Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Буцька Катерина Вікторівна

Аспірантка відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

Науковий керівник – Сиваченко Галина Миколаївна – д. філол. н., проф., завідувачка відділу компаративістики

Тема дисертації: «Рецепція пам’яті у слов’янській жіночій прозі помежів’я ХХ–ХХІ ст.: світоглядний та естетичний виміри»

Наукові статті:

 1. The identity crisis in the context of globalization in the novel by Olga Tokarczuk “Flights”// Accents and Paradoxes of Modern Philology,. № 1(5). С. 7-24.
 2. Музеєфікація дійсності як риса постмодерністського світогляду: образ музею в романі О. Токарчук “Бігуни”// Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2021. № 1 (29) С. 106 – 110.  

Апробація дисертації на наукових конференціях:  

 1. VІ Міжнародна наукова конференція Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 03-04 квітня 2020 року. Тема доповіді: «Криза ідентичності у контексті глобалізації в романі О. Токарчук “Бігуни”». 
 2. Міжнародна наукова конференція «Художній дискурс приватного / повсякденного у контексті глобалізації», Київський національний лінгвістичний університет, 25–26 березня 2021 р.,. Тема доповіді: «Музеєфікація повсякдення: побут як простір пам’яті про епоху, що пішла».
 3. ХХІ  Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського, .,  Київський національний  університет імені Тараса Шевченка, 23 квітня 2021 р. Тема доповіді: «Образ музею в контексті репрезентації соціалістичного минулого у прозі Д. Уґрешич і С. Дракулич».

Декларація про доброчесність

Сертифікат про участь у міжнародному онлайн-симпозіумі (в рамках міжнародної академічної мобільності)

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ