Українська
Дорогі друзі, запрошуємо Вас на виставку благодійного
Після важкої хвороби на 89-му році життя відійшла Валерія
26 жовтня 2023 р. перестало битися серце Миколи Матвійовича
12 жовтня 2023 року відійшов у засвіти багаторічний
  Інститут літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
 • Відкриття виставки благодійного аукціону
  Відкриття
  Дорогі друзі,
 • Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській
  Вічна і світла
  Після важкої
 • Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі
  Вічна і світла
  26 жовтня 2023 р.
 • Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі
  Вічна пам'ять
  12 жовтня 2023 року
 • ІІІ КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
  ІІІ
    Інститут
 • Підсумки Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 155-літтю від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської
  Підсумки
  26 вересня
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 

Наші видання

ovcharenko.jpg

Карпінчук Галина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології.

Наукові інтереси:

історія шевченкознавства;

джерелознавство;

епістолярна шевченкіана.

Вибрані праці:

Монографія

Михайло Новицький – шевченкознавець.  – К.: Наукова думка, 2018. – 240 с. 

Статті:

1. Дерманський «Октоїх» // Відлуння віків. – 2010. – № 2 (13). – С. 35–38.

2. Євген-Юлій Пеленський – редактор першого повного видання творів Марка Черемшини та дослідник його творчості // Слово і Час. – 2011. – № 12. – С. 7789.
3. Видання творів Тараса Шевченка у 20–60-х роках минулого століття за редакцією М. Новицького // Слов’янські обрії. – 2012. – Вип. 5. – С. 1–3.
4. До історії однієї публікації // Літературна Україна. – 2013. – 1 листопада. – С. 4.
5. Ще є час одержати від Вас листа…» (З епістолярію Ю. О. Меженка та М. М. Новицького 1952–1962 років) // І тільки незмінна книга! (Зб. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка. 1892–1969). – К., 2013. – С. 89–98.
6. Внесок Михайла Новицького у дослідження мистецької спадщини Тараса Шевченка (1940–1960) // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2014. – Вип. 25. – С. 97–110.
7. Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2014. – № 9 (286). – С. 39–45.
8. Михайло Новицький-шевченкознавець (1920–1960 роки) // Слово і Час. – 2014. – № 12. – С. 16–25.
9. Прожив життя мученика за Україну… // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 151–157.
10. Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Серія «Філологія» / Міжнарод. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 9. – С. 200–208.
11. Участь М. Новицького у виданнях Повного зібрання творів Шевченка // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Серія «Філологія» / Міжнарод. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 8, т. 2. – С. 15–18.
12. Contribution of Mykhailo Novytskyi to Shevchenko studies in 1920’s1930’s // Spheres of  culture / Maria Curie Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. VII. – Р. 61–68.
13. Роль Михайла Новицького в розвитку наукового шевченкознавства 1921–1937 рр. // Шевченків світ: наук. щорічник. – 2015. – Вип. 8. – С. 76–90.
14. Шевченкіана в рецензіях Михайла Новицького 1923–1962 рр. // Шевченків світ: наук. щорічник. – 2016. – Вип. 9. – С. 116–125.
15. Внесок Михайла Новицького у становлення текстів поетичних творів Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / Київський національний у-т ім. Тараса Шевченка.  – К., 2017. – Вип. 20. – С. 39–54.
16. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку ХХ століття // Слово і Час. – 2017. – № 5. – С. 54–58.
17. Протоієрей Ієремія Обидовський і Тарас Шевченко в архівних документах // Шевченків світ: наук. щорічник. – 2018. – № 11. – С. 3–11.
18. Шевченкознавство Михайла Новицького та Миколи Зерова: історія співпраці учених //  Слово і Час. – 2018. – № 3. – С. 17–28.
19. Рід Шевченкової матері Катерини Бойко // Слово і Час. – 2019. – № 3. – С. 3–26.
20. Шевченкові вчителі – церковно- і священнослужителі //  Художній світ Тараса Шевченка і сучасність: зб. праць Всеукраїнської (40-ї) наук. шевченківської конф. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – С. 51–65.
21. Neznáme alebo málo preskúmané stránky diela slovakistu Ivana Franka. (The unknown and obscure heritage of Franko-Slovakist)// Slovenská literatúra. – 2019. – Vol. 66. (№ 1). – Р. 28–43.
22. Юрій Івакін віч-на-віч із Ієремією Айзенштоком (із листування шевченкознавців 1957–1977 років) //  Шевченків світ: наук. щорічник. – Черкаси, 2019. – Вип. 12. – С. 51–65.
23. Шевченкіана в епістолярії Петра Жура та Юрія Меженка 1960–1969 рр. (за матеріалами ЦДАМЛМ України) – переднє слово, підготовка тексту та примітки // Слово і Час. – 2020. – № 3. – С. 96–118.
24. З нових коментарів до Шевченкового епістолярію // Шевченків світ: наук. щорічник. – Черкаси, 2020. – Вип. 13. – С. 77–83.
25. Організаційна та наукова діяльність Олександра Дорошкевича в галузі шевченкознавства (за архівними матеріалами) // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / / Київський національний у-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2020. – Вип. 23. –  С. 129–156.

 

Упорядкування: 

Епістолярій Тараса Шевченка: у 2 кн. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; наук. ред. О. В. Боронь; упоряд. Г. В. Карпінчук, С. А. Гальченко; коментарі: В. С. Бородіна, В. П. Мовчанюка, М. М. Павлюка та ін. – Х.: Фоліо, 2020. – Кн. 1. 1839–1857 / передм. М. Х. Коцюбинської. – 635 с.; Кн. 2. 1857–1861. – 667 с. 

Упорядник покажчиків до 8–12 томів Повного зібрання творів Тараса Шевченка у дванадцяти томах (2001–2014), один із упорядників дванадцятого тому. 

 

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_листопада

09

Відкриття виставки благодійного аукціону "Маю честь!"

Дорогі друзі, запрошуємо Вас на...

NEWSKIT_листопада

08

Вічна і світла пам'ять Валерії Смілянській

Після важкої хвороби на 89-му...

NEWSKIT_жовтня

26

Вічна і світла пам'ять Миколі Матвійовичу Сулимі

26 жовтня 2023 р. перестало...

NEWSKIT_жовтня

13

Вічна пам'ять Віктору Анастасійовичу Бурбелі

12 жовтня 2023 року відійшов...