Українська
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 

Наші видання

post.jpg

Цимбал Ярина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, наукова співробітниця відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу.

Наукові інтереси:

 • українська література першої половини ХХ століття
 • український авангард
 • літературний побут
 • текстологія і джерелознавство

Вибрана бібліографія:

 • Раїса Троянкер: «жінка-поет», авангард і забуття; Микола Бажан: «складна дактилоскопія життя» // Умань. (Не)знані історії міста / Наук. ред. Ірина Мацевко. — Львів: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2021. — С. 154–161.
 • Листи Павла Тичини до Арнольда Альшванга (Переднє сл., підгот. текстів, коментар) // СіЧ. — 2021. — № 1. — С. 105–110.
 • Два спогади про Саву Голованівського (Семен Журахович, Євген Пономаренко) // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: К.І.С., 2020. — Т. ХV. — С. 483–498.
 • Cymbal, Jaryna. Neodvrací tvář od nepravdy // Pidmohylnyj, Valerjan. Mĕsto / Přeložil Miroslav Tomek. — Praha: Vĕtrné mlýny, 2019. — S. 397–409.
 • Слово має Великий німий // Антологія української кінокритики 1920-х. Том 3: Кіно / Слово / Упор. Станіслав Мензелевський, Олександр Телюк. — К.: Національний центр Олександра Довженка, 2019. — С. 10–35.
 • Казимир Малевич і «Нова генерація» // Казимир Малевич. Київський аспект / Збірник статей за ред. Тетяни Філевської. — К.: Родовід, 2019. — С. 76–111. — Паралельно текст англійською.
 • Перекрестки украинского футуризма: література, живопись, кино // Интермедиальная поэтика авангарда: [Сборник статей]. — Белград, Токио: Универзитет у Београду, 2018. — С. 205–218.
 • Флірт із нарисом і фактова література // Шляхи під сонцем. Репортаж 20-х років / Упор. Ярина Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — С. 5–18.
 • Без сім’ї: дебют українського футуризму // Постколоніалізм. Генерації. Культура / За ред. Тамари Гундорової і Аґнєшки Матусяк. — К.: Laurus, 2014. — С. 268–279.
 • Кирпичини для Тичини: літературна репутація народного поета // Studia Sovietica. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2014. — Вип. 3: Хронологія радянської культури: константи й трансформації. — С. 180–190.
 • Перший розділ науки про Йогансена // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2013. — Т. VІІІ. — С. 26–91.
 • Що хвилювало Хвильового: листування письменника з киянами // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2013. — Т. VІІІ. — С. 228–246.
 • Історія ВАПЛІТЕ у 3D // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2012. — Т. VІІ. — С. 128–144.
 • Беларуска-ўкраінскія культурныя сувязі ў кантэксце сталінскай ідэалагемы «дружбы народаў» (співавтор Вячаслаў Караткевіч) // Першы міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. — Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2012. — Том 1. — С. 233–236.
 • Категорія смаку в теорії і практиці «Нової генерації» // Сучасні літературознавчі студії. — К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2012. — Вип. 9: Дискурс смаку в літературі і культурі. — С. 440–447.
 • «Хай живе прилюдний поцілунок в голу грудь!»: проблеми видання та коментування приватних документів інтимного характеру // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: Laurus, 2011. — Т. VІ. — С. 65–87.
 • «Навіщо ви нам іспортілі город»: історичний Харків в українській радянській поезії 1930-х років // Studia Sovietica. — К.-Ніжин: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2011. — Вип. 2: Семіосфера радянської культури: знаки і значення. — С. 122–132.
 • «Харківський текст» 1920-х років: обірвана спроба // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2010. — Вип. 18. — С. 54–61.
 • «Прекрасна столиця квітучої республіки»: творення міту радянського Києва в українській поезії 1930-х років // Studia Sovietica. — К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ, 2010. — Вип. 1: Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму. — С. 121–144.
 • Подорож у літературі українського авангарду // Сучасні літературознавчі студії: Збірник наук. праць. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. — Вип. 6: Подорож як літературознавча і культурологічна проблема. — С. 231–239.
 • Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 1920–1930-х років // Slavistika v moderním svĕtĕ. Konference mladých slavistů III (říjen 2007). — Praha: Červený kostelec, 2008. — S. 125–132.
 • Три «С» українського футуризму: секс — спорт — скандал // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. — К.: ВД «Стилос», 2007. — С. 383–392.
 • Вивіска як елемент сюрреалістичного пейзажу: Майк Йогансен і французький сюрреалізм // Літературна компаративістика. — К.: ПЦ «Фоліант», 2005. — Вип. 1. — С. 111–121.
 • Традиція літературного кафе в українській і польській культурах першої третини ХХ ст. // Південний архів: Збірник наук. праць. Філологічні науки. — Херсон, 2004. — Вип. 26. — С. 63–66.
 • Звукосмислові експерименти в поезії і прозі Майка Йогансена // Слово і час. — 2003. — № 1. — С. 15–21.
 • «54 кадри на сторінці»: кіно і проза 20–30-х років ХХ ст. // Слово і час. — 2002. — № 8. — С. 74–79.
 • Пригоди довірливого читача, ошуканого Майком Йогансеном та Юрієм Смоличем // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. — К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2001. — Вип. 2. — С. 107–111.

Упорядкування:

 • Постріл на сходах. Детектив 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 527 с.
 • Беладонна. Любовний роман 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 806 с.
 • Йогансен, Майк. Подорожі людини під кепом / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 448 с.
 • Шляхи під сонцем. Репортаж 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2016. — 859 с.
 • Атом у запрязі. Фантастика 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 488 с.
 • Моя кар’єра. Жіноча проза 20-х років / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 464 с.
 • Семенко, Михайль. Повна збірка творів: У 4 тт. / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 256+256+256+384 с.
 • Мар’ямов, Олександр. Береги дванадцяти вод / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 552 с.
 • Поліщук, Валер’ян. Козуб ягід / Упор., передм., прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2017. — 472 с.
 • Останній Ейджевуд. Фантастика 20-х років / Упор., передм. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 464 с.
 • Шкурупій, Гео. Для друзів поетів сучасників вічності / Упор., передм. і коментарі Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 160 с.
 • Шкурупій, Гео. Жанна батальйонерка: [Роман, оповідання] / Упор., передм. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 504 с.
 • Плужник, Євген. Три збірки / Упор., авт. передм. і комент. Ярина Цимбал. — К.: Темпора, 2018. — 280 с.
 • Молодість. Антологія любовної прози 20-х років / Упор. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2019. — 496 с.
 • Чернов (Малошийченко), Леонід. Чудаки прикрашають світ / Упор. і прим. Ярини Цимбал. — К.: Темпора, 2021. — 688 с.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_квітня

29

Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»

17 квітня відбувся семінар «Ренесанс...

NEWSKIT_березня

20

Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції

26 лютого докторантка Інституту літератури...