмодернизму / Олег Манахов // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією? – С. 36–43. 

 

188.              Марчук О.В. Квест як основна сюжетна лінія жанру англомовного фентезі / О.В. Марчук // Парадигма пізнання : гуманітарні питання. – 2015. – Вип. 5 (8). – С. 1–8.

 

189.              Марчук О.В. Конотативний простір світу англомовного фентезі / О.В. Марчук // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2015. – № 19, т. 1. – С. 95–97.

 

190.              Марчук О.В. Первинний (реальний) і вторинний (ірреальний) світ : кільцева композиція жанру фентезі / О.В. Марчук // Нова філологія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – №58. – С. 126–128.

 

191.              Матюшкіна Т. Культурологічний підхід до вивчення роману Корнелії Функе «Чорнильне серце» : [методичні рекомендації] / Тетяна Матюшкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 34–37.

 

192.              Мірошниченко Н. Химерна драма. Неоміфологічне моделювання тексту в українському драматичному фентезі / Надія Мірошниченко // Курбасівські читання : наук. вісн. – Київ : [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2011. – № 6, ч. 1. – С. 108–118.

 

193.              Москвітіна Д. «Гаррі Поттер» як дзеркало британського життя / Дарія Москвітіна // Іноземна філологія : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123–128.

 

194.              Мунтян А.А Проблемы поэтики серии книг Дж.К. Роулинг в англоязычной критике и литературоведении / Мунтян А.А, И.В. Шпак // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературонавство / Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – Вип. 2 (78), ч. 2. – С. 96–103.  

 

195.              Назаренко М. Американские мифы. По поводу романа Джеймса Блэйлока «Бумажный Грааль» / М. Назаренко // Реальность фантастики. – 2005. – № 7. – С. 208–212.

 

196.              Назаренко М.Й. Апологія жанру / М.Й. Назаренко // Формат 21. – Осінь 2000. – С. 156–169.

 

197.              Назаренко М. Бунтуй, бунтуй, что умирает свет / Михаил Назаренко // FANтастика. – 2008. – № 6. – С. 8–17; № 7. – С. 8–14.

 

198.              Назаренко М. Василь Шкляр – через жанр до міфу / Кохановська Т., Назаренко М. // Літературна дефіляда. – Київ : Темпора, 2012. – С. 209–229.

 

199.              Назаренко М. Великий Бог Пан : европейский контекст образа и проза А. Кондратьева / М. Назаренко // Александр Кондратьев : исследования, материалы, публикации. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – Вып. 3. – С. 150–165.

 

200.              Назаренко М.Й. Верещагин Петр / М. Назаренко // Фантасты современной Украины : энциклопедический справочник / ред.-сост. И.В.Черный. – Харьков : Инвестор, 2007. – С. 171–177.

 

201.              Назаренко М. Гностический космос в романе Марины и Сергея Дяченко «Vita nostra» / М. Назаренко // Словенска научна фантастика : зб. радова – Београд : Институт за књижевност и учетност, 2007. – С. 243–262.

 

202.              Назаренко М. Дом, который построил Краули / М. Назаренко // Реальность фантастики. – 2003. – № 4. – С. 175–183.

 

203.              Назаренко М. Дяченко Марина Юрьевна, Дяченко Сергей Сергеевич / Михаил Назаренко // Фантасты современной Украины : справочник / под ред. д.ф.н., проф. И. В. Черного. – Харьков : Мир детства, 2000. – С. 63–72.

 

204.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 1. Нечеткое множество / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 1. – С. 171–176.

 

205.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 2. Король былого / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 3. – С. 173–180.

 

206.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 3. Король грядущего / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 5. – С. 160–168.

 

207.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 4. Эта грубая магия / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 8. – С. 159–167.

 

208.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 5. Конец эпохи / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 10. – С. 172–179.

 

209.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 6. Strawberry Hill Forever / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2005. – № 1. – С. 169–176.

 

210.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 7. Романтическая интермедия / Михаил Назаренко// Реальность фантастики. – 2005. – № 7. – С. 179–184.

 

211.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 8. В решете они в море ушли, в решете / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2005. – № 10. – С. 177–190.

 

212.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 9. Когда эльфы были маленькими / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 2. – С. 183–194.

 

213.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 10. Золотой ключ и множество дверей / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 3. – С. 172–185.

 

214.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 11. Возвращение Короля / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 8. – С. 176–187.

 

215.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 12. Дивные Острова / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 11. – С. 159–174.

 

216.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 13. Рождение фэнтези из духа музыки / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 2. – С. 190–202.

 

217.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 14. Простые рассказы с Волшебных Холмов / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 6. – С. 157–180.

 

218.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 15. Дудочник у врат зари / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 7. – С. 175–190.

 

219.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 16. Ирландские сновидцы / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 10. – С. 169–189.

 

220.              Назаренко М. За пределами ведомых нам полей. 17. Что-то кончается, что-то начинается / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2007. – № 12. – С. 176–200.

 

221.              Назаренко М. Идеальный Аренев / Михаил Назаренко // Аренев В. Мастер дороги / В. Аренев. – Москва : Фантаверсум, 2013. – С. 3–4.

 

222.              Назаренко М. ...Из множества красок / М. Назаренко // Дяченко М. и С. Эмма и Сфинкс / Марина и Сергей Дяченко. – Москва : Эксмо-Пресс, 2002. – С. 465–477.

 

223.              Назаренко М. Иторр Кайл / Михаил Назаренко // Фантасты современной Украины : справочник / под ред. д.ф.н., проф. И. В. Черного. – Харьков : Мир детства, 2000. – С. 75–76.

 

224.              Назаренко М. Картографування «вторинного світу» : оповідання Кіплінга «The Brushwood Boy» в передісторії фентезі / М. Назаренко // Сучасний Кіплінг – нові акценти інтерпретації : матеріали конференції. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – С. 43–46.

 

225.              Назаренко М. Книжная полка Михаила Назаренко / Михаил Назаренко // Новый мир. – 2010. – № 3. – С. 204–211.

 

226.              Назаренко М. Много премий, хороших и разных  / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2006. – № 4. – С. 193–201.

 

227.              Назаренко М.Й.  На том, последнем рубеже / Михаил Назаренко // Валентинов А., Дяченко М. и С., Олди Г.Л. Рубеж. – Кн. 2. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – С. 411–415.

 

228.              Назаренко М. Переосмысление античной мифологии в прозе М.Л. Гаспарова :  («Рассказ Пелея») / Михаил Назаренко // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ «Київський Університет», 2012. – Вип. 35. – С. 468–473.

 

229.              Назаренко М. Последующее разоблачение, или Ответ дуэту / Назаренко М., Пузій В. // Реальность фантастики. – 2005. – № 8. – С. 159–169; № 9. – С. 172–182.

 

230.              Назаренко М.Й. Послесловие. Люди и ритуалы / Михаил Назаренко // Дяченко М. и С. Ритуал / Марина и Сергей Дяченки. – Москва : АСТ, 2000. – С. 413–425.

 

231.              Назаренко М. Современная англоязычная фантастика : тенденции и перспективы / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 7. – С. 165–172.

 

232.              Назаренко М. Трижды готический мастер / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 1. – С. 162–170.

 

233.              Назаренко М.Й. Українська фантастика : шлях до самовизначення / М. Назаренко // ArtLіne. – 1998. – № 9. – С. 62–65.

 

234.              Назаренко М. Украинская фантастика от Геракла до чугайстров / Михаил Назаренко // Радуга. – 1999. – № 4. – С. 118–120.

 

235.              Назаренко М. Украинский вектор : «Садок вишневий коло хати» versus Яблони на Марсе / Назаренко М., Кохановська Т. // Новый мир. – 2012. – № 8. – С. 207–211.

 

236.              Назаренко М. Украинский вектор : сны о минувшем / Назаренко М., Кохановська Т. // Новый мир. – 2011. – № 6. – С. 206–212.

 

237.              Назаренко М. Фантастика-2007 : что делать, Фауст? / Михаил Назаренко // Радуга. – 2008. – № 5–6. – С. 157–165.

 

238.              Назаренко М. Фантастика-2008 : другая сторона / Михаил Назаренко // Радуга. – 2009. – № 5/6. – С. 150–157.

 

239.              Назаренко М. Цвет волшебства / Михаил Назаренко // Реальность фантастики. – 2004. – № 2. – С. 169–179.

 

240.              Назаренко М. Штерн Борис Гедальевич / М. Назаренко // Фантасты современной Украины : справочник / под ред. д.ф.н., проф. И. В. Черного. – Харьков : Мир детства, 2000. – С. 135–142; Фантасты современной Украины : энциклопедический справочник / ред.-сост. И. В. Черный. – Харьков : Инвестор, 2007. – С. 591–604.

 

241.              Nazarenko M.  La Petite Cerisaie près de la Chaumière vs Les Pommiers de Mars / Kokhanovskaya T., Nazarenko M.  // Galaxies (Paris). – 2014. – № 27. – P. 63–71.

 

242.              Nazarenko M. Les littératures de l’imaginaire occidentales dans la formation de celles de l’époque post-soviétique / Nazarenko M., Kokhanovskaya T. //  La Revue Russe. – 2014. – № 43. – P. 79–106.

 

243.              Nazarenko M.  Mapping the Secondary World : «The Brushwood Boy» and Nineteenth Century Fantasy / Nazarenko M. // The Kipling Journal. – Vol. 89. – № 362. – December 2015. – P. 22–29.

 

244.              Олійник С.М. Міфологеми стихій в українському фентезі / С.М. Олійник // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 105–116.

 

245.              Олійник С.М. Моделювання образу іншого в сучасній українській фантастичній прозі / Олійник С.М. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – Бердянськ, 2016. – Вип. 10. – С. 214–222.

 

246.              Олійник С.М. Спільні та відмінні ознаки раціональної фантастики і фентезі : (на прикладі творів О. Бердника «Серце всесвіту» та М. С. Дяченків «Дика енергія. Лана») / С.М. Олійник // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 63–67.

 

247.              Осадча О. Стилізація мови українського фольклору як засіб творення фентезійного тексту : (на матеріалі дитячої повісті Леоніда Кононовича «Пекельний звіздар») / Осадча О. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 295–303.

 

248.              Павкин Д. Антропоцентрическая концептуальная метафора в текстах жанра «фэнтези» : (на материале произведений У. ле Гуин) / Д. М. Павкин // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки : зб. / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 66–75.

 

249.              Павкін Д. Емотивна оцінка образу простору : (на матеріалі романів Дж.Р Р. Толкієна) / Д. Павкін // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – Черкаси: РВВ ЧНУ, 2004. – Вип. 56. – С. 45–53.

 

250.              Павкін Д. Метонімія як мовний засіб створення аксіологічного ракурсу топофону текстів у жанрі «фентезі» : (на матеріалі романів Дж. Р. Р. Толкієна) / Д. Павкін // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – Черкаси : РВВ ЧДУ, 2002. – Вип. 42. – С. 151–157.

 

251.              Павкін Д.М. Мовні засоби створення аксіології топофону в романах Дж. Р. Р. Толкієна / Д.М. Павкін // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – К. : КНЛУ, 2003. – №2. – Т.6. – С.145–151.

 

252.              Павкін Д. М. Особливості семантики художнього тексту в жанрі «фентезі» / Д.М. Павкін // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – Ч. 7. – С. 72–74.

 

253.              Павкин Д. М. Семантика текста в жанре «фэнтези» : мифологемные реляции пространственного образа / Д.М. Павкин // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Айлант, 2001. – Вип. X. – С. 34–40.

 

254.              Павкин Д. М. Территория «Белерианд» в произведениях Дж. Толкиена : (опыт концептуального анализа текста) / Д. М. Павкин // Вісник Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького. Серія Філологічні науки.  – Черкаси. 1999. – Вип. 11. – С. 67–76.

 

255.              Павкин Д. М. Топофон Божественный Мир в романе Дж. Толкиена «Сильмариллион» : (опыт концептуального анализа текста) / Д. М. Павкин // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Київ : КДЛУ, 1999. – Т. 2, №2. – С. 174–184.

 

256.              Павкін Д. Чи писав ДЖ. Р.Р.Толкієн фентезі, або теорія жанрів у світлі прототипної семантики / Д. Павкін // Вітчизняна філологія : теоретичі та методичні аспекти вивчення : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Черкаси : Вид. Ю.А. Чабаненко, 2011. – С. 91–99.

 

257.              Пастушук Г. «Хроніки Нарнії» К.С. Льюїса в контексті розвитку англійської християнської літератури для дітей / Галина Пастушук // Іноземна філологія : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 93–103.

 

258.              Півень С.В. Жанрові межі фентезі : (на матеріалі «Саги про Відьмака» Анджея Сапковського) / Півень С.В. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 302–310.

 

259.              Півень С.В. Криза ідентичності у плинній сучасності : (рецепція у літературі фентезі) / Півень С.В. // Наукові записки НаУКМА / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Т. 195 : філолоігчні науки (літературознавство). – Київ, 2017. – С. 60–68.

 

260.              Потапов Є.А. «Володар перснів» : спроба матеріалістичного аналізу / Є.А. Потапов // Країна знань. – 2008. – №7. – С. 42–44.

 

261.              Почепцов Г. Конструювання віртуальної структури в жанрі фентезі / Г. Почепцов // Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. – К. : ВД «КМА», 2015. – С. 310–317.

 

262.              Примачик І. Людина, яка розуміє гобітів : [Джон Рональд Руел Толкієн – англійський письменник-фантаст, автор роману-трилогії «Володар перстнів»] / І. Примачик // Всесвіт. – 2008. – № 3-4. – С. 114–117.

 

263.              Прітикіна А. О. Сутність понять фантастика та фентезі як сучасних літературних жанрів / А.О. Прітикіна // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во Державного закладу Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2010. – № 14 (201), ч. ІІ. – С. 132–138.

 

264.              Ребрій І.М. Мовні та етноментаьні особливості перекладу давньосонячної мови глаб-ерібол-ефкорді з «Космічної трилогії» К.С. Льюїса / І.М. Ребрій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Херсон : видавн. ХДУ, 2016. – Вип. 3. – С. 49–54.

 

265.              Рехколайнен В. Специфіка авторських неологізмів («толкінізмів») на матеріалі трилогії «Володар перснів» Дж.Р.Р. Толкіна : проблеми перекладу / Рехкколайнен В. // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Донецьк. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – С. 92–98.

 

266.              Росстальна О.А. Явище ескапізму у творчій свідомості Дж.Р.Р. Толкіна / О.А. Росстальна. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1116/1/1_.pdf

 

267.              Рябченко М. М. Моделювання фантастичного наративу в повісті «Балада для Кривої Варги» Марини Соколян / М. М. Рябченко // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 198–205.

 

268.              Рябченко М. Синкретизм фантастичних, фентезійних та міфологічних елементів творчості Марини Соколян / М.М. Рябченко // Слов’янська фантастика : зб. наук. пр. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 177–188. 

 

269.              Рябчук Є. Свято фентезі на Прикарпатті / Є. Рябчук // Літературна Україна. – 2013. – № 14(4 квіт.). – С. 11.

 

270.              Рязанцева Т.М. Екфрасис і гіпотипозис у ранній прозі Дж. Р. Р. Толкіна : (описи осель Валарів у «Книзі Забутих Переказів») / Т. Рязанцева // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – Вип. 13 : Феномен дому в літературознавчій перспективі. –  С. 489–499.

 

271.                            Рязанцева Т.М. Екфрасис у прозі Дж. Р. Р. Толкіна – версії та функції / Т.М. Рязанцева // Інтермедіальні виміри літератури фентезі : зб. матеріалів наук. семінару ЦДЛФ при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (20 квітня 2016 ) / ред. Рязанцева Т.М, Канчура Є.О. – Київ, 2016 – С. 66–71.

272.              Рязанцева Т. Жiнка у фентезi : авторка й героїня / Т. Рязанцева // Книжник review. – 2004. – № 17. – С. 10–11.

 

273.              Рязанцева Т.М. Ілюстрація ілюзій : трансформація фольклорних мотивів у трилогії Дж. Тарр «Пес і Сокіл» / Т.М. Рязанцева // Антипролог : зб. наук. пр., присвячених 60-річчю чл.-кор. НАНУ М. Сулими. – Київ : Стилос, 2007. – С. 456–468.

 

274.              Рязанцева Т.М. Магія метафор : механізми взаємодії «Пісні» Джона Донна і «Мандрівного замку Хаула» Діани Вінн Джонс / Т.М. Рязанцева // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2016. – Вип. 24, ч. 2. – С. 64–69.

 

275.              Рязанцева Т.М. «Місто Майстрів» Т. Габбе : особливості розбудови / Т.М. Рязанцева // Сучасні літературознавчі студії: зб. наук. пр.  – Київ : ВЦ КНЛУ, 2005. – Вип. 2 : Дитина і світ : проблеми культурного діалогу. – С. 111–116.

 

276.              Рязанцева Т. Міф успіху чи успіх міфу? : (фентезі і фантастика) / Т. Рязанцева // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – №2. – С. 172–177.

 

277.              Рязанцева Т.М. Нотатки захопленого перекладача / Т.М. Рязанцева // Всесвіт. – 1994. – № 138–144.

 

278.              Рязанцева Т.М. Омріяний і недосяжний… : легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури / Т.М. Рязанцева // Людина і Світ. – 2000. – № 1. – С. 44–48.

 

279.              Рязанцева Т.М. Примусовий наратив у повісті П.С. Бігла «Останній Одноріг» : фігури і правила гри. / Т.М. Рязанцева // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2017. – Вип. 14 : Літературні виміри видовищних форм культури. – С. 443–451.

 

280.              Рязанцева Т.Н. «Происхождение Руси» О. Прицака как источник толкиноведческих исследований / Т.Н. Рязанцева // Палантир : журнал Толкиновского Общества Санкт-Петербурга. – 2005. – № 46. – С. 6–10.

 

281.              Савчук К. Просторові відносини у фентезі / К. Савчук // Буковинський журнал. – 2007. – № 4. – С. 242–249.

 

282.              Сайковська О.Ю. «Зміїний» цикл Ніколая Теллалова / О.Ю. Сайковська // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 264–274.

 

283.              Саплін Ю. Підліткове мовлення в романах про Гаррі Поттера / Юрій Саплін // Іноземна філологія : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 118–122.

 

284.              Свербілова Т. Незавершені твори О. Гріна 20-х років / Т. Г. Свербілова // Радянське літературознавство. – 1980. –  №8. – С. 72–76.

 

285.              Свербілова Т. Певец страны воображения : (к 100-летию со дня рождения А.С. Грина) / Т.Г. Свербилова // Русский язык и литература в школах УССР. – 1980. – №4. – С. 71–73.

 

286.              Сеньків О.М. Індивідуально-авторська власна назва в англомовному дитячому фентезі / О.М. Сеньків // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2017. – № 27, т. 2. – С. 121–125.

 

287.              Сеньків О. М. Індивідуально-авторське словотворення у творах жанру фентезі : [електронний ресурс] / Сеньків О.М. // Науковий вісник ДДПУ ім. І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. – 2015. – №3.  – С. 238–244. – Режим доступу: http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2015/NV_2015_3/40.pdf

 

288.              Ситник Н. Жанрові особливості фентезі Д. Р. Р. Толкіна / Наталія Ситник // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 78. – С. 224–234.

 

289.              Cитник Н. В. Образ Гендальфа в контексті архетипної образної системи трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів» / Н. В. Ситник // Наукові праці : зб. Кам’янець-Подільського ДПУ. – Кам’янець-Подільськ, 2006. – Вип. 5. – С. 173–174.

 

290.              Cитник Н. В. Образ Фродо і домінантний архетип трилогії «Володар перснів» / Н. В. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського НУ. – Кам’янець-Подільськ, 2011. – Вип. 27. – С. 310–314.

 

291.              Ситник Н. Основні тенденції критичних досліджень творчості Дж. Р. Р. Толкіна за останні два десятиліття / Н. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського ДУ. – Кам’янець-Подільськ, 2005. – Т. 1. – Вип. 10. – С. 221.

 

292.              Ситник Н. Особливості темпоральної організації міфосвіту Дж. Р. Р. Толкіна / Н. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського НУ. – Кам’янець-Подільськ, 2008. – Т. 3. – Вип. 7. – С. 33–34.

 

293.              Cитник Н. В. Тема добра і зла у творчості Толкіна / Н. В. Ситник // Наукові праці Кам’янець-Подільського ДУ. – Кам’янець-Подільськ, 2005. – Т. 2. – Вип. 4. – С. 129–134.

 

294.              Стасюк Б. Аморфність групування неповноеквівалентної лексики / Богдан Стасюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. / м-во освіти і науки України ; Українська спілка германістів вищої школи ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Вип. 89 (1). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 222–225.

 

295.              Стасюк Б. Дж. Р. Толкін : інтерпретація крізь призму античності / Богдан Стасюк // Б. В. Стасюк // Іноземна філологія. – 2010. – Вип. 122. – С. 229–234. –  Режим доступу:http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_122/articles/35stasyuk.pdf

296.              Стасюк Б. В. Культурно-специфічна лексика в романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар каблучок» / Б. В. Стасюк // Актуальні проблеми перекладознавства в контексті міжкультурної комунікації. Сучасні технології навчання іноземних мов : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 30 березня – 31 березня 2006 р.) / редкол. : Філіппов В. Л. (відп. ред.). – Луганськ : «Шико», 2006. – С. 152–159.

297.              Стасюк Б. Неопосередкований перекладацький проект у сучасному літературному процесі / Богдан Стасюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).  – Вип. 138. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015 – С. 374–378; Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1920

298.              Стасюк Б. Неповноеквівалентність власних назв : (на матеріалі українського перекладу казкової повісті Дж. Р. Толкіна «Farmer Giles of Ham» / Богдан Стасюк // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія Лінгвістика. – Херсон : Видавн. ХДУ, 2009. – Вип. Х. – С. 209–214. – Режим доступу: http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1059

299.              Стасюк Б. В. Новий український переклад із Дж. Р. Р. Толкіна: особливості прочитання / Б. В. Стасюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2007. – № 772. – С. 66–71.

 

300.              Стасюк Б. В. Особливості відтворення одиниць лексико-семантичної групи MAGIC / Б. В. Стасюк // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 75(5). – С. 201–205.

 

301.              Стасюк Б. В. Паралелізм різномовних синонімічних рядів і проблема встановлення еквівалентності між їхніми компонентами / Б. В. Стасюк // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В. В. – Чернівці: «Книги – ХХІ», 2008. – С. 264–267.

 

302.              Стасюк Б. В. Поняттєва неповноеквівалентність: перекладацький аспект / Б. В. Стасюк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2007. – Вип. 22, ч. ІІ. – С. 108–113.

 

303.              Стасюк Б. В. Проблема еквівалентності заголовка художнього твору крізь призму поглядів Віктора Коптілова / Б. В. Стасюк // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. – Вип. 40/1. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

 

304.              Стасюк Б. Семантичні проблеми перекладу : (на матеріалі перекладів роману Дж.Р.Р. Толкіна «Володар Перснів» українською мовою) / Б. Стасюк // Наукові записки. Серія Філологічна науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 67. – С. 201–206.

305.              Стасюк Б. В. Труднощі інтерпретації заголовка : процес встановлення еквівалентності / Б. В. Стасюк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2008. – Вип. 24. – Частина 3. – С. 224–228.

306.              Стасюк Б. В. Труднощі перекладу заголовків і проблема неповноеквівалентності / Б. В. Стасюк // Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Вип. 81 (4). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 314–319.

307.              Стужук О. «Смерть» или трансформация научной фантастики / О. Стужук // Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee. Koncepty. Gayunki. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – С. 171–181.

308.              Стужук О. Художня фантастика: проблеми класифікації / О. Стужук // Філологічні семінари. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Вип. 8 : Художня форма. – С. 98–101.

309.              Стужук О. Художня фантастика як теоретична проблема / О. Стужук // Слов’янська фантастика : зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 52–65.

310.              Тихомирова Е.В. Альтернативная мифология для Англии, или Квест Профессора Толкина / Е.В. Тихомирова // Вікно в світ : зарубіжна література : наук. дослідження, історія, методика викладання. – 2001. – № 3. – С. 107–113.

 

311.              Тихомирова О.В. Гра в «дитячу книгу» як наративна стратегія у фентезійних циклах / Тихомирова О.В. // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 239, вип. 227 : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – С. 48–51.

 

312.              Тихомирова О. Гра у фікційного автора в «Кулінарній книзі Нанні Огг» / О. Тихомирова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 164, вип. 152 : Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – С. 126–129.

 

313.              Тихомирова О.В. Дж.Р.Р. Толкін і література ХХ століття / О.В. Тихомирова // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : зб. наук. праць. – Сімферополь : «Кримський архів», 2008. – С. 115–126.

 

314.              Тихомирова Е.В. Квест в «зоне диалога» альтернативной мифологии Толкина с традиционными мифологиями / Е.В. Тихомирова // Тезисы докладов к Третьему Толкиновскому Семинару, посвященному 111-летию Дж.Р.Р.Толкина. – СПб., 2003. – С.13–14.

 

315.              Тихомирова О.В. Кельтські мотиви в фентезі Террі Пратчетта / О.В. Тихомирова // Мова. Культура. Комунікація : матеріали І-ї Міжнародної наук. конф. (Чернігів, 16 квітня 2010 р.). – Чернігів : Чернігівський нац. педагогічний ун-т імені Т.Г.Шевченка, 2010. – С. 129–131.

 

316.              Тихомирова О.В. Концептуальні проблеми перекладу творів Джона Толкіна / О.В. Тихомирова // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. Серія Філологія. – 2001. – Т. 4, № 1. – С. 232–238.

 

317.              Тихомирова О.В. Місце особистого квесту Арагорна в метаквесті Середзем’я : (на матеріалі текстів Дж. Толкіна) / О.В. Тихомирова // Мандрівець : наук. записки при Києво-Могилянській Академії. – 2003. – № 4. – С. 47–52.

 

318.              Тихомирова О.В. Міфотворчість Толкіна як об’єкт літературної критики О.В. Тихомирова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2004. – Випуск 9. – С. 126–129.

 

319.              Тихомирова О. Полеміка з Шекспіром у літературі фентезі / Олена Тихомирова // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львівський нац.. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 20, ч. 2. – С. 176–182.

 

320.              Тихомирова О. «Путівник місіс Бредшоу» Террі Пратчетта як мультимодальний твір / Олена Тихомирова // Інтермедіальні виміри літератури фентезі : зб. матеріалів наук. семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті Літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України  (Київ, 20 квітня  2016 р.). – С. 38–43. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/zbirka2016.pdf

 

321.              Тихомирова О.В. Світоландшафт Арди : опозиція Аману і Середзем’я : (на матеріалі текстів Дж. Р. Р. Толкіна) / О.В. Тихомирова // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. Серія Філологія. – 2003. – Т. 6, № 1. – С. 174–180.

 

322.              Тихомирова О.В.  Священні дерева в альтернативній міфології Дж.Р.Р. Толкіна / О.В. Тихомирова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 118, вип. 105 : Філологія. Літературознавство. – С. 76–84.

 

323.              Тихомирова О.В. «Смарагдовий Келех» – святий Грааль у повісті Н. Королевої «Quid est veritas?» / О.В. Тихомирова // Матеріали Загальноуніверситетської конференції КНЛУ «Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій». – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008 – С. 285–287.

 

324.              Тихомирова Е. Травма утраты дома и поиск идентичности детскими персонажами фэнтезийного цикла Дж.Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени» / Е. Тихомирова // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – Вип. 13 : Феномен дому в літературознавчій перспективі. – С. 567–580.

 

325.              Тихомирова Е. Транскультурний образ иного мира в «Ньюфордском цикле» Чарльза де Линта / Елена Тихомирова // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12 : літературний дискурс : транскультурні виміри. – С. 541–550.

 

326.              Тихомирова О.В. Трансформація мотиву іншого світу в літературі фентезі : (на матеріалі циклу «Дискосвіт» Террі Пратчетта) / О.В. Тихомирова // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Т. 13, № 1. – С. 121–127.

 

327.              Тіхоненко С.О. Фентезі як один із шляхів формування постмодерністського мислення : на прикладі аналізу роману Джоан Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» / С. О. Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №5. – С. 43–48.

 

328.              Трокай А.   Фантастика і фентезі в сучасній українській літературі / А. Трокай // Бібліотечна планета. – 2010. – №2. – С. 28–30.

 

329.              Угольнікова Н. С. Використання і трансформація елементів міфічного в творах Р. Аспріна / Н. С. Угольнікова // Поетика містичного : тези доп. міжнар. наук. конф. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2010. – С. 82.

 

330.              Угольникова Н. С. Добро и зло в произведениях юмористического фэнтези / Наталья Угольникова // С. 168–173; Режим доступу:  www.kpi.kharkov.ua/.../Добро%20и%20зло%20в%20произведениях%20юмористи...

 

331.              Угольникова Н. С. Жанр фэнтези в литературной критике / Н. С. Угольникова // Восьмі міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшица : тези доп. міжнар. наук. конф. – Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 2003. – С. 38–39.

 

332.               Угольникова Н. Использование и трансформация элементов мифического в произведениях Р. Асприна / Наталья Угольникова // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 82. – С. 43–51.

 

333.              Угольникова Н. С. Нравственно-этический потенциал произведений жанра фэнтези и его развитие в условиях глобализации мирового сообщества / Н. С. Угольникова // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2008. – Вип. 54 (836). – С. 198–200.

 

334.              Угольникова Н. С. Образ Трикстера в романах Р. Асприна «Мифические истории» / Н. С. Угольникова // Наукові записки Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків, 2009. – Вип. 2 (58), ч. 3. – С. 119–129.

 

335.               Угольникова Н.С. Трансформация архетипического значения пространственного мотива дома в романах Р. Асприна «Мифические истории» / Угольникова Н.С. // Национальный технический университет «ХПИ». – Харьков, 2010.  – Вип. 59 (901). – С. 138–142.

 

336.              Угольникова Н. С. Фантастика и фэнтези как социально-культурный феномен / Н. С. Угольникова // Post Office : Образи часу – Образи світу. Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». – 2004. – № 624. – С. 38–46.

 

337.              Угольникова Н. С. Художественно-эстетическая функция комического в фэнтезийных романах Роберта Асприна / Н. С. Угольникова // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : сб. статей по материалам XXIV междунар. заочной научно-практ. конф. – Москва : Изд. «Международный центр науки и образования», 2014. – № 5 (24). – С. 51–56.

 

338.              Угольникова Н. С. Художественный мир в романах Р. Асприна «Мифические истории» / Н. С. Угольникова // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2012. – Вип. 64 (994). – С. 135–139.

 

339.              Угольникова Н. С. Элементы комического в структуре романов Р. Асприна : (цикл «Мифические истории») / Н. С. Угольникова // Одинадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшица : тези доп. міжнар. наук. конф. – Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. – С. 37.

 

340.              Фадєєва О.В. Відтворення толкієнізмів у перекладацькій практиці / О.В. Фадєєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 1. – С. 337–342.

 

341.              Фадєєва О.В. Роль толкієнізмів у реалізації мовних функцій: перекладознавчий аспект / Фадєєва О.В., Адаменко М. // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2012. – Випуск 13. – С. 291 – 296.

 

342.              Філоненко О. Архетипна структура образу мага Просперо у п’єсі Вільяма Шекспіра «Буря» та фільмі Пітера Грінвея «Книги Просперо» / Олександра Філоненко // Ренесансні студії. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – Вип. 14–15. – С. 273–286.

 

343.              Філоненко О. Дискурс влади культури у фільмі Пітера Грінвея «Книги Просперо» за п’єсою Вільяма Шекспіра «Буря» / Олександра Філоненко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Т. 193 : Філологія. Літературознавство. – Вип. 181. – С. 123–127.

 

344.              Филоненко А. Европейская магия епохи Ренессанса и литературные маги : (на примере английских позднеренессансных пьес) / Александра Филоненко // Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem adniem dzisiejszym III / [podredakcią Lidii Wiśniewskiej]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Universytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – С. 139–166.

 

345.              Філоненко О. Г. Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі : (на прикладі п’єси Вільяма Шекспіра «Буря») / Олександра Філоненко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Т. 168 : Філологія. Літературознавство. – Вип. 156. – С. 124–129.

 

346.              Філоненко О. Магічний код : постугманістична трансформація : (шекспірівський інтертекст у фільмі Джона Франкенхаймера «Острів доктора Моро»)  / Олександра Філоненко // Сучасні літературознавчі студії : [зб. наук. пр.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10 : Постгуманізм та віртуальність : літературні виміри. – С. 438–452.

 

347.              Філоненко О. Образ Мага як Іншого/Чужого в англійській літературі : (на матеріалі роману Сомерсета Моема «The Magician») / Олександра Філоненко // Сучасні літературознавчі студії : [зб. наук. пр.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 11 : Транскультурні коди літературного дискурсу. – С. 589–604.

 

348.              Філоненко О. Переповідаючи історію Просперо : (кінематографічна адаптація «Бурі» Вільяма Шекспіра) / Олександра Філоненко // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 170–177.

 

349.              Філоненко О. Проблема благочестя у магічних п’єсах пізнього англійського Ренесансу : «Трагічна історія доктора Фауста» Крістофера Марло versus «Буря» Вільяма Шекспіра / Олександра Філоненко // Наукові праці. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип.  205. – С. 92–96.

 

350.              Філоненко О. Ренесансна магія і літературні маги : Фауст versus Просперо / Олександра Філоненко // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – Вип.  20. – С. 216–223.

 

351.              Філоненко О. Ренесансний магічний проект в англійській драматургії : (на прикладі п’єс Крістофера Марло «Трагічна історія доктора Фауста», Вільяма Шекспіра «Буря» та Бена Джонсона «Алхімік») / Олександра Філоненко // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2013. – Вип.  XVII, т. 1. – С. 117–123.

 

352.              Філоненко О. Як Фауст стає Віктором Франкенштейном : європейська магія і наука  / Олександра Філоненко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Т. 271 : Філологія. Літературознавство, вип. 259. – С. 40–45.

 

353.              Філоненко О. Magicvs Faëry: модуси магічного і магічні коди в англомовній літературі : [тези] / Олександра Філоненко // «У тридев’ятому царстві» : феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. – Бердянськ, 2014. – С. 135–137.

 

354.              Хайдер Т.В. Структурно-композиційні та сюжетно-тематичні особливості жанру фентезі в європейських літературах : (на матеріалі творчості Дж.Р.Р. Толкіна та А. Сапковського) / Т.В. Хайдер, Є.М. Хайдер // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 434–440.

 

355.              Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману «Гаррі Поттер та В’язень Азкабану» / О.А. Халабузар // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський зб. наук. статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151–161.

 

356.              Харченко В.Є. Твори Д.Р.Р. Толкіна – феномен сучасної культури / В.Є. Харченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2009. — Вип. XX. — С. 370-372.

 

357.              Хороб С. Жанр слов’янського фентезі : Володимир Арєнєв «Бісова душа, або заклятий скарб» / Соломія Хороб // Султанівські читання. – 2016. – Вип. V. – 210–221 ; Режим доступу: http://sultanivskichytannia.if.ua/Archive/Issue_5/KhorobSol5el.pdf

 

358.              Цьолковська Б. «Заглядає в шибу казка...» : інтелект-шоу за творами Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і таємна кімната», Й. Колфера «Артеміс Фаул», Дж. Р. Толкіна «Гобіт», К. Льюїса «Хроніки Нарнії», Л. Бессона «Артур і мініпути», Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика» / Б. Цьолковська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 11/12. – С. 79-87.

 

359.              Чайка Н. «Таємні кімнати» сучасної літератури : урок за творчістю Дж. Роулінг / Наталія Чайка // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 38–40.

 

360.              Чернікова О.І. Звукосимволічні властивості повторів у художньому тексті : (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкієна та Р. Желязни) / Чернікова О. І. // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т, Бердянський державний педагогічний ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. IV. – С. 242–250.

 

361.              Чернова І.В. Фентезі : теоретичний дискурс / І.В. Чернова// Таїни художнього тексту : зб. наук. пр. / Дніпропет. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 7. – С. 97–104.

 

362.              Четова Н.Й. Асоціативне осмислення концептуальних метафор концепту КОХАННЯ у британських творах жанру фентезі / Н. Й. Четова // Збірник наукових праць Запорізького нац.. ун-ту «Нова філологія». – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 45. – С. 145–147.

 

363.              Четова Н.Й. Внутpiшнi систeмнi зв’язки лeксикo-сeмaнтичнoгo пoля «the imaginary / уявнe» у творах Дж. Р. Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Філологічні науки. – 2016. – Кн. 1. – С. 107–110.

 

364.              Четова Н.Й. Градація ступенів ірреальності у творах англомовного класичного фентезі : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті акад. АН ВШ України, д.ф.н., проф., заслуж. проф. ЛНУ ім. І. Франка К.Я. Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття». – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 111–112.

 

365.              Четова Н.Й. Жанрова природа «Володаря перстенів» Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. праць.  – Київ: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2010. – Вип. 12. – С. 292–302.

 

366.              Четова Н.Й. Жанрові етапи розвитку фентезі / Н. Й. Четова // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 244–246.

 

367.              Четова Н.Й. Інтенціональний шар як концептуальна ознака художнього концепту МАГІЯ у творах Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2012. – Вип. 29, т. 3. – С. 295–299.

 

368.              Четова Н.Й. Лексико-семантичне поле «уявне» в циклі про Середзем’я Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 100–104.

 

369.              Четова Н.Й. Лінгвокогнітивна модель концептуальної інформації в англомовному фентезійному дискурсі / Н. Й. Четова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Л.Українки, 2012. – №1 (226). – С. 135–139.

 

370.              Четова Н.Й. Лінгвокогнітивна реалізація концепту МАГІЯ у творах англомовного класичного фентезі : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VII, ч. 1. – С. 71–83.

 

371.              Четова Н.Й. Лінгвокогнітивна характеристика просторових об’єктів як засобів вербалізації художнього простору у творах Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 219.

 

372.              Четова Н.Й. Лінгвоконцептуальний простір уявного у поетиці англомовного класичного фентезі : методика дослідження : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) / Четова Н.Й. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Вип. 23. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – С. 202–203. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/articles/2012/n23/67.pdf

 

373.              Четова Н.Й. Мовні засоби реалізації категорії химерного у поетиці англомовного класичного фентезі / Н. Й. Четова // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 26. – С. 360–363.

 

374.              Четова Н.Й. Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі : (на матеріалі творів Дж. Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 547–556.

 

375.              Четова Н.Й. Особливості ідентифікації художніх концептів уявного у фентезійній картині світу творів Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. – С. 134–136.

 

376.              Четова Н.Й. Особливості мовної та неративної реалізації елементів готики у жанрі фентезі : (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) / Н. Й. Четова, Л. В. Лучит // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. –  Ніжин, 2014. –  Кн. 2. –  С. 265–268.

 

377.              Четова Н.Й. Психолінгвістичні та лінгвокогнітивні особливості художньої реалізації концепту кохання в англомовному фентезі : (на матеріалі трилогії «Володар Перстенів» Дж.Р.Р. Толкіна) / Н. Й. Четова // Знак – свідомість – знання : [зб. наук. пр. Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип. 1. – С. 230–236.

 

378.              Четова Н.И. Реконструкция интенционального слоя художественного концепта ХИМЕРА в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена / Н. И. Четова // Lingua mobilis. – 2013. – № 5 (44). – C. 69–78.

 

379.              Четова Н.Й. Реконструкція моделі уявного у творах англомовного фентезі / Н. Й. Четова // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105/2. – С. 266–270.

 

380.              Четова Н.И. Роль авторских интенций в формировании концептуального пространства воображаемого в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена / Н. И. Четова // Филологические науки в МГИМО : [сб. науч. тр.]. – Москва : МГИМО (У) МИД России, 2013. – №52 (67). – C. 164–169.

 

381.              Четова Н.Й. Типологія уявно маркованих контекстів у творах Дж.Р.Р. Толкіна / Н. Й. Четова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC2013) : матеріали Міжнародної наук. конф., Івано-Франківськ; 13 березня 2013 р. / Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – C. 215–218.

 

382.              Четова Н.Й. Фентезі як вид фантастичної літератури та його особливості / Н. Й. Четова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – С. 78.

 

383.              Четова Н.Й. Художній концепт містика в поетичному світогляді Дж. Р. Р. Толкіна : реконструкція концептуального змісту / Н. Й. Четова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 36. – С. 254–257.

 

384.              Chetova N. Gothic elements in «The Lord of the Rings» by J.R.R. Tolkien /  Chetova N. // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2009 р. (4–5 лютого 2010 р.) – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. 76.

 

385.              Шестак А.М. Роман Марини та Сергія Дяченків «Ритуал» у світлі аналітичної психології / А.М. Шестак // Літературознавчі студії. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 64–69.

 

386.              Шпак І.В. Особливості перекладу творів фентезі : (на прикладі романів Дж.К. Роулінг про Гаррі Поттера) / І.В. Шпак // Англістика та американістика. – 2014. – Вип. 11. – С. 136–139.

 

387.              Шпак І.В. Специфічна лексика жанру фентезі : (на прикладі творів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) / І. В. Шпак // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство : зб. / М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Нове сово, 2010. – Вип. 2 (62), Ч. 2. – С. 161–165.

 

388.              Шпак І.В. Тлумачення магії у романах Дж.К. Роулінг / І.В. Шпак // Східнослов’янська філологія. Серія «Літературознавство» : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 14. – С. 275–280. 

 

389.              Яремчук В. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона : (на прикладі роману «Змій Уроборос») / Вікторія Яремчук // VII Міжнародні чичерінські читання «Світова літературна класика у «Великому часі» (21–22 жовтня 2011 р.) : зб. тез. – Львів, 2011. – C. 160–161.

 

390.              Яремчук В. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона : (на прикладі роману «Змій Уроборос») / Вікторія Яремчук // Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. – Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 20, ч. 2. – C. 272–278.

 

391.              Яремчук В. Адаптація художнього твору. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона : (на прикладі роману «Змій Уроборос» / Вікторія Яремчук // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови» : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 20, ч. 2. – С. 272–278.

 

392.              Яремчук В. Антропософський дискурс у романах Чарльза Вільямса / Вікторія Яремчук // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 84. – С. 77–86.

 

393.              Яремчук В. Жанрова своєрідність «космічної трилогії» К.С. Льюїса / Вікторія Яремчук // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 20. – С. 39–45.

 

394.              Яремчук В. Жанрові особливості повісті-притчі Ов. Барфілда «Троянда на купі попелу» / В. Яремчук // Вісник факультету іноземних мов. Серія Іноземні мови. – Львів, 2016 – Вип. 23. – С. 96–105.

 

395.              Яремчук В. Монструозне тіло : образ Ґоллума в «Легендаріумі» Дж.Р.Р. Толкина / Вікторія Яремчук // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12 : У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. – С. 604–614.

 

396.              Яремчук В. Особливості міфопоетичної моделі світу в «Хроніках Нарнії» К.С. Льюїса в контексті християнського романтизму / Вікторія Яремчук // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2014. – Вип. 11 : У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. – С. 604–614.

 

397.              Яремчук В. Творчість гуртка «Інклінгів» в контексті «християнського романтизму» / Вікторія Яремчук // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2015. – Вип. 23. – С. 59–66.

 

398.              Яремчук В. Творчість гуртка «Інклінгів» у вітчизняних та зарубіжних літературознавчих дослідженнях / Вікторія Яремчук // Іноземна філологія / ЛНУ імені ІванаФранка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – C. 229–236.

 

399.              Яремчук В. Трансформація жанру видіння : від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса / Вікторія Яремчук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 18. – С. 305–314.

 

400.              Яремчук В.В. Феномен христианского романтизма в английской литературе первой половины XX века / В.В. Яремчук // Социосфера : научно-методический и теоретический журнал / Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. – 2014. – № 2. – C. 93–97.

 

401.              Яремчук В. Філософсько-релігійні та міфологічні принципи творчості гуртка «Інклінгів» / В. Яремчук // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. XV. – С. 235–240.

 

402.              Яремчук В. Філософсько-релігійні та міфологічні принципи творчості гуртка «Інклінгів» / В. Яремчук // Матеріали міжвузівської наук. конф. «Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури. XI Шрейдерівські читання». – Дніпропетровськ, 2011. – C. 52–53.

 

403.              Яремчук В. Християнська міфологія середньовічного зразка в творчості «Інклінгів» / В. Яремчук // Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової. – Львів : УАД, 2016. – С. 125–135.

 

404.              Яремчук В.В. Христианский романтизм в творчестве «Инклингов» : особенности поэтики / В.В. Яремчук // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. – 2014. – №4 (71). – С. 161–168.

 

405.              Yaremchuk V. The Evolution of the Hero in C.S. Lewis’s «The Space Trilogy» / Viktoriia Yaremchuk // Studies in the English Language and Anglophone Literature and Cultures / Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture. – Frankfurt am Main : «Peter Land», 2017. – Рp. 129–138.

 

406.              Petroniene E. Функціонування категорії роду в сучасних текстах жанру фентезі : висхідна та низхідна займенникова транспозиція / E. Petroniene; Н.В. Садовник-Чучвага // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 23, т. 2. – С. 4–7.

 

Монографії

 

407.              Бойцун Л.М. Антична спадщина у фентезі / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю. Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр «Трипілля і Схід». – Київ ; Умань : СПД Жовтий, 2009. – 93 с.

 

408.              Назаренко М. Реальность чуда. О книгах Марины и Сергея Дяченко / Михаил Назаренко. – Киев : Издательский дом «Мой компьютер»; Винница : Тезис, 2005. – 256 с.

 

Автореферати

 

409.              Александрук І.В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) : автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Ірина Володимирівна Александрук . – Харків, 2011 . – 20 с.

410.              Барбанюк О.О. Лінгвосеміотичні характеристики гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі : (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн циклу «Земномор’я») : автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Барбанюк Олеся Олександрівна ; керівник роботи А. В. Корольова ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с.

411.              Бережна М.В. Ономастикон романів Дж. К. Ролінґ циклу «Гаррі Поттер» в українському та російському перекладах : автореф. дис. … канд.. філол. наук / Бережна Маргарита Василівна ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 22 с.

412.              Глюдзик Ю.В. Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса «The Chronicles of Narnia» : автореф. дис ... канд. філол. наук / Ю. В. Глюдзик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Львів, 2015 . – 18 с.

413.              Жаданова Т.В. Християнське фентезі у творчості К. С. Льюїса : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / Жаданова Тетяна Василівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20 с.

414.              Канчура Є.О. Моделювання текстуалізованого світу в романах-фентезі Террі Претчетта : автореф. дис. … канд. філол. наук / Євгенія Орестівна Канчура ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2012. – 20 с.

415.              Кирюшко Н.В. Еволюція типологічних особливостей наукової фантастики Франції : (на матеріалі літератури 1970–90 років) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Кирюшко Наталія Венедиктівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.

416.              Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу : лінгвокогнітивний аспект : (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Олександр Сергійович Колесник ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2003 . – 20 с.

417.              Леоненко О.С. Жанр фентезі в українській прозі кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Леоненко Олександра Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 19 с.

418.  Лєвочкіна Світлана. Лінгвокогнітивні аспекти онімів у художньому тексті в жанрі фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови. - Черкаси, 2018.

419.              Павкін Д.М. Образ чарівної країни в романах Дж.Р.Р. Толкієна: лінгвокогнітивний аналіз : автореф. дис... канд. філол. наук / Павкін Дмитро Михайлович ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2002. – 20 с.

419.              Ситник Н.В. Фентезі Д.Р.Р. Толкіна: архетиповий вимір художньої структури : автореф. дис. … канд. філол. наук / Ситник Наталія Володимирівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20 с.

420.              Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі : (на матеріалі романів Дж.Р.Р. Толкіна «The lord of the rings» і У.К. ле Гуїн «A wizard of eartjsea») : автореф. дис. … канд. філол. наук / Стасюк Богдан Вікторович ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с.

421.              Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр : (на матеріалі української літератури ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук / Олеся Іванівна Стужук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2006. – 18 c.

422.              Тихомирова О.В. Міфічний квест у літературній спадщині Дж.Р. Толкіна : автореф. дис. … канд. філол. наук / Тихомирова Олена Володимирівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2003. – 20 с.

423.              Угольнікова Н.С. Гумористична фентезі у творчості Р. Аспріна : автореф. дис. … канд. філол. наук / Угольнікова Наталія Сергіївна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2014. – 20 с.

424.              Філоненко О. Г. Ренесансно-бароковий «магічний код» у британській літературі : (на матеріалі творів кінця XVI–XX століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Філоненко Олександра Геннадіївна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2017. – 22 с.

425.              Хохель Д.Ю. Епітетарій сучасного англійського й українського історичного фентезі (твори С. Кларк і Г. Пагутяк) : автореф. дис. … канд. філол. наук / Хохель Дарія Юріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с.

 

426.              Чернікова О.І. Зіставно-типологічна характеристика ідіокодів звукових повторів в англійському та українському художньому мовленні : (на матеріалі оригінальних творів Дж. Р. Р. Толкієна та їх українських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Чернікова Олександра Іванівна ; Київський нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2013. – 19 с.

 

427.              Четова Н.Й. Лінгвоконцептуальний простір «уявне» в англомовному класичному фентезі : (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна) : автореф. дис. … канд. філол. наук / Наталія Йосипівна Четова ; М-о освіти і науки України, Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2014. – 24 с.

 

428.              Шапошник О.М. Жанрово-стилістична та ідіостилістична специфіка перекладу фентезі : (на матеріалі англомовних текстів сучасної дитячої літератури та їх українських перекладів) : автореф. дис ... канд. філол. наук / Оксана Миколаївна Шапошник ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2014 . – 20 с.

 

Програма, методичні рекомендації

 

429.              Логвіненко Н.М Сучасне українське фентезі : навчальна програма курсу за вибором. 8–9 класи / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 2. – С. 35–39.

 

430.              Назаренко М. Методические рекомендации к спецкурсу «Мифопоэтический анализ художественного текста» / М. Назаренко.  – Київ : Логос, 2006. – 34 с.

 

Підготувала М. Штолько

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ