УкраїнськаEnglish
23 травня 2019 р. в межах «Книжкового Арсеналу» відбулася
25 травня в Музеї шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33
Літературознавцю не так просто підготувати виступ до
Учасники шевченкознавчого семінару до 125-річчя від дня
  Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
17 квітня 2019 р. у Черкаському національному університеті
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
 • У дзеркалі перекладів та едицій: Україна — Словаччина
  У дзеркалі
  23 травня 2019 р. в
 • Дні науки
  Дні науки
  25 травня в Музеї
 • Команда інституту літератури долучилась до Медичних пікніків
  Команда
  Літературознавцю не
 • Вечір пам’яті літературознавця, історика, перекладача, археолога, бібліографа Леоніда Махновця
  Вечір пам’яті
  31 травня  о 16.00
 • Восьмий шевченкознавчий семінар
  Восьмий
  Учасники
 • Читання пам’яті Віктора Дудка
  Читання
    Інститут
 • «Боліло серце за Україну: спогади про Віталія Дончика»
  «Боліло серце
  16 квітня 2019 року
 • Художній світ Тараса Шевченка і його сучасність
  Художній світ
  17 квітня 2019 р. у
 • Презентація видань відділу шевченкознавства
  Презентація
  Інститут літератури
 • Іван Кошелівець «Можна одверто? або Туга за катарсисом (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю»
  Іван
  Побачила світ книга
 

Наші видання

post.jpg

Рязанцева Тетяна Миколаївна

доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник сектора компаративістики.

Керівник Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури.

Наукові зацікавлення:

Компаративні студії світової й української літератури

Метафізична поезія XVII, ХІХ i XX ст.

Іспаністика

Література фентезі і літературна казка

Проблеми літературного перекладу

Вибрані публікації

Монографії:

1.     Змалювати думку... (Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Барокко). —  К., 1999.

2.     Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича. — К., 2007.

3.     Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII — першої пол. ХХ ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика.К., 2014.

Статті:

 

Зарубіжна література

1.     Муза в келії // Людина і Світ. — 1998. — № 2. — С. 53—55.

2.      Енеєві родичі: іспанська бурлескна поема пізнього Бароко. — Ренесансні студії. — Запоріжжя, 2000. — Вип. 5. — С. 53—57.

3.      Сентенції Франсіско де Кеведо. — Ренесансні студії. — Запоріжжя, 2001. — Вип. 7. — С. 115—118. 

4.      Літературні спроби Обрі Бердслі // Вікно в світ. — 2001. — № 3. —С. 47—52.

5.     «Chicotuscaeteraexplicabit…» Людина доби Відродження в інтерпретації Олександра Дюма-батька // Teka komisji Polsko-Ukraińskichzwiązkówkulturowych. OLPAN. — 2009. — T. 6: StudiaIngardeniana: T. I: Interpretacjatekstuliterackiego. — Luiblin, 2009. — C. 123—137.

6.     Формальне і жанрове розмаїття латиноамериканської поезії XVII ст. (на прикладі творчості сестри Хуани Інес де ла Крус) // Ренесансні студії / Гол. ред. Торкут Н. М. — Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. — Вип. 23-24. — С. 39—49.

7.     Свічадо і портрет (екфразис і гіпотипозис у метафізичній поезії XVII ст.) // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Ред. І. Набитович. — Київ-Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 211—220.

8.  Анаморфоза  й екфрасис у метафізичній поезії XVII – XX ст. // Література на полі медій.  Серія «Теоретичні REвізії».  Збірник третій. За ред. Т.І. Гундорової та Г. М. Сиваченко. –  Київ, 2018. – С. 200 – 232.  Електронний ресурс.  Режим доступу:  http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/literatura-media.pdf

 Фентезі і літературна казка:

9. Нотатки захопленого перекладача // Всесвіт. — 1994. — № 138—144.

10. Омріяний і недосяжний… Легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури // Людина і Світ. — 2000. — № 1. — С. 44—48.

11. Міф успіху чи успіх міфу? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — № 2. — С. 172—178.

12. «Происхождение Руси» О. Прицака как источник толкиноведческих исследований // Палантир. Журнал Толкиновского Общества Санкт-Петербурга. — 2005. — № 46. — С. 6—10.

13. «Місто Майстрів» Т. Габбе: особливості розбудови // Сучасні літературознавчі студії. — Вип. 2: Дитина і світ: проблеми культурного діалогу. Збірник наукових праць. — К.: ВЦ КНЛУ, 2005. — С. 111—116.

14. Магія метафор. Механізми взаємодії «Пісні» Джона Донна і «Мандрівного замку Хаула» Діани Вінн Джонс // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. — Вип. 24. — Ч. 2. — Львів, 2016. — С. 6469.

15. Екфрасис і гіпотипозис у ранній прозі Дж. Р. Р. Толкіна (описи осель Валарів у «Книзі Забутих Переказів») // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Зб. наук. праць. Вип. 13. / Гол. ред. Н. О. Висоцька. — Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 489-499.

16. Примусовий наратив у повісті П. С. Бігла «Останній Одноріг»:фігури і правила гри // Сучасні літературознавчі студії. Зб. наукових праць. — Вип. 14: Літературні виміри видовищних форм культури. — Київ: КНЛУ, 2017. — С. 443—451.

17. Приказки от тоталитарни времена (Образът на злото във фентъзи прозата на Александър Шаров) (прев. Теодора Седефчева) // Филологически форум. — 2018. — №1(7). — С. 16-27.  Видання індексується в міжнародній наукометричній базі CEEOL.

18. Images of Evil in A. Sharov’s Fantasy Prose // Słowiańskie śwaiaty wyobraźni. — Kraków: Scriptum, 2018. — P. 199-208.

 19.  Scientific Metaphors in Metaphysical Poetry // ЛитератураитехникаСборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 9-11 март 2018, съст. Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева. — София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018. — С. 111-117.  

Літературні портрети:

20. Дивовижний біг на ковзанах. Апологія Обрі Бердслі // Всесвіт. — 1993. — № 1. — С. 146—156.      

21. Лазар Баранович — політик і письменник // Людина і Світ. — 1997. — № 7. — С. 11—16.

22. «Жив. Писав. Кохав…» Життя і творчість Франсіско де Кеведо // Всесвіт. — 1997. — № 10. — С. 156—160. 

23. Наталена Королева: кров польська та іспанська, мова-українська // Парафіяльна газета. — 2006. — Лип. — С. 10.

24. Людина з Країни Оз: [Післямова] // Баум Л. Ф.  Дивовижний чарівник Країни Оз . — Львів: Вид-во Старого Лева, 2006. — С. 251–254.

25. Literature as Tourism: Cities and Towns of Western Ukraine Featured in Three Modern Ukrainian Novels // Espace, Tourismes, Esthétique. SousladirectiondeBertrandWestphaleLorenzoFlabbi. — Limoges: PressesUniversitairesdeLimoges, 2009. – P. 131—136. (м. Лімож, Франція).

26. «Стильний, суцільний, послідовний...» (О. Стефанович — людина і поет) // Дивослово. — 2011. — № 6. — С. 57— 61.

27. «Великий театр світу»: життя і творчість Педро Кальдерона де ла Барки [Передмова] // Кальдерон П. Стійкий принц. Дама-примара: п’єси / П. Кальдерон; пер. з іспан. С. Ю. Борщевського; передмова, примітки Т. Рязанцевої; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2013. — 251 с. — (Б-ка світ. літ-ри). — С. 3—18.

28. «Почуйте мене очима…»Життя і творчістьсестри Хуани Інес де ла Крус [Передмова] // Хуана Інес де ла Крус. Поезії / пер. з ісп. Сергія Борщевського. — Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2015. — 192 с. (Книжка 1) — С. 5—31.

29. Келія і кін. Драматургія сестри Хуани Інес де ла Крус [Передмова] // Хуана Інес де ла Крус. Театр / пер. з ісп. Сергія Борщевського. — Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2016. —232 с. (Книжка 2) — С. 5—18.

 

Переклади:

30. Дж. Р. Р. Толкін. Із «Книги Забутих Переказів»: Музика Айнурів. Прихід Валарів і будівництво Валінору // Всесвіт. — 1994. — № 4. —С. 136—155.

31. Ф. де Кеведо. Сентенції // Всесвіт. — 1997. — № 10. — С. 155.

32. Ф. де Кеведо. Колиска і могила (уривок) // Вікно в світ. — 2000. — № 3. — С. 147—148.

33. К. Гільєн. Світова література і теорія літератури. Три моделі наднаціонального. Систематизації // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. — К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. — С. 255—305.

 Науково-популярні виступи:

 

Лекція «Наука і література — разом крізь віки».

Дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=YJCd2Z6HJCg

Лекція «Рослини у літературі фентезі»

Дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=XfZemBLCJ_8

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти України за внесок у роботу МАН (2006).

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

23

Дні науки

25 травня в Музеї шістдесятництва (вул....