Українська
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
З великою приємністю повідомляємо, що Альманах «Вічність
Щорічні заходи ЦДЛФ — приклад сталого розвитку традиційних
15 січня 2024 року стартував проєкт «Сценічна шекспіріана:
Колектив Інституту щиро радіє успіху наших колег, що за
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  6 березня провідний
 • Урочиста академія з нагоди 100-річчя від Дня народження професорки Нонни Копистянської
  Урочиста
  Кафедра світової
 • Лекція Тамари Гундорової
  Лекція Тамари
  Дорогі друзі,
 • Презентація альманаху «Вічність трива цей день. Художні хроніки війни»
  Презентація
  З великою
 • Міжнародна конференція «Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі»
  Міжнародна
  Щорічні заходи ЦДЛФ
 • Інтерв'ю з Тамарою Гундоровою:
  Інтерв'ю з
  Пропонуємо Вашій
 • Сценічна шекспіріана: майстер-класи з театральної критики
  Сценічна
  15 січня 2024 року
 • Наші співробітники у другому турі Шевченківської премії
  Наші
  Колектив Інституту
 

Наші видання

metodolpgii.jpg
kengurjan

kengurjan

Неділя, 22 травня 2016 18:31

Гаджилова Ганна Олександрівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української класичної літератури, вчене звання: старший науковий співробітник.

Пріоритетні напрями наукової діяльності:

-         українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ століття,

-         драматургія Лесі Українки,

-         текстологія.

Монографія:

Проблематика раннього християнства у драмі Лесі Українки: становлення тексту в русі авторських художніх рішень – К., Академперіодика, 2018. – 221 с.

Монографії у співавторстві:

Українська культура: еволюція кризової свідомості  / Колективна монографія. – Тернопіль: Джура, 2013. – 337 ст. (Авторка розділів: «Колізії сучасного українського театрального мистецтва» та «Криза духовних цінностей: мораль і родина»).
Стратегії і практика культурних перетворень: зарубіжний досвід / Колективна монографія. – Тернопіль: Джура, 2015. – 260 ст. (Авторка розділу «Українські ремінісценції європейської драми»).
Українська література ХІХ – початку ХХ століття: художнє слово у поступі нації. Збірник присвячений світлій пам'яті  докт. філ. наук Ольги Камінчук – К., 2014. - 420с. (Авторка статті  "У контексті доби: Семен Гулак-Артемовський  драматург").

Колективні наукові збірники:

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні.  Аналітична доповідь / За ред. О.Майбороди. – К., ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 64 с.

Наукове редагування:
Наукова редакторка, автор передмови і приміток до книги, виданої до 150-річчя від дня народження Лесі Українки:
Леся Українка. Апокриф. Вибране / Леся Українка. Чотири розмови про Лесю Українку / О. Забужко, С. Шевчук. - Київ, Видавничий дім «Комора», 2020. - 632 ст.


Першопублікації:

Здійснено першодрук п’єси Семена Гулака-Артемовського «Ночь накануне Иванова дня» з передмовою і коментарем «Дворянська «комедія-водевіль» С.Гулака-Артемовського» // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Том Х. – К., 2015. – С. 235-262.

Вибрані публікації:

 1. «Вік шукань нової істини»: за драмою Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» // Бористен. – 2000. - № 1. – С. 18-19.
 2. Філософські засади драми Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» як основа для формування моральних цінностей // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Вип.17. – К.- Запоріжжя, 2000. – С.118-121.
 3. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки «Руфін і Прісцілла»: еволюція художнього задуму // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2001. – № 2. – С. 21-24.
 4. Творча ґенеза тексту драми Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» і особливості характеротворення // Слово і час. – 2001. – № 4. – С.51-57.
 5. Жіночі образи в історичній драматургії Михайла Старицького // Михайло Старицький: постать і творчість (до 100-річчя з дня смерті): Зб. наук. пр. – Черкаси, 2004. – С. 158-165.
 6. Український національний герой в драматургічній інтерпретації ХІХ ст. // Ukrainikabrunensia. Ukrajinistikaminulost, pritomnost, budoucnost. Sbornikvedeckychpraci. – Brno, 2004. (Україністика: минуле, сучасне, майбутнє: Зб. наук.пр. - Брно, 2004). – С.271-278.
 7. «Динамічна поетика» тексту: нове життя забутого терміну чи подальше забуття? (на матеріалі однієї драми Лесі Українки) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Вип.10. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С.61–68.
 8. Драматичні твори Лесі Українки: текстологія, проблематика, поетика // Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 3. – Луцьк, 2006. – С. 79-91.
 9. Мотив „безталання” в українській драматургії першої половини 60-х років ХІХ століття // Південний архів: Зб.наук.пр. Філологічні науки. – Вип. ХХХVІІ. – Херсон, 2007. – С.18-21.
 10. Екзистенційні колізії раннього християнства (За драматичними текстами Лесі Українки) // Sacrum і Біблія в українській літературі. За ред. І.Набитовича. – Люблін, 2008. – С.521-529.
 11. Українська драматургія 60-х — 70-х років ХІХ століття: концепт «не судилось» // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 10. — С. 30-32.
 12. Семен Гулак-Артемовський: Життєві й творчі колізії // Слово і час. — 2013. — № 4. — С.17-27.
 13. Опера Семена Гулака-Артемовського  «Запорожець за Дунаєм» й  українська драматургія 60-х років ХІХ століття: ремінісцентність мотивів // Вісник Черкаського університету.  — Черкаси, 2013. — № 19 (272). — С. 21-29.
 14. Масляк Володимир Іванович // Шевченківська енциклопедія: В 6т. – Т.4. –  К., 2013.
 15. Лукич Василь // Шевченківська енциклопедія: В6 т. – Т.3. – К., 2013.
 16. Кокорудз Ілля Федорович // Шевченківська енциклопедія: В6 т. – Т.3 –К., 2013 (Співавтор Л.Гаєвська).
 17. Українська драма 60-х років ХІХ століття: конфлікт матеріального й інтелектуального // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Випуск ІІІ. – Бердянськ, 2014. – С. 309-316.
 18. Історіософська проблематика п’єс «Кремуцій Корд» Миколи Костомарова та «Руфін і Прісцілла» Лесі Українки. –  Spheresofculture. VolumeVII. – Lublin, 2014. – С. 228 – 235.
 19. «Мелодрама завжди в ціні»: «Назар Стодоля» Тараса Шевченка й українська драматургія 60-х років ХІХ століття // Шевченків світ. – 2015. – № 8. – С. 35-45.
 20. Мирні концепти в українській історичній драматургії класичного періоду» // Література та культура Полісся. Випуск 84. Серія «Філологічні науки». –  № 7. – Ніжин, 2016. – С. 277-287.
 21. Драматургія Пантелеймона Куліша: сакральне і національне // Пантелеймон Куліш в історії української культури / Матеріали науково-просвітницької конференції до 160-ї річниці виходу українського правопису «Кулішівка». – Суми: ВД «Білий птах», 2016. – С. 28-34.
 22. Драматургічна рецепція українсько-польських взаємин // Збірник матеріалів науково-практичної конференції 7 грудня 2017 року «Україна – на шляху до незалежності» // Корсунь-Шевченківський. – Видавець І.В.Майдаченко, 2018. – сс. 105-110.
 23. Мова п’єси Лесі Українки «Руфін і Прісцілла»: текстолого-семантичний аспект // Культура слова. № 93. 2020. С. 115–133.
  24. Драматургія // Історія української літератури в 12 томах. Т. 6. К.: Наукова думка, 2022. С. 881–986, 1003–1037.

Інша діяльність: 

Експерт конкурсу романів, кіносценаріів і п’єс "Коронація слова" (2002-2005). 

Адреса для листування: aleksanna (at) ukr.net

 

 

Неділя, 22 травня 2016 18:29

Ткачук Руслан Федорович

 Ткачук Руслан Федорович - доктор філологічних наук, старший науковий співробітник

 

Наукові інтереси:

 

- українська полемічна книжність;
- біблеїстика;
- міжконфесійні взаємини на теренах України в ранньомодерну добу.

Монографії

       Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі XVI – початку XVII ст. Джерела. Риторика. Діалог. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 240 с.

       Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI - першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика. Київ: КММ, 2019. 486 с.

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Metropolita Hipacy Pociej i unionistyka katolicka na przełomie XVI – XVII wieku. Biuletyn Ukrainoznawczy. Pzremyśl, 2007.  S. 47 –55.
 2. Проект унії у літературній спадщині Іпатія Потія. Літературознавчі обрії.  К., 2006. Вип. 11.  С. 113 –115.
 3. До питання авторства „Антирризису”. Медієвістика. Збірник наукових статей.  Одеса, 2006.  Вип. IV.  С. 102 – 107.
 4. Твір „Relacia, y uważenia postępkow niektórych około Cerkwi Ruskich Wileńskich” Іпатія Потія у контексті культурно-історичних обставин поберестейської доби. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики.  К., 2007.  Т. IX.  С. 97 – 102.
 5. Полеміка Іпатія Потія із Кліриком Острозьким. „Оборона Флорентійського собору восьмого”. Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus Natione Polonus.  К., 2008. Т. X.  С. 188 – 196.
 6. Іпатій Потій та уніоністика на межі XVI – XVII ст. Слово і час. Київ,  2009.  Червень.  С. 13 – 19
 7. Іпатій Потій та уніоністика на межі XVI–XVII ст. Слово і час. Київ, 2009. №6. С. 13–19.
 8. Ранньобароковий дискурс гомілетичної спадщини Іпатія Потія. Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. Вип.14. С. 130–136.
 9. Специфіка полемізування митрополита Іпатія Потія у трактаті «Антирризис». Київські полоністичні студії. Київ, 2009. Т. XV. С. 66–72.
 10. Джерела полемічної літератури кінця XVI — початку XVII ст. Антипролог: збірник наукових праць, присвячених 60 – річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими.  К., 2007. С. 183 – 199.
 11. Творчість Іпатія Потія в контексті літературної полеміки кінця XVI – початку XVII століття. Літературознавчі студії: збірник наукових праць. Київ, 2005. Вип. 14. С. 326 – 333.
 12. Монографія про визначного полеміста. Слово і Час. Київ, 2010. Січень. С. 99–100.
 13. Діяльність братств в Україні кін. XVI – поч. XVII ст. в оцінці митрополита Іпатія Потія. Просфонима: текст і контекст. Львів, 2013. С. 117–121.
 14. Потій Іпатій (Адам). Енциклопедія історії України. Київ: Інститут історії НАН України, 2011. Т. 8. С. 449–450.
 15. Епістолярій Іпатій Потій та релігійна полеміка кінця XVI – початку XVII ст. Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. Львів: Свічадо, 2010. С. 69–77.
 16. Управління етнокультурним розмаїттям у контексті глобалізації. Державне управління: теорія і практика [Електронне наукове фахове видання]. Київ, 2011/2.
 17. Усна словесність (від найдавнішого часу). Історія української літератури у 12 тт. К.: Наукова думка, 2013. Т. I. С. 73 – 88.
 18. Усна словесність (до другої половини XVI ст.). Історія української літератури у 12 тт. К.: Наукова думка, 2013. Т. I. С. 553 – 559.
 19. Літопис подій. Історія української літератури у 12 тт. К.: Наукова думка, 2013. Т. I. С. 804 – 810.
 20. Полеміка Мелетія Смотрицького із Іпатієм Потієм у контексті суспільно-культурних обставин кінця XVI ‒ початку XVII століть. Наукові Записки. Серія «Філософія». Матеріали наукової конференції «Віра і розум в історії слов᾽янської філософії» (до 430-річчя з дня народження М.Смотрицького). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2008. Вип. 4. С. 95 ‒ 104.
 21. Гуманітарний розвиток України в контексті кризових явищ культури. Державне управління: теорія і практика [Електронне наукове фахове видання]. Київ, 2012/1.
 22. Habent sua fata libelli. Втрачені твори митрополита Іпатія Потія. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Збірник наукових праць. Київ, 2014. Вип. 21. С. 117 ‒ 119.
 23. Інтеграційний зміст реформ митрополита Велямина Рутського. Intercultural communication. Józefów, 2017. Vol. 1 (2). P. 44‒52. Metropolia Kijowska w czasah Józefa Welamina Rutskiego: stosunki z królem a Rzymem. Biulenteń Ukrainoznawczy. Przеmysł, 2014. S. 14–29.
 24. Управління етнокультурним різноманіттям у контексті формування єдиного гуманітарного простору. Українська культура: еволюція кризової свідомості. [Колективна монографія]. Тернопіль, 2014. С. 276 – 283.
 25. Metropolia Kijowska w czasah Józefa Welamina Rutskiego: stosunki z królem a Rzymem. Biulenteń Ukrainoznawczy. Przеmysł, 2014. S. 14 – 29.
 26. Твір «Подвійна вина» митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури. Слово і Час. Київ, 2015. №1. С. 64–71.
 27. Правова полеміка у Київській церкві в часи митрополита Велямина Рутського. Міждисциплінарні гуманітарні студії. Київ: Національна академія наук України, 2015. Вип. 2. С. 84–90.
 28. Риторичні стратегії полеміки у трактаті митрополита Вельямина Рутського «Examen Obrony, to iest odpis na script, Oborona Werificatij nazwany, w którym się zgromadzenie Wilenskie Zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną». Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.265. Т.277. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 80 ‒ 85.
 29. Твір митрополита Велямина Рутського «Examen Obrony, to iest odpis na script, Oborona Werificatij nazwany, w ktorym się zgromadzenie wileńskie zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną» в контексті церковної кризи в Україні. Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016. P. 552‒563.
 30. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa»: відмінності світоглядних інтерпретацій. Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2016. Вип. 31. С. 305‒316.
 31. Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Мороховського «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип.18. Т.IV (179). С. 26–38.
 32. Трактат Антонія Селяви «Antelenchus, to iest odpis na srypt uszczypliwy zakonnikow cerkwi S.Ducha, Elenchus zwany» в контексті полемічної літератури XVII ст. Мова і культура. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип.20. Т. III (188). С.241 ‒ 256.
 33. Богословський та художній зміст книги митрополита Вельямина Рутського «Ustawy Świętego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudzież uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolitę całej Rusi zebrane». Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2017. Вип. 24. С. 15‒24.
 34. Еклезіологічна думка Івана Дубовича у книзі «Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. IV (189). С. 181‒190.
 35. Полеміка Іллі Мороховського та Мелетія Смотрицького щодо чистилища у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2017. Вип. 32. С. 287–300.
 36. Обґрунтування верховенства Римської кафедри у творі Іллі Мороховського «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. Т.V (185). С. 199‒207.
 37. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким навколо примату Папи Римського. Intercultural communication. Józefów, 2017. Vol.1 (2). P. 53‒66.
 38. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким: розбір відмінностей Східної і Західної церков у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. IV (184). С. 90 ‒ 97.
 39. Герменевтичні аспекти доведення першості Римської кафедри у книзі Івана Дубовича «Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej». Intercultural communication. Józefów, 2018. Vol.1 (4). P. 159 ‒ 174.
 40. Твір Лева Кревзи «Obrona Jedności Cerkiewney, abo dowody ktorymi się pokazuie, iż Grecka Cerkiew z Łaćinską ma być ziednocżona» в історії української полемічної літератури. Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2018. Вип. 25. С. 13–22.
 41. Богословський прототекст і художній вимір книги Пахомія Войни-Оранського «Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie». Intercultural communication. Józefów, 2018. Vol. 2 (5). P. 47–62.
 42. Полеміка Тимофія Симоновича з Мелетієм Смотрицьким у творі «Proba Verificatiey Omylney. Y dowod swowoleństwa małosłychanego Czerncow, y Iedynomyślnych Bractwa Wileńskiego». Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2018. Вип. 34. С. 184–198.
 43. Особливості історико-літературного процесу кінця XVI – початку XVII ст. в Україні. Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. Вип. 22. Т. I (196). С. 214–226.
 44. Полемічна література в системі церковного письменства. Intercultural communication. Józefów, 2019. Vol. 6 (1). P. 53–70.
 45. Художнє декодування тексту та міжконфесійний контекст передмови до читача Іллі Мороховського у творі «Παρηγορια albo Utulenie uszczypliwego Lamentu mniemanej Cerkwie Świętej wschodniej zmyślonego Theophila Orthologa». Літературознавчий дискурс: від бароко до постмодерну. Колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020. С. 78–91.
 46. Рефлексії Теодора Скуминовича на тему занепаду православного Сходу у творі «Przyczyny porzucenia Disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane» (1643). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературнознавство. Мовознавство. Фольклористика. Київ, 2021. №2 (30). С. 58–62.

 

 

Неділя, 22 травня 2016 18:28

Григорчук Юлія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

·         художня проза української діаспори ХХ ст.;

·         творчість Віри Вовк, Григорія Сковороди;

·         релігійно-християнський дискурс у літературі;

·         екзистенціальна філософія;

·         літературна ономастика.

Вибрані публікації:

Монографія:

 

Проза Віри Вовк: виміри сакрального. – Брустурів: Дискурсус, 2016. – 364 с.: іл.

Cтатті:

1.    Ідея духовних пошуків у повісті Віри Вовк «Вітражі» // Мова і культура. – 2009. – Вип. 12.
2.    «Ніщо не вмирає, все перетворюється…»: тема мистецтва і духовних цінностей у повісті Віри Вовк «Старі панянки» // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 6.
3.    Екзистенційні мотиви в повістевому триптиху Віри Вовк // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць / [за заг. ред. Г. Л. Токмань]. – К., 2011. – Вип. 10.
4.    Повість Віри Вовк «Тотем скальних соколів»: роль антропонімії у створенні художнього підтексту // Слово і час. – 2012. – № 10.
5.    Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського ун-ту. Філологія. – 2012. – Вип. 56. – Ч. 2.
6.    Етномаркованість сакрального: специфіка використання гуцульської діалектної лексики в «Леґендах» Віри Вовк // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. – 2012. – Вип. 32/33.
7.    Афориcтика Віри Вовк як відображення світогляду авторки // Лексикографічний бюлетень: зб. наук. праць [відп. ред. І. С. Гнатюк]. – 2012. – Вип. 21.
8.    Трансформація міфологічної моделі становлення особистості у повісті Віри Вовк «Останній князь Звонимир» // Наукові праці: науково-метод. журнал. – Миколаїв, 2012. – Т. 192. – Вип. 180: Філологія. Літературознавство.
9.    Художня об’єктивація архетипу дому в повістях Віри Вовк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць / [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси, 2012.
10.  Сновидіння як «семіотичне вікно» містичного: своєрідність оніропростору повістей Віри Вовк // Spheres of Culture. – Lublin: Wydawn. Un-tu Maria Curie-Skłodowska, 2012. – Vol. II.
11.  Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. – Вип. 56. – Част. 2.
12.  Художнє вираження діалогу людини і Божественного у повісті Віри Вовк «Спілкування з опалевим метеликом» // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: зб. матеріалів четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. / [відп. ред. І. Ключковська]. – Л., 2013.
13.  Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк «Карнавал» і «Сьома печать» // Наукові праці: науково-метод. журнал. – Миколаїв, 2013. – Т. 224. – Вип. 212: Філологія. Літературознавство.
14.  Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк «Каравела»: їх авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2014. – Вип. 19.
15.  Багатогранність аналітичного осягнення художнього буття (рецензія на книгу Хороб М. Б. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття: (дослідження, статті, критичні етюди). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 428 с.) // Слово і Час. – 2014. – № 6.
16.  Риси інтелектуалізму в романі Віри Вовк «Паломник» // Слово і Час. – 2015. – № 2.
17.  Образ героя-мандрівника у повістях Віри Вовк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 18–20.
18.  Відлуння філософських ідей Григорія Сковороди у творчості Віри Вовк // Переяславські сковородинські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2015. – Вип. 3.
19.  Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2015. – Вип. 22.
20.  Мандрівник (HOMO VIATOR) – герой повістей Віри Вовк // Дивослово. – 2016. – № 1.
21.  Образ дому в поезії Віри Вовк // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі: [зб. наук. праць]. – Вип. 13 / [гол. ред. Н.О. Висоцька]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.
22.  Художнє осмислення образу пророка і його місії у творчості Віри Вовк і Лесі Українки // Слово і Час. – 2016. – № 12.
23.  «Книга Естери» Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів-персонажів // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2017. – Вип. 24.
24.  Віра Вовк: відомі й маловідомі сторінки життєпису // Філологічні діалоги: зб. наук. праць. – Ізмаїл: Ізмаїл. держ. гуманітарн. ун-т, 2017. – Вип. 4.
25.  Бразильські мандри українського філософа: байки Григорія Сковороди у перекладах і творчій інтерпретації Віри Вовк // Переяславські сковородинські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2017. – Вип. 4.
26.  І знову… ad fontes: про візит до України Віри Вовк // Всесвіт: журнал іноземної літератури. – 2017. – № 9–10.
27.  Гуцульщина у прозі Івана Франка і Віри Вовк // Літературознавчі студії. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – Вип. 2 (49).
28.  «Неспіймані світом»: ідейно-естетична суголосність творів Григорія Сковороди і Василя Барки (на матеріалі роману «Рай») // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства: зб. наук. праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2018. – Вип. 23.
29.  Становлення Наукового центру дослідження українського шістдесятництва // Слово і час. – 2018. – № 3.
30.  Художня рецепція Біблії у творчості Віри Вовк // Ізборник 20122016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред. В.І. Сулима. – К.: ВД Дмитра Бураго, 2018.
31. Поетичний гербарій Григорія Сковороди і Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених / [наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2018. – Вип. 25.
32. Авторська молитва у творчості Віри Вовк // Київські полоністичні студії: матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23–25 травня 2018 р. / [відповід. ред. Р. Радишесьий. – Т. ХХХV. – К.: Талком, 2019.
33. Орнітосимволіка Григорія Сковороди і Василя Барки: до питання прототексту // Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2019. – Вип. 6.
34. Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів // Слово і Час. – 2019. – № 10.
35. Повернення у слові: віднайдені в архіві Р. Братуня автографи Віри Вовк // Слово і Час. – 2020. – № 5.
36. Образ серця у контексті художнього світомислення Віри Вовк і Григорія Сковороди // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. – Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020.
37. Афористика Григорія Сковороди і Віри Вовк: діалоги текстів // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Філологія». – 2020. – Вип. 1 (43).
38. Біблійний інтертекст у романі Л. Мосендза «Останній пророк»  // Слово і Час. – 2021. – № 3.
39. Символіка світла в художніх текстах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії: зб. наук. праць / [за заг. ред. М.П. Корпанюка]. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2021. – Вип. 7: Філологія. Філософія. Педагогіка.
40. Образ Богородиці у творчості Віри Вовк: своєрідність і джерела інтерпретації // Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів конференції до ювілею Віри Вовк / упор. Н. Гаврилюк. – Дрогобич, Коло, 2021.

Перелік публікацій у Google-scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=64lxs50AAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9359-1334

Премії:

·         НАН України для молодих вчених (2019);
·         стипендія Президента України для молодих учених (2018—2019).

Інша наукова діяльність:

·         участь у написанні статей до Шевченківської і Франківської енциклопедій;
·         участь у підготовці оригінальних текстів пам’яток Х–XVIII ст. для майбутньої антології «Література Київської Русі»;
·         виступи на всеукраїнських і міжнародних конференціях різних рівнів (Варшава, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Київ, Львів, Переяслав, Ужгород, Харків, Хмельницький, Чернігів).

Художня творчість:

Найріднішому. Вірші та світлини. – Брустурів: Дискурсус, 2015. – 40 с.: іл.

E-mail: yuliahryhorchuk(at)ukr.net

 

 

 

Неділя, 22 травня 2016 18:25

Мишанич Ярослав Олексійович

Мишанич Ярослав Олексійович — кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

-давнє українське літописання;

- козацьке літописання;

- мемуарна проза ХVІІ – ХVІІІ ст.

Публікації:

 “Однодумці з Гетьманщини” (газета “День”, 14 травня 2005)
 “Літопис, що не згорів” (газета “День”, 17 та 24 червня 2005)
«Українсько-російські взаємини в «Історії русів» / Антипролог. — Київ, 2007. — С. 315-326.
«Історичне оповідання як елемент літописної поетики (На матеріалі «Історії русів»)» / Медієвістика. — Одеса, 2006. — С. 138-148.
«Екзистенційні мотиви у драмах Дмитра Туптала» // Дмитро Туптало у світлі українського бароко. Львівська медієвістика. — Львів, 2007. — С. 167 – 176.
Людина і світ в “Історії русів” // Григорій Сковорода — джерело духовної величі і сучасність. — Тернопіль, 2007. — С. 265 – 272.
Олекса Мишанич і югославські українці // Слово і час. — Київ, 2008. — С. 93 – 97.
Жити щоб працювати (до творчої біографії Олекси Мишанича) // Слово і час. — Київ, 2008. — С. 101 – 106.
До проблеми авторства “Історії русів” // Gente Ukrainus, Natione Ukrainus [Літературні шляхи старожитньої України]. — Збірник наукових праць на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. — К., 2010. — С. 204-223.
І.В.Іваньо — сковородинознавець // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. — Випуск 1. — Переяслав-Хмельницький, 2011. — С. 55 – 70.
Сповідь мандрованого дяка: Артем Чапай. «В пошуках України» // Слово і час. — №6, 2012. — С. 92-93.
Тіні з минулого (з архіву Олекси Мишанича) // Слово і Час. — К., 2013 р. — С. 17-23.
Літопис і море // Студії з україністики. — Випуск XIII. — К., 2013. — С. 294-301.
Розділ «Галицько-Волинський літопис» // ІУЛ. — Т.1. — К.: «Наукова думка», 2013. — С. 573 – 587.
Морська тематика в українському літописанні // Слово і час. — № 1. — 2014. — С. 75-79.
З’ява та поширення «Історії русів» // Studia Polsko-Ukrainskie. — І. — Варшава, 2014.  — С. 175 – 184.
Мудрий дух Карпатських гір. До 80-річчя Миколи Мушинки // Слово і час. — №2, 2016  — С. 97 – 102.
Стабілізаційні та кризові процеси в історії української культури. У співавторстві. // Українська культура: еволюція кризової свідомості. — Тернопіль: «Джура», 2013. — С. 53 – 79.
Юрій Якович Барабаш- сковородинознавець // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. — Ніжин, 2017. — С. 85-92.
(У співавторстві з Олегом Румянцевим) Листи Миколи Кочіша до Олекси Мишанича (1969 - 1973) // Русинистични студиї. — Березень. — Новий Сад, 2017. — С. 143-154. — ISSN 2560-3612.
Листи П.П.Охріменка до О.В.Мишанича (1985-1990 роки) // Слово і час. — №4. — Київ, 2018. — С. 57-74.
Мороз М.О. Листи до О.В.Мишанича / Ізборник. 2012-2016. — Київ, 2018. — С. 327-450.
Українська історіографічна проза XVIII - першої половини XIX ст. в оцінці Михайла Максимовича» // Слово і час, № 10, 2019. – С. 52-58.
Полісся в давньоукраїнських літописах // Археологія і давня історія України. Дослідження Київського Полісся. - Київ, 2019. – С. 109-112. 
Утвердження просвітницької естетики у щоденнику Петра Апостола // Studia Polsko-Ukrainskie. – Warszawa, 2021. – Vol. 8. – C. 100-114. ISSN 2353-5644, e-ISSN 2451-2958.
Дмитро Багалій – сковородинознавець // Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. – Ніжин, 2021. – Вип. 7. – С. 102 – 111. ISSN 2409-1146.
Листи Ореста Власова до Олекси Мишанича (1967-1970) // Українці Хорватії. Матеріали та документи. (Збірник матеріалів. Міжнародна наукова конференція в Загребі з нагоди 120-річчя переселення українців до Хорватії). – Загреб, 2021. – С. 73-94. ISBN 978-953-96527-5-1(Спільно з О. Румянцевим).

 

Неділя, 22 травня 2016 18:24

Кисельов Роман Євгенович

Кисельов Роман Євгенович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

•         проблема авторства і культура користування джерелами в українській літературі XVI–XVIII ст.

•         мовно-стилістичні риси української літератури XVI–XVIII ст.;

•         історія кириличного книгодрукування.

Вибрані праці:

Статті:

Про осмислення плагіату в Європі до Якоба Томазія // Sententiae, 2022, Vol. XLІ, Issue 1, 6-29.

Коментар до Томазієвої «Філософської дисертації про літературний плагіат» // Sententiae, 2021, Vol. XL, Issue 1, 104-115.

З яких джерел перекладав євангельські читання Мелетій Смотрицький? // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020. С. 94–124.

[у співавторстві з Л. Довгою] Principles of Quoting the Holy Scriptures in Works by 17th Century Ukrainian Authors: Approaching the Issue // Studi Slavistici. – XV, 2018. – P. 87–110.

12 імениннних вітань викладачам Києво-Могилянської академії // Ізборник 2012–2016. Дослідження. Критика. Публікації. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 280–287.

Лексика української мови в почаївських стародруках // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. – К.: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2011. – С. 105–129.

«Наука о тайні святого покаянія» (К., 1671) як пам’ятка «простої мови» // Ґізель, Інокеній. Вибрані твори у 3-х томах. Т. 3. [Дослідження]. – К.–Л.: Свічадо, 2011. – С. 263–286.                                                              

Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря ХVІІІ — першої третини ХІХ століття // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 1. — Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. —  С. 72—88.

Кириличні стародруки в бібліотеці Івана Франка // Вісник : (Літературознавчі студії ) / Київ. міжнарод. ун-т.  — 2006. — Вип. 8. — С. 82—94.

Переклади:

•         Ґізель, Інокентій. Мир з Богом чоловіку // Вибрані твори у 3 томах / Інокентій Ґізель; редактор-упорядник Л. Довга; пер. на укр. мову Р. Кисельов. – Т. 1. Кн. 1. – К.–Л.: «Свічадо», 2012. – С. 55–475.

•         Григорий Сковорода. Полное собрание сочинений. – Т. 1–2 / Пер. на рус. язык Р. Киселев, под ред. С. Йосипенко. – К.: «Богуславкнига». – Т. 1. – 2011.– 432 с.; Т. 2. – 2012. – 486 с.

•        Томазій, Я. Ядро дослідження про літературний плагіат, передусім теоретичне, уміщене в небагатьох стислих тезах: [перекл. з лат.] // Sententiae, 2021, Vol. XL, Issue 1, 89-103.

Каталоги:

•         [у співавт.] Бібліотека Івана Франка: Науковий опис у чотирьох томах. – Т. 1– К., 2010. – 624 с.; Т. 2. – К., 2015. – 718 с.

•         Кириличні стародруки 15–17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Укл. Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, за уч. Т. М. Росовецької. – К., 2008. – 232 с.

 

Неділя, 22 травня 2016 18:22

Сулима Віра Іванівна

Сулима Віра Іванівна — кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

·         Історія української літератури ХІ-ХХІ ст.;

·         Новітні інтерпретації творів давнього письменства;

·         Релігійно-біблійна парадигма літературознавчих досліджень;

·         Теорія і методика сучасної медієвістики;

Вибрані праці:

Книги:

1.     Біблія і українська література. Навчальний посібник. – К.: «Освіта», 1998 р. – 339 с.

2.     Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2009. – 17,3 ум.-друк. арк. - (у співавт. з М.П. Ткачуком, В.Л.Смілянською та М.М. Сулимою).

3.     Не десять соколів: Роман, повісті. - К.: Радянський письменник, 1989. – 17,5 ум.-друк. арк. – Тираж 15 000 прим. (Художник – В. П. Васильєв).

4.     Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. -  68,25 арк.// автор розділів:  Біблійні книги – с. 117-131, Апокрифи – с. 132-160, Богослужбові книги – с. 160-172, Ораторсько-учительна проза – с. 173-194, Ізборник Святослава 1073 (с. 221), Ізборник 1076 (с. 223), Хроніка Іоанна Малали (с. 256), Хроніка  Георгія Синкелла (263), Хроніка Георгія Амартола (263), Києворуські проповідники (с.357-374), Володимир Мономах (386-401), Климент Смолятич (402-410), Кирило Туровський (411-428), Слово о полку Ігоревім (492-521),

5.     Історія української літератури: У 12 т. – Т. 2. Давня література (друга половина ХVI –  ХVIІІ ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. - 68,25 арк. // Науковий співредактор. // автор  розділів: Літературний процес  (друга половина ХVI –  п. п. ХVIІ ст.).  Літературний процес  (др. п  ХVIІ. – п. п. ХVIІІ ст.), Літературний процес ( др.. п. , ХVIІІ ст.),  .   

6.     IЗБОРНИК 2012-20/16. Дослідження. Критика. Публікації / Редактор-упорядник В.І.Сулима. – К.  Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 452 с. – Обсяг 26,27 др. арк.

7. Слово про закон і благодать митрополита київського Іларіона: текст і контекст, автор і канон. // Літературознавчий дискурс: від бароко до постмодерну. Колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020.  – С.18-28.

 

Статті:

1.     «До питання про історико-літературний та релігійно-філософський контекст одного поетичного твору Кирила Транквіліона Ставровецького» / Слово і час.  2019. № 6. С. 74-84.

2.     стаття/некролог “Сумного янгола зникома подобизна...”. Пам’яті Леоніда Ушкалова  // Слово і час. 2019.    № 3 . С. 124

3.     «Він очолював сізіфів проект – АІУЛ». // «Боліло серце за Україну : спогади про Віталія Дончика»: зб. ст. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – С. 30–36.

4.     «Термінологічні дефініції та генеалогія жанрів ораторсько-проповідницької прози ХI-ХVIII століть» // «Ізборник  2012-2016». Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В. І. Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. –   Обсяг  –  1 др. арк.

5.     «Свята Тройця  у книзі “Зєрцало богословії” Кирила Транквіліона Ставровецького: прототекст, текст,  контекст» // Збірник наукових праць:  Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря. Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. Харків: Акта, 2018. 228 с. – С. 37 – 50.  –  Обсяг -  0,8 др. арк.

6.     Слово про видатного дослідника «Слова» / «Слово і час». – №11 – 2018.  – Обсяг – 9500 знаків  -  0,25 др.

7.     « “Літера  –  не дух, Біблія – не релігія”  (Святе Письмо в дослідженнях І. Я. Франка)»  // Ліствиця Якова. Збірник статей  на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття. – Харків: «Майдан», 2016. – 485  с. – С. 379–392. 

8.     Твори про св. Бориса і Гліба в історії української літератури (1887-2014) // зб. «Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці». – Харків: АКТА, 2016.  –  С. 144–160.   –  160 с.  –     16 стор.

9.     Іван Франко й апокрифічний протопласт української літератури //  Мандруючи світами і віками.  Збірник на пошану  Юрія Пелешенка. Під редакцією  Ігоря Набитовича. – Київ–Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 280–290. – 15 стор. 

10.   «Українська проповідь XI-XIX століть у дослідженнях Івана Яковича Франка (З нагоди 160-ї  річниці від дня народження і 100-х  роковин смерті  письменника)» // Матеріали міжнародній науковій конференції «Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур. До дня слов’янської писемності і культури славістичній конференції (НБУ імені В.І. Вернадського).  – Київ, 2016. – С. 110-114.   –  6 стор.

11.   На поріг 90-ліття.  – журнал «Слово і час». – №11. –   2 стор.

12.   Кого наслідували українські проповідники XVIIcт. – греків, римлян чи поляків? (у рамках Міжнародної наукової конференції до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії «Adfonts –До джерел». Київ, 12-14 жовтня 2015) //  Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки. – Том 176. – Київ, 2015.  – С. 31-35 (с. 34).

13.   Біблія (Святе Письмо) в українських перекладах і дослідженнях Наукового товариства  ім. Шевченка. – Наукове товариство ім. Шевченка. Енциклопедія.  Том 2. Бібл–Вес. – К., Львів, Тернопіль, 2014. – С. 103–109.

14.   До питання про жанр  твору Григорія Сковороди «СVМФОНІА, нареченная Книга Асхань о Познанїи самаго себе» //  Переяславські сковородинівські студії.  Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С.  111 – 117.

15.    Володимир Мономах і його «Повчання»: до питання про жанр твору  // Студії з україністики. Вип. ХІІІ.  -  К., 2013.  -  С. 431 – 441.

16.   «Ірина Семенкоі Михайль Семенко:  образ автора в науковому дослідженні».  – Літературознавчі студії. Вип. 37. Ч. 2. (Б-ка Інституту філол..). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго,  2013. – С. 337 – 343.

17.   Три етюди з марева пам'яті. Спогади про А.Гр. Погрібного // У кн..: Життя і чин Анатолія Погрібного. Наукові розвідки, статті, спогади. / Київ: ВЦ «Просвіта», 2011 р. – 487 с. - С. 373 – 378.

18.   «Діалог в ореолі смутку й сивини. Спогади про М.Н.Москаленка» // У кн.: Михайло Москаленко. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка». / К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011 р. - С. 475-485

19.   «До питання про традиції учительно-проповідницької літератури Київської Русі у творчості Володимира Мономаха і Григорія Сковороди»/ Переяславські Сковородинівсь-кі студії: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – 336 с. - С. 124-129.

20.   «Жила я просто, ясно, тихо…» (З нагоди 70-ліття Ірини Жиленко)/ ж.«Дивослово», 2011, квітень, - С. 49 - 56

«Морфологія «Снів» Тараса Шевченка в контексті біблійних оніричних пророцтв» / Слово і час. – 2011. - № 3.- С. 12 - 20.

21.   «До питання про апокрифічні джерела давньоукраїнської літератури» / Gente Ukrainus, natione Ukrainus (Літературні шляхи старожитної України). Збірник наукових праць на пошану доктора філол. наук, проф. Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. – Київ: «Євшан-зілля», 2010. – С. 445-450.

22.   «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція в поезії Тараса Шевченка» / Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 12. (КНУ ім.. Т.Ш.). - 2009. – С. 163-172.

23.   «ПЫТАТИ ПОТОНКУ БОЖЕСТВЕНЫХ ПИСАНЇИ: філософія Клима Смолятича у вимірах біблійної екзегези та герменевтики» / Слово і час. – 2009. - № 12. – С. – 17-28.

24.   «Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стильова функція у творах Г. Сковороди» / Григорій Сковорода - джерело духовної величі та сучасність (наук. матер. Переяслав-Хмельницьких XIV Сковородинівських читань) / – К., 2009. – Вип. ІІ. – С. 195 - 203.

25.   Біблійний концепт покори/послуху/смирення у дзеркалі українській поезії ХІХ-ХХ ст. – Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С. 199 – 204.

26.   «Слово о полку Ігореві» як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс). - Слово і час. – 2008. - № 5. – С. 25

27.   Візантійська проповідницька традиція на сторінках Ізборника Святослава 1073 р.- Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 8-9. – Чернівці, 2008.- С. 204—217

28.   Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.): особливості герменевтики та поетики. - Sacrum і Біблія в українській літературі. – Люблін, 2008.- С. 407-415.

29.   Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної екзегези і поетики. - Медієвістика. Випуск 4. Одеса, 2006. – С. 29 – 39.

30.   Пролог як пам'ятка ораторсько-проповідницької прози Київської Русі: жанри, тематика, поетика.- Споконвіку було Слово…»: Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса: «Астропринт», 2007. - С. 373 – 380.

31.   Біблійна концепція всесвітньої історії у хроніках Іоанна Малали, Георгія Синкелла та Георгія Амартолаю- Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К.: ВД «Стилос», 2007.- С.98 – 122

32.   Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.) Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (ХVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.). - Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. Зб. наукових праць. Тернопіль, 2007. - С. 304 -312.

33.   Біблійні концепти і проповідницька традиція української літератури (на прикладі концепту води) // Слово і час. - № 12 – 2007. – С. 3 – 14.

34.   Традиції старокиївської ораторсько-учительної прози у провідях Василя Гречулевича (1791–1870) // Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Випуск 19. Частина 2. – Київ, 2007. – С. 199 – 203.

35.   Становлення проповідництва Київської Русі: особливості літературної ексгези і поетики // Медієвістика. — Одеса, 2006. — Вип. 4. — С. 29–39.

36.   Біблійні книги в стародавній Україні // Біблія і культура: Зб. наук. ст.: Вип. 7. – Чернівці, 2005.- С. 64-74.

37.   Йоаникій Галятовський у творчому трактуванні Івана Франка // ЗНТШ. Том CCL ( т. 250). Праці Філологічної секції. – Львів, 2005. - С. 539 – 547

38.   Свята Трійця і троїста символіка: до питання про літературну генезу української народної поезії. - "Слово і час", 2005. № 6.. 14 ст.

39.   Смерть як життя на острові у вічності: художнє моделювання світу в романі "Острів у вічності" В. Дрозда. - Журнал "Слово і час". – 2004. - № 8. – С. 15 – 22.

40.   Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення. - Матеріали У конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута. – 2003. С. 180-185.

41.   Вивчення Біблії в курсі української літератури. // Jews and slavs. Зб. наук. ст. Volume 5. Jews and ukrainians. Jerusalem. – 1996.– С. 57 - 64.

42.   Свята Трійця у творі Кирила Турівського "Слово на собор Святих Отців"// Література. Фольклор. Проблеми поетики. Зб. наук. ст. Вип. 13. – Київ, 2002. - 0,7др. арк.

43.   Свята Тройця у творах Кирила Турівського. // Біблія і культура. Зб. наук. ст. Вип. 4. – Чернівці, 2002. - 1др. арк.

44.   Деякі аспекти рецепції образу біблійної Святої Трійці в книжній словесності ХІ-ХП ст. // Варшавські українознавчі записки. 11-12. За ред. С. Козака. – Варшава. – 2001. – С.45-61.

45.   Образ Святої Трійці в "Розповіді філософа" (за "Повістю минулих літ"): апологія, екзегеза, поетика / Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 3. – Чернівці. – 2001. – С. 91 –98.

46.   Євангельські архетипи "Марії" Уласа Самчука // Біблія і культура. Зб. наук. статей. Вип. 1. – Чернівці. – 2000. – С.90-94.

47.   Біблія в Україні. // Журнал "Світло". – №1 – 1996. – С.66-69

48.   Пантелеймон Куліш і Біблія // Газета "Наша віра". – Вересень 1994 р. - № 16-17.

49. Біблійні алегорії Лесі Українки. Вступна стаття до ювілейної збірки Лесі Українки «Вже близько рай, земля обітована. Вибрані твори» (Київ, 2021).

Участь у закордонних конгресах та конференціях:

·         Ізраїль (Єрусалим);

·         Польща (Варшава);

·         Польща (Люблін).

·         США (Вашингтон, Нью-Йорк)

Викладання:

·         Київський Національний університет ім. Шевченка — 2005;

·         ДДП Університету "Києво-Могилянська Академія" — 1994—1997.

Інша діяльність:

·         Член Національної спілки письменників України, прозаїк.

Електронна адреса:   sulyma2012(at)gmail.com

 

 

 

Змінити електронну адресу: sulyma2012@gmail.com

 

Неділя, 22 травня 2016 18:19

Пелешенко Юрій Володимирович

Пелешенко Юрій Володимирович — доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури.

Наукові інтереси:

-         українська література епохи Середньовіччя: оригінальна та перекладна література;

-         творчість Григорія Цамблака;

-         взаємини між православно-слов’янськими літературами в епоху Середньовіччя.

Монографії

1.                Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця ХIV – початку XVI ст. – Київ: Наук. думка, 1990. – 144 с.

2.                Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. – Київ: ПЦ “Фоліант”, 2004. – 424 с.

3.                Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ-XV ст.). Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Постаті. – Вид. друге, перероблене і доповнене. – Київ : ВД «Стилос», 2012. - 608 с.

Упорядкування і наукове редагування

4.                Українська література ХIVXVI ст. – Київ: Наук. думка, 1988. – 600 с. (Упоряд. та приміт. у співавторстві).

5.                Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 Т. –– Т. 6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю – Київ: Наук. думка, 2003. – 632 с. (Упорядкування та коментарі. у співавторстві).

6.                Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.) / наук. редактор Юрій Пелешенко. – Київ: Наук. думка, 2013. – 840 с. (у співавторстві з Миколою Сулимою).

Наукові статті

7.                Середньовічний художник слова // Всесвіт. – 1984. - №2. – С.142-143.

8.                Тарас Шевченко – китайською // Літературна Україна. – 1984. - №16.

9.                До питання про зародження стилю “плетеніє словес” у південно- та східнослов’янських літературах // Літературознавчі обрії. – Київ: Наук. думка, 1984. – С.103-115.

10.           З творчості та діяльності Григорія Цамблака // Українська література XVIXVIII ст. та інші слов’янські літератури. – Київ: Наук. думка, 1984. – С.21-38.

11.           Маловідомий твір Григорія Цамблака // Радянське літературознавство. – 1985. - №7. – С.62-65.

12.           Дещо про традиції у творчості Івана Вишенського // Українське літературне бароко. – Київ: Наук. думка, 1987. – С. 131-143.

13.           Наталена Королева – український історичний белетрист // Радянське літературознавство. – 1988. - №6.

14.           Українська культура XV ст. і другий південнослов’янський вплив // Письменство Київської Русі і становлення української літератури. – Київ: Наук. думка, 1988. – С.138-166.

15.           Дарчі написи Т.Г.Шевченка. Проблеми тексту й коментування // Питання текстології Т.Г. Шевченка. – Київ: Наук. думка, 1990. – С.191-198.

16.           “Муж незвичайної освіченості...” До 625-річчя від дня народження Григорія Цамблака // Отчий край. - 1990. – Вип. 4. – С.42-47.

17.           Григорій Цамблак // Молодь України. – 1991. - №40.

18.           Ораторська проза Київської Русі і творчість Григорія Цамблака // Болгаристика в системе общественных наук: Опыт, уроки, перспективы. – Харьков, 1991. – С.45.

19.           Хронограф //Слово і час. – 1992. - №4-6.

20.           Нове у тичинознавстві //Слово і час. – 1992. - №5. – С.81-82. (Рец. на кн.: Кальченко С.А. Текстологія поетичних творів П.Г. Тичини. – К., 1990.)

21.           Ісихазм і українська культура: до постановки питання // Х Всеукраїнська славістична конференція “Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури”. – Чернівці, 1992. – С.27-28.

22.           Українська культура й ісихазм. Суть духовної практики ісихазму // Український світ. – 1992. - №2. – С.17-18.

23.           Духовний і політичний ісихазм // Український світ. – 1992. - №3-6. – С.22-23.

24.           “Епістолія небесна” в українській словесності // Європейське Відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст. – Київ: Наук. думка, 1993. – С.160-174.

25.           Послання митрополита Фотія до духівництва та мирян Великого князівства Литовського як зразок ораторської прози ХV ст. // Тези доповідей науково-практичної конференції “Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ-ХVІІІ ст.” – Київ-Слов’янськ, 1993. – С.181-182.

26.           Українська культура й ісихазм: Одкровення Івана Вишенського // Український світ. – 1994. - №1-2. – С.32.

27.           UkrainianCultureandIsychasm: RelevationofIvanVysheskyi// UkrainianWorld. – 1994. - №1-2. – Р. 32.

28.           Ukrainische Kultur und Isуchasmus : Offenbarung von Iwan Wyschenskyj// Ukrainische Welt. – 1994. - №1-2. – S.32.

29.           Послання митрополита Фотія і боротьба за Київську митрополичу кафедру у десятих роках ХV ст. // Актуальні проблеми сучасної філології. – Т.1.– Рівне, 1994. – С.3-16. (0,8 а.).

30.           Европски препород и украjинска књижевност ХVІ – ХVІІІ века. // Зборник Матице Српске за славистику. – Св. 46-47. – 1994. – С. 303.

31.           Боротьба Григорія Цамблака та Фотія за Київську митрополичу кафедру // Другий міжнародний конгрес україністів. (Львів, 22-24 серпня 1993 р.). Доповіді і повідомлення. Історія. – Ч.1. – Львів, 1994. – С.51-53.

32.           Досітей Обрадович і Григорій Сковорода // Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю з дня смерті Григорія Сковороди. – Харків, 1994. – С.34-35.

33.           “Ілаялі” (Кнут Гамсун і українська література) // Світовид. – 1995. - №1. – С.26-31. (у співавторстві з Наталею Лисенко).

34.           Тема кари Божої в українській літературі пізнього Середньовіччя // Пам’ятки писемності східнослов’янськими мовами. – Київ, 1995. – С.334-336.

35.           Григорій Цамблак у Вільнюсі // Литва-Україна: Історія, політологія, культурологія. – Вільнюс, 1995. – С.110-113

36.           Grigorijus Camblakas Vilniuje.// Lietuva – Ukraina: kultorologija, politologija, istorija. – Vilnius,1995. – P.65.

37.           Відгомони “Слова о полку Ігоревім” у східнослов’янських писемностях ХІІІ – ХVІ ст. // Відгук “Слова о полку Ігоревім” в українській та зарубіжній літературі. Матеріали восьмої Всеукраїнської наукової конференції з проблем вивчення “Слова”. – Суми, 1996. – С.14-15.

38.           Апокрифи српског порекла у украjинскоj књижевности 14-16 века // Српска књижевност и Свето Писмо. – Београд-Манасиjа, 1996. – С.13.

39.           Есхатологічні мотиви і тема кари Божої в українській літературі пізнього Середньовіччя (середина ХІІІ – ХV ст.) // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – Київ: Обереги, 1996. – С. 285-293.

40.           Спроби об’єднання католицької і православної церков на Україні в останній чверті ХV ст. // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен - Львів, 1996. – Т.18. – С.31-40.

41.           Јован Рајић и украинско песништво осамнаестог века // Јован Рајић. Живот и дело. – Београд, 1997. – С. 269-274.

42.           Апокрифічні мотиви у поемі Тараса Шевченка “Марія” // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. Збірник наукових праць і матеріалів. – Львів: Вид-во НТШ, 1997. – С. 37-47.

43.           Коментарі чи безпідставні закиди? // Слово і час, 1997. - №4. – С. 34-40.

44.           Metropolitan Isidore and the Union of Florence. // The Ukrainian Review. – London, 1997. – Vol. 44. - №2. – P. 32-50.

45.           “Плач Богородиці” в українській літературі // Медієвістика. – Вип. І. – Одеса: Астропринт, 1998. – С. 30-40.

46.           Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка. – 2000. – 1998. – Вип. 21-22. – С. 77-84.

47.           Григорій Сковорода і сербська література XVIIІ ст. (Спроба типологічного порівняння) // Пам’яті Григорія Сковороди: Матеріали наукової конференції, присвяченої 275-й річниці від дня народження українського філософа та поета. (За ред. Л.В. Ушкалова). – Харків, 1998. – С. 112-115.

48.           Часослов видання Лаврської друкарні // Українська мова та література. – 1998. – Ч. 37. – С. 3.

49.           Ще до теми: Схід і Захід. // Слово і час. – 1998. - №2. – С. 83-85. (Рец. на кн.: Тамаш Ј. Украјинска књижевност измећу Истока и Запада. – Нови Сад, 1995).

50.           Хорватія – Україна: зв’язки давні й сьогочасні. (рец. на кн.: HrvatskaUkrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. Культурні зв’язки від Адріатики до Дніпра. Упорядкував Євген Пащенко, переклав Василь Стрехалюк. – Zagreb, 1996.). // Слово і час. - 1998. - № 9-10. – С. 103-104.

51.           Біблія та українська література // Українська мова та література, 1998. – Ч. 41.

52.           Болгарський вплив на українську культуру пізнього Середньовіччя // Україна і Болгарія: Віхи історичної дружби (матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). – Одеса, 1999. – С. 319-324.

53.           [Нове в медієвістиці]. / Рец. на кн.: Александров А.В. Образный мир агиграфической словесности. – Одесса, 1997. // Слово і час. – 1999. - №8. – С. 88-89.

54.           Давньокиївська агіографія: нове прочитання. (Рец. на кн.: Александров О. Старокиївська агіографічна проза ХІ – першої третини ХІІІ ст. – Одеса, 1999) // Київська старовина. – 1999. - № 5. – С. 174-175.

55.           Українське Передвідродження. Основні риси // Літературознавство: Матеріали IVконгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). – Кн. І. – Київ: Обереги, 2000. – С. 33-39.

56.           Апокрифи та легенди богомильського походження в українській словесності: здобутки і перспективи дослідження // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Вип. І. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 45-47.

57.           “Плач землі” в Івана Вишенського та його джерела // Медієвістика. – Вип. 2. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 33-42.

58.           Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійської унії в Україні // Київська старовина. – 2000. - №2. – С. 135-142.

59.              Іларіон, Кирило Туровський, Лука Жидята, Климент Смолятич, Серапіон, Купріян, Григорій Цамблак, “Слово о погибелі Руської землі” // Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – Київ: Либідь, 2000. – Кн. І. – 360 с.

60.           Памятники еврейской книжности в украинско-белорусских переводах второй пол. ХV века // Материалы Восьмой ежегодной Международной междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. – Москва, 2000. – С. 361.

61.           Богомильські мотиви в українській словесності пізнього середньовіччя: апокрифи і легенди про гріхопадіння // Слов’янський збірник. – Вип. 7. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 178-183.

62.           Похвала Єрусалиму Захарії Копистенського в контексті церковно-політичної ситуації в Україні у 20-х – 30-х роках ХVІІ ст. // JewsandSlavs. – Vol. 7. – JerusalemKyiv, 2000. – P. 48-54.

63.           Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник // Київська старовина. – 2001. - №5. – С. 90-95.

64.           Українська література пізнього Середньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. – 2001. - №4. – С. 39-43.

65.           Література пізнього середньовіччя. (Література післямонгольського часу. Переклади і переробки. Другий південнослов’янський вплив. “Плетіння словес”) // Історія української культури: у 5-ти т. – Т.2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. – Київ: Наук. думка, 2001. – С. 307-322.

66.           Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник // Chrześcijaskie święta і święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysіącleci. – Kraków, 2001. – S. 465-474.

67.           Література “ожидовілих” та її місце в українській духовній культурі другої половини ХV ст. // Медієвістика. – Вип. 3. – Одеса: Астропринт, – 2002. – С. 89-108.

68.           Київський митрополит Ісидор та його “Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всю Русь.” // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків: Око, 2002. – Нова серія. – Т. 9. – С. 3-8.

69.           Ісихазм і богомильство: подібність елементів світогляду (на матеріалі української та болгарської літератур) // Історико-літературний журнал. – Одеса. – 2002. - №7. – С. 170-176.

70.           Двовір’я в проповідях Серапіона Володимирського та українська міфологічна традиція // Історико-літературний журнал. – Одеса – 2002. - №8. – 61-71.

71.           Туга за раєм в українській словесності пізнього Середньовіччя // NadWislą і Dnieprem. Polska і Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlość і terażniejszość. – Toruń – Kijów, 2002. – T.3. – S. 7-26.

72.           Богомильство та український космогонічний міф // Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура. За матеріалами пам’яток писемності XI-XVIII ст. – Вип. 4. – Ніжин, 2002. – С. 17-24.

73.           Тема кінця світу в українському письменстві пізнього Середньовіччя // Верховина. Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 238-250.

74.           Тенденції розвитку української літератури пізнього середньовіччя // Слов’янські літератури. ХІІІ міжнародний конгрес славістів (Любляна, 15-21 серпня 2003 року). Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – С. 293-305.

75.           Міф про кінець світу в “Слові про дванадцять снів царя Мамера” та українська есхатологічна традиція // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 1. – С. 190-194.

76.           Місце літератури “ожидовілих” в дискурсі української духовної культури пізнього Середньовіччя. // Слово і час. – 2004. - №8. – С.39-47.

77.           Дух епохи /Рец. на кн. М.П.Корпанюк  Слово. Хрест. Шабля. – Київ, 2005 // Літературна Україна. - 2006. - №34. – С.6.

78.           Нове фундаментальне дослідження про Григорія Цамблака /Рец. на кн. Дончева-Панайотова Н. Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Источна Европа XV-XVIII в. – Велико Търново, 2004 // Слово і час. – 2006. - № 6.- С. 90-91.

79.           Міф про рахманів в українській словесності // Медієвістика. – Одеса: Астропринт, 2007. -Вип. 4. – С.53-66.

80.           «Посольство київського митрополита Мисаїла до папи римського Сикста IV» як пам’ятка історії церкви, теології та літератури // Антипролог: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – Київ: ВД «Стилос», 2007. – С.123-147.

81.           Київський митрополит святитель Олексій як письменник // Споконвіку було слово… Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса: Астропринт, 2007. – С.275-285.

82.           Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійської унії в Україні // Жива вода. - 2007. - №6. – С.3-14.

83.           Українські літературознавчі наближення (Рец. на кн..: Ukraińskiezbliżenialiteraturoznawcze. /Podred. I.Nabytowycza.Українські літературознавчі наближення. /Під. ред. І.Набитовича. – Lublin, 2006. – 227s. // Слово і час. – 2007. - №6. – С.83-84.

84.           Пам’ятки давньогрузинської агіографії українською. (Рец. на кн. «Пам’ятки давньогрузинської літератури. /Упор., переклад та примітки О.Мушкудіані. – К., 2006. – 338 с.) // Слово і час. – 2007. - №10. – С.90-91.

85.           Нобелівська премія з літератури: минуле, сучасне, майбутнє. (Рец. на кн. Шкляр Л.Є., Шпиталь А.Г. Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-2006. – К., 2006. – 506 с. // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С.301-303.

86.           Велика п’ятниця в українській літературі пізнього Середньовіччя: канон та апокрифічна традиція // Sacrum і Біблія в українській літературі /за ред. Ігоря Набитовича. – Люблін: Ingvarr, 2008. – С. 101-113.

87.           Біблія як ключ до вивчення української середньовічної літератури // Sacrum і Біблія в українській літературі /за ред. Ігоря Набитовича. – Люблін: Ingvarr, 2008. – С. 345-551.

88.           Український космогонічний міф і богомильство // Київські полоністичні студії. – Т.9. Gente Ruthenus-Nationale Polonus. Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs’kyj. – Київ, 2008. – С. 337-343.

89.           «Посольство Київського митрополита Мисаїла до папи Римського Сикста IV» отця Іоана як пам’ятка української та білоруської літератур //«Феномен пагранічча. Польская, украінская і беларуская літаратура – ўплывы і ўзаемаўзбагачэнне // Феномен пограниччя. Польська, українська та білоруська література – взаємне проникнення і взаємозбагачення / Fenomen pogranicza. Polska, ukraińskaIbialoruskaliteraturewzajemneprzenikanieiwzbogacanie. Зборнік артыкулаў. – Мінск, 2008. – С.9-32.

90.           Реформаторские тенденции в украинской культуре второй половины XV века // Reformacija na Slovenskem (od 500-letniciTrubarjevegarojstva). Povzetki predavany. S.38-39.

91.           Основні проблеми дослідження української літератури епохи Середньовіччя // Проблеми розвитку родів і жанрів в українській літературі. Збірник наукових праць. – Сімферополь: СВІТ, 2009. – С.107-128.

92.           «Посольство киевского митрополита Мисаила к папе Римскому Сиксту IV» как памятник украинско-белорусского «плетения словес» XV века // Киприянови четения. 600 години от успението на св. Киприан, Митрополит московски. – Велико-Търново, 2008. – С. 461-475.

93.           Литература «жидовствующих»на территории Великого княжества Литовского и ее место в дискурсе украинской духовной культуры позднего Средневековья // Проблемы еврейской Истории. – Часть 3. Материалы научной конференции центра «СЭФЭР» по иудаике 2007 года. – Москва, 2008. – С.173-191.

94.           Київський митрополит Фотій (Монемвазійський) як письменник // Медієвістика: збірник наукових статей / за ред. О. Александрова. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 5. – С.119-139.

95.       Київський митрополит Спиридон як письменник // GenteUkrainus, NationeUkrainus (Літературні шляхи старожитньої України). Збірник наукових праць на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя. – Київ: Євшан-Зілля, 2010. – С.240-246.

96.           Тысячелетний путь // На горах киевских. Фольклор и литературные памятники Украины. – Москва: Худ. лит., 2010. – С. 5-28 (у співавторстві з М.Сулимою).

97.           “Oguznama” we orta asyr ukrain edebiaty: genetic baglanyşyklar we typologik gabat gelmeler //Oguznama ỳordymy-taryhy we medeni çeşme hökmünde. – Aşgabat, 2010. - C.76.;

Oguznama and Medieval Ukrainian Literature: genetic relation and typological coincidences // Там само. – С.170-171;

Огузнама и украинская средневековая литература: генетические связи и типологические совпадения // Там само. – С.266-267.

98.            «Огузнама» як історичне і культурне джерело // Cлово і час. – 2011. - №2. – С.109.

99.           Інгарденівські читання: Інтерпретація художнього тексту. (Studia Ingardeniana. – T.1 : Interpretacija tekstu literackiego / Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Oldakowska-Kuflowa // Слово і час. – 2011. - №3. – С.98-101.

100.      Mahtumkuli and Skovoroda // Origin of Turkmen People and Development of World Cultere. - Aşgabat, 2011. – P. 391-392.;

MagtymgulyweGrigoriý Skoworody (Taryhy-typologicdeňeşdizmä synanyşyk) // Türkmenhalkynyň kemalagelmegiwedünýä medeniýetiniň ösiiş taryhy. - Aşgabat, 2011. - P.186-187.

Махтумкули и Григорий Сковорода (Попытка историко-типологического сопоставления) // Формирование туркменского народа и история мировой культуры. - Aşgabat, 2011. – С. 577-578.

101.      “Oguznama” we orta asyr Ukrain edebiaty: Genetiki baglanyşyklar we tipologic gabat gelmeler.

«Огузнама» и украинская средневековая литература: генетические связи и типологические совпадения

Oguznama and Ukrainian Medieval Literature: Genetic Relationship and Typological Coincidence // Miras. – 2011. - №2. – P. 87-96.

102.      Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс. Українсько-сербський збірник. – Вип.1 (5). Рік 2010. – Київ: Темпорак, 2011. – С.68-74.

103.      Пелешенко Ю. «Слово про Никифора Фоку» в слов’янських літературах // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип.5. – К., 2011. - С.203-206.

104.      Перекладна література (Х – перша половина XІІІ ст.). Збірники: «Андріатіс», «Паренесіс», Пчола»; Література пізнього Середньовіччя (друга половина XІІІ - перша половина XVІ ст.): Історико-культурні обставини, Літературний процес, Білорусько-литовські та регіональні літописи, «Хронограф» українсько-білоруської редакції (у співавторстві з М. Корпанюком), «Слово о погибелі Руської землі»; Ораторсько-учительна проза і гімнографія другої половини ХІІІ – першої половини XVI ст.: Серапіон Володимирський; Творчість київських митрополитів: Кирило ІІ, Максим, Св. Петро Ратенський, Теогност; Св. Олексій Б’яконт; Анонімні твори: Пророцтво пророка Ісаї про останні дні; Слово про Лазареве воскресіння (у співавторстві зі С.Борщ); митрополит Кипріян, Григорій Цамблак, митрополит Фотій (Монемвазійський), Похвала Великому князю Вітовту, митрополит Ісидор; отець Іоанн митрополит київський Спиридон, Посольство у справі Йони Глезни, Йосиф ІІ Солтан, Оповідь про перемогу князя Костянтина Острозького під Оршею; Агіографія: Житіє Михайла Чернігівського, Житіє Олександра Невського; Перекладна література. Збірники: Тлумачна палея, Книга, глаголемая Ізмарагд, Маргарит, Златая цѣпь, Злата матиця, Златоуст, Торжественник, Книга Кааф; Хронографічна література: Вступ, Хронографічне зведення 1262 р.; Повісті: Повість (Сказання) про Індійське царство; Повість про Макарія Римлянина; Слово про дванадцять снів Шахаїші (Мамера), Сербська «Олександрія», Слово про Никифора Фоку та його дружину, Повість про трьох королів-волхвів; Страсті Христові; Повість про Таудала-рицаря, Сказання про Сивілу-пророчицю, Слово про Сивілу і Давида-царя // Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2013. – 840 с.

105.      Есхатологічні мотиви у «Слові про дванадцять снів царя Шахаїші (Мамера)» // Слово, яке тебе обирає: Збірник на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / упоряд. В. Панченко. – Київ: Вид. дім «КМА», 2013. – С.245-252.

106.      Sacrumі profanumу «Повісті (житії) про Макарія Римлянина» (на основі українського перекладу XVIIIст. Іоана Гармашенка) // Діалог. Медіа-студії. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 92-98.

107.       Реформаторські тенденції в українській та білоруській культурах кінця XV – початку XVI // Студії з україністики. – Вип. XIII. – Київ, 2013. – С.332-353.

108.      Аарон, Авраам, Авель, Агар, Адам, Амнон (Амон), Боян (Баян), Валькірії, Гавриїл архангел, Георгій св., Димитрій Солунський, Егерія, Єва,Євстафій (Євстахій) Плакида, Єлизавета, Єзекіїль (Іезекіїль),Єгова (Ягве), Єрнмія, Дарчі написи Т. Шевченка // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – К., 2013. – Т.1-3.

109.      Київ та Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Київ і слов’янські літератури. Збірник / упор. Деян Айдачич. – Київ-Београд: Темпора-SlovoSlavia, 2013. – С. 131-139.

110.       Перекладні оповіді про Сивілу (сивіл) в українській та білоруській книжностях ХVI–ХVIІІ ст. // Ренесансні студії. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 20-21. – С.97-106.

111.      Махтумкули Фраги и украинская литература ХV –ХVIІІ вв. // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности. – Ашхабад, 2014. – С.83-84.

112.       «Повість про Індійське царство» - середньовічна містифікація // SpheresofCulture. – Lublin, 2014. – Vol.7. – P.152-160.

113.      Пелешенко Ю. Болгарское влияние на украинскую литературу позднего Средневековья (вторая половина XIV- первая половина XVI вв. // Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013. Кръгла маса «Кирилометодиевистика». – София, 2014. – С.275-288.

114.      Болгарський вплив на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя (друга половина ХIV– перша половина ХVI ст.) // Слово і час. – 2014. - №11. – С.25-32.

115.      Махтумкулі Фрагі та Григорій Сковорода (типологічне зіставлення) // Слово і час. – 2014. - №12. – С. 66-70.

116.      Феномен святості у «Житії Михайла Чернігівського» // Преподобний Нестор в історії української культури. Збірник статей. – Харків: Акта, 2014. – С.99-105.

117.      Сказания о Сивилле (Сивиллах) в украинской и белорусской книжности XVI-XVIIIвеков // «Палея Толковая» в контексте древнерусской культуры XI - XVIIвеков / научн. ред. А.Н. Ужанков. – Москва: Согласие, 2014. – С.89-97.

118.      Афонський ісихазм та його відгомони в українській літературі другої половини XIVXV століть // Афонское наследие: научный альманах. – Вып. 1-2: Материалы научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей». – Чернигов, 2015. – С.280-289.

119.      Українська тематика в Білорусько-Литовських літописах // У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. – Чернівці-Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.260-266.

120.      Мізогінний дискурс в українському середньовічному письменстві // Слово і час. – 2015. - №6. – С.18-26.

121.       «Огузнама» та українська середньовічна література: генетичні зв’язки й типологічні збіги // Слово і час. – 2015. - №9. – С.50-55.

122.       Соціокультурні чинники зародження елементів громадянського суспільства в Україні (друга половина XIVдруга половина XVI ст. // Слово. Символ. Ритуал. Праці з історії української літератури. – Харків : Акта, 2016. – С. 237-250.

123.      Особливості поетики Сербської «Александрії» (на основі українських списків XIV-XVІІ ст.) // Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур. – К., 2016. – С.99-100.

124.      Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві // Слово і час. – 2016. – №8. - С. 90-94.

125.      Відгомони творів про Бориса і Гліба в східнословянській агіографії ХІІ – ХІІІ ст. // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці. – Харків : Акта, 2016. – С. 41-45.

126.      Пелешенко Ю. Народні звичаї та особливості ментальності у московсько-новгородських землях у творах київських митрополитів кінця XIII– першої половини XV ст. // Ліствиця Якова: Збірник на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиріччя. – Харків: Майдан, 2016. – С.281-295.

127.      Пелешенко Ю.Особливості поетики «Похвального Слова Євтимію Тирновському» Григорія Цамблака // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня словянської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.). – К., 2017. – С.108-109.

128.      Пелешенко Ю. Духовні виміри барокових «місць пам’яті» [рец. на: Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження. - Харків: Акта, 2016. – 580 с.] // Слово і час. - 2018. - №3. - С.107-115 / у співавторстві з Наталією Пелешенко.

129.      Пелешенко Ю. Основні проблеми дослідження української літератури пізнього Середньовіччя // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики. - Чернігів, 2018. - С.25-44.

130.      Пелешенко Ю. Особливості поетики мартирію «Муки Іоанна Нового Сучавського» Григорія Цамблака // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. - К., 2018. - С.48-49.

131.      Пелешенко Ю. Народні звичаї та особливості ментальності мешканців московсько-новгородських земель кінця ХІІІ – першої половини ХV ст. // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.12-29.

132.      Пелешенко Ю. Про «Похвальне слово Євтимію Тирновському» Григорія Цамблака // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.228-231.

133.      Пелешенко Ю. Григорій Цамблак. Похвальне слово Євтимію Тирновському / Публікація, переклад і примітки Ю.Пелешенка // Ізборник 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації. - К., 2018. - С.232-279.

134.      Пелешенко Ю. «Слово похвальне трьом отрокам і пророку Даниїлу» Григорія Цамблака зі збірника Почаївської лаври XVI ст. // Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря /Упоряд. архиєп. Ігор Ісіченко. - Харків: Акта, 2018. - С.8-36.

135.      Пелешенко Ю. «Слово на Вознесіння Господнє» Григорія Цамблака: особливості поетики // Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку. - К., 2019. - С.57-58.

136.      Пелешенко Ю. «Слово в святий Великий Четвер» Григорія Цамблака (Вступна стаття, оригінальний текст, переклад сучасною українською мовою) // UcrainicaMediaevalia. – 2019. - №2. – С.87-102.

137.  «Слово на славне вознесіння Господа нашого Ісусв Христа» Григорія Цамблака (Переднє слово та підготовка тексту // Спадщина. – 2020. - №15. – С.119-132.

 

 

 

 

Неділя, 22 травня 2016 18:16

Сулима Микола Матвійович

Сулима Микола Матвійович — професор, доктор філологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу давньої української літератури. 

Наукові інтереси:

·         українське віршування;

·         українська поезія XVI-XVIII ст.;

·         українська драматургія XVIІ-XVIII ст.;

·         українська література 1920-х рр.;

·         українська література кінця ХХ – поч. ХХІ ст.

·         Нобелівська премія;

Вибрані праці:

Монографії:

Історія української літератури: У 12 т. – Т.1. Давня література (Х – перша половина ХVI ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. -  68,25 арк. // Наукові  редактори:  М. М. Сулима, Ю. В. Пелешенко.

Історія української літератури: У 12 т. – Т. 2. Давня література (друга половина ХVI –  ХVIІІ ст.). – К. : Наукова думка, 2014. – 838 с. - 68,25 арк. // Наукові редактори: М. М. Сулима, В. І. Сулима. // автор  розділів: Вступ (с. 5 – 34), Літературний процес XVII-XVIIIст. (у співавторстві) (с. 80-97)Посвяти, передмови, післямови (с. 166-173)Декламації та діалоги (с. 249-259); Шкільна драма  (с. 500-553)

Книжиця у семи розділах: Літ.-критичні ст. й дослідження. — К.: Фенікс, 2006. — 424 с.

Українська драматургія XVII-XVIII ст. – К., 2005. – 365 с.

Гріхи розмаїтії (єпитимійні справи ХУІІ – ХУІІІ ст.) – К., 2005. - 256 с.

Українське віршування кінця ХУІ – початку ХУП ст. – Київ, 1985 р. – 146 с.

IЗБОРНИК 2012-2016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред: В. І. Сулима. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 452 с.  – Наклад 300 прим. –  ISBN 978-617-7349-97-5.                                                           

Колективна монографія:

Л. В. Ушкалов – коментатор Г. С. Сковороди. Літературознавчий дискурс: від бароко до постмодерну // Колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020.  – С. 274-285.

 

Підручники:

·         Українська література : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту, академ. рівень / у співавт. з Григорієм Семенюком, Миколою Ткачуком, Ольгою Слоньовською, [та ін.] ; за заг. ред.. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011. – 416 с.

·         Українська література : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів : профільний рівень / у співавт. з Григорієм Семенюком, Миколою Ткачуком, Ольгою Слоньовською, [та ін.] ; за заг. ред.. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011. – 528 с.

·         Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2009. – 415 стор. - (у співавт. з М.П. Ткачуком, В.Л.Смілянською та В.І. Сулимою)

·         Українська література. Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. - Київ, 2008. - У співавт.

Упорядкування збірників, антологій, хрестоматій:

1.     Зеров Микола. Вибране: Поезії, переклади, дипломна робота / М.К.Зеров; Передм. М. Сулими. – К.: Укр. письменник, 2011. – 712 с.

2.     Українська література : хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Оспівана воля / упоряд. у співавт. з М. Ткачуком, В. Смілянською. – К. : Освіта, 2011. – 576 с.

3.     Жемчужина причудливой формы. Фольклор и литера¬турные памятники Украины. — Общая редакция и составление: Н. М. Сулыма, заместитель директора по научной работе Института литературы им. Т. Г. Шевчен¬ко НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор филологических наук; Л; В. Ушкалов, доктор фи¬лологических наук, профессор. Авторы обзорной статьи и комментариев: Н. М. Сулыма, Л. В. Ушкалов. Редактор Н. А. Мухаметшина. — М.: Худож. лит., 2011 г. — с. 672: ил. — Классика литератур СНГ.

4.     На горах Киевских: фольклор и литературные памятники Украины — Общая редакция и составление: Н. М. Сулыма, заместитель директора по научной работе Института литературы им. Т. Г. Шевчен¬ко НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор филологических наук; Ю. В. Пелешенко, доктор фи¬лологических наук. Авторы обзорной статьи и комментариев: Н. М. Сулыма,Ю. В. Пелешенко.– М. : Художественная литература, 2010. – 712 с. : ил. – (Классика литератур СНГ).

5.     Сяйво білого тіла: антологія української еротичної поезії / упорядник М. Сулима. — К.: Факт, 2008. — 424 с.

6.     Зеров Микола. Українське письменство. Упорядкування, коментарі. К., Видавництво Соломії Павличко "Основи". – 2003. - 1301 с.

7.     Бажан М. Політ крізь бурю. Вибране. – Бібліотека Шевченківського комітету. - (Упорядкування, коментарі, післямова). К.: Криниця. – 2002. 600 с.

8.     «Бандурка». Українські сороміцькі пісні в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. – Київ, 2001. - 279 с.

9.     Український футуризм. Вибрані сторінки. – Ніредьгаза (Угорщина), 1996. – 256 с. (упорядкування, передмова, коментарі).

10.   Українська поезія. Середина ХУП ст. - Київ, 1992. - 680 с. (у співавторстві з В. І. Крекотнем; упорядкування, передмова "Про версифікаційні особливості книжної української поезії середини ХУП ст.", коментарі).

11.   Давня українська література. Хрестоматія. – Київ, 1991. – 576 с. (Упорядкування, передмова, коментарі). -1-ше вид. – 1991; 2-ге вид. - 1992. - 576 с.; 3-тє вид. - 1994. - 672 с.; 4-те вид. - 1998. - 655 с.

12.   Франко І. Я. Твори: У 50=ти тт. – Том 40. – К., 1983 (упорядкування, коментарі; у співавторстві з В. П. Колосовою, В. І. Крекотнем, О. В. Мишаничем).

Статті:

1.     Творення дивовижного світу / Микола Сулима // Чирков  С. Поза позик : нові та найновіші поезії. – Київ : ВЦ “Просвіта”, 2020. – С. 168–171.

2.     Відлуння творчості Григорія Сковороди у романі Василя Земляка “Лебедина зграя” / Микола Сулима // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. Філологія. Філософія. Педагогіка. – Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2019. – Вип. 6. – С. 153–158.

3.     Диво повернення : про поетичну збірку Світлани Короненко “Містерії” (“Ярославів Вал”, 2019) / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2019. – № 33–34 (5816–5817). – 14 верес. – С. 6.

4.     До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка / Микола Сулима // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. – Вип. 29–31. – Черкаси, 2019. – С. 286–293.

5.     До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка / Микола Сулима // Художній світ Тараса Шевченка і сучасність : зб. пр. Всеукр. (40-ї) наук. шевч. конф. 17–18 квіт. 2019 р. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. – С. 173-180.

6.     Замість передмови / Микола Сулима // Зерова М. Імена. – Київ : ТОВ “Вид-во “Кліо”, 2019. – С. 5–7.

7.     Корифей української медієвістики / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2019. – № 21 (1021). – 23-29 трав. – С. 7.

8.     Література і мистецтво України в експонатах XVI національної філателістичної виставки “Укрфілекспо-2018” / М.С. [Микола Сулима] // Слово і Час. – 2019. – № 1 (697). – С. 122–124.

9.     Людина, яку любив Григір Тютюнник / Микола Сулима // Боліло серце за Україну : спогади про Віталія Дончика : зб. ст. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – С. 30–36.

10.   Про Дмитра Наливайка / Микола Сулима // Слово і Час. – 2019. – № 11 (707). – С. 25.

11.   Роман Пантелеймона Куліша “Чорна рада” в контексті “постмодерних” полі технологічних практик / Микола Сулима // Слово і Час. – 2019. – № 12 (708). – С. 44–49.

12.   Рукописи не горять : [про дослідження праць Л. Махновця] / Микола Сулима  // Слово і Час. – 2019. – № 5 (702). – С. 21–22.

13.   Світлій пам’яті Леоніда Ушкалова / Микола Сулима // Слово і Час. – 2019. – № 3 (699). – С. 126.

14.   Силабічна система віршування в оцінці Ігоря Качуровського / Микола Сулима // Поетичні та віршознавчі заповіти Ігоря Качуровського : Всеукр. віршознавчий семінар : до 100-річчя від дня народження. Київ, 28–29 верес. 2018 року. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 32–37.

15.   Творчі пошуки українського кіно останніх років : [дискусія, 19 лют. 2019 р.] / серед учасників – Микола Сулима // Кінотеатр. – 2019. – № 3 (143). – С. 6.  

16.   До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка / Микола Сулима // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. – Черкаси, 2018. – Вип. 27–28. – С. 18–25.

17.   Згадуючи Вчителя / Микола Сулима // Олекса Мишанич у колі сучасників : зб. спогадів, статей, есе, бібліографічних джерел : до 85-річчя від дня народження науковця. – Ужгород : РІК-У, 2018. – С. 170–173. 

18.   Интермедиальные проекты украинских футуристов / Микола Сулыма // Интермедиальная поэтика авангарда : сб. ст. / Филол. фак-т Белградского ун-та. – Белград ; Токио : Изд-во филол. фак-та в Белграде, 2018. – С. 189–204.

19.   “Лісова пісня” Лесі Українки і прототипи її героїв / Микола Сулима // Ізборник 2012–2016 : Дослідження. Критика. Публікації. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 452 с. – С. 131–137.

20.   Мост и стих : (Об одном замечательном случае интермедиальности у Велимира Хлебникова) / Микола Сулыма // Интермедиальная поэтика авангарда : сб. ст. / Филол. фак-т Белградского ун-та. – Белград ; Токио : Изд-во филол. фак-та в Белграде, 2018. – С. 114–116.

21.   Олекса Мишанич – творець сучасної української школи медієвістики / Микола Сулима // Слово і Час. – 2018. – № 11 (695). – С. 57–59.

22.   Олекса Мишанич – цінитель і дослідник української поезії / Микола Сулима // Слово і Час. – 2018. – № 4 (688). – С. 52–55.

23.   Оповідання Григора Тютюнника “Оддавали Катрю” у світі сьогодення / Микола Сулима // Полтавська криниця. – 2018. – № 1–2. – С. 236–239.

24.   Орест Ткаченко “З далеких літ” / Микола Сулима // Українська літ. газета. – 2018. – № 6 (220). – 23 берез. – С. 19.

25.   Пам’яті Василя Васильовича Німчука / Микола Сулима // Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. – Ужгород : Всеукраїнське держ. вид-во “Карпати”, 2018. – С. 143–144.

26.   Повернення поліграфічного шедевра / Микола Сулима // Слово і Час. – 2018 . – № 5 (689). – С. 114.

27.   Почаївські програми шкільних вистав та їхнє місце в історії українського театру / Микола Сулима // Культуротворча місія Почаївського василіанського монастиря. – [Харків] : Акта, [2018]. – С. 150–157.  

28.   Антологія поезії святої Терези від Ісуса / пер. Миколи Сулими // Свята Тереза від Ісуса і Україна = SantaTeresadeJesusyUcrania : [наук. зб.]. – Львів : Вид. Укр. католицького ун-ту, 2017. – С. 262–265.

29.   Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових / Микола Сулима // Відлуння / Федерація Спілок письменників держави Ізраїль. – Єрусалим, 2016–2017. – Зима. – С. 29–31.

30.   “Понеділок, вівторок…” – “Чорний квадрат” Михайля Семенка / Микола Сулима // Слово і Час. – 2017. – № 4. – С. 24–28.

31.   Стонадцять відтінків болю : про поезію Наталі Пасічник / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2017. – № 7. – 16–22 лют. – С. 7.

32.   Тактовик у циклі Михайля Семенка “Біла студія” (1918) / Микола Сулима // Віршознавчий семінар “Український тонічний вірш : Дк, Тк, Акц, В.в. Тактовик : типологія форм” : зб. наук. пр.. 1 черв. 2017 р. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 22–31.

33.   Творчість Тараса Шевченка й давня українська література / Микола Сулима // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наук. Шевченківської конференції “Творчість Тараса Шевченка : компаративний та інтертекстуальний простір” : 202 річниці з дня народж. Т.Г. Шевченка присвячується. 26–27 квіт. 2016 р. – Черкаси, 2017. – С. 156–165.

34.   Шмуель Йосиф Аґнон / Микола Сулима // Відлуння / Федерація Спілок письменників держави Ізраїль. – Єрусалим, 2016–2017. – Зима. – С. 49–52.

35.   Ще раз про “Крым наш!” / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2017. – № 10. – 9 берез. – С. 5.

36.   Косач М. (Михайло Обачний). Твори. Переклади. Листи. Записи кобзарських дум / Михайло Косач ; упорядкув., біографія, комент. та прим. Лариси Мірошниченко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : ВД “Комора”, 2017. – 590 с. – 36,0 др. арк. : фото. – Наук. ред.

37.   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : зб. наук. пр.. / НАН України, Ін-т літератури ім.. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 24. – 137 с. – Наук. ред.

38.   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. : Філологія. Філософія. Педагогіка / ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”, Центр Сковородинознавства. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – 352 с. – Член редкол.  

39.   До питання про особливості віршованих творів XVII століття про Іоанна Златоуста / Микола Сулима // Ліствиця Якова : зб. ст. на пошану проф. Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття. – Харків : Майдан, 2016. – С. 393–397.

40.   Драматична доля академічного літературознавства / Микола Сулима // Слово і Час. – 2016. – № 11. – С. 3–6.

41.   Михайль Семенко між батьком і дочкою / Микола Сулима // Постколоніалізм. Генерації. Культура. – Київ : LAURUS, 2016. – С. 301–305.

42.   Новоросія як фейк, або Дещо про російську історичну облуду для тих, хто не бажає знати правди / Микола Сулима // День. – 2016. – № 4–5. – 15–16 січ. – С. 21.

43.   О, Нідерланди! : (Лист у ноосферу) / Микола Сулима // День. – 2016. – № 49. – 22 берез. – С. 11.

44.   Образи ріпників і шахтарів в українській літературі кінця XIX – початку ХХ ст. / Микола Сулима // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення”, присвяч. 160-річчю від дня народж. І. Франка (у межах реалізації наук.-дослід. проблеми “Перспективні напрями сучасної науки та освіти”), 19–20 трав. 2016 р. – Слов’янськ, 2016. – С. 88–89.

45.   Про один сюжет у творчості Івана Франка / Микола Сулима // Мандруючи світами і віками : зб. на пошану Юрія Пелешенка. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 291–296.

46.   Проґавлене єднання / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2016. – № 39. – 29 верес. – 5 жовт. – С. 10–11.

47.   Сковорода далекий і близький : переднє слово / Микола Сулима // Учитель життя : Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини. – Київ : Успіх і кар’єра, 2016. – С. 7–10.

48.   Творчість Тараса Шевченка й давня українська література / Микола Сулима // Шевченків світ. – 2016. – Вип. 9. – С. 15–21.

49.   Шкільна драма / Микола Сулима // Матеріали до історії українського театру : від витоків до початку ХХ століття. – Київ : Вид-во ІМФЕ, 2016. – С. 32–91.

50.   Штрихи до портрета Р.Т. Гром’яка / Микола Сулима // Вертепи долі : спогади про Романа Гром’яка / Упоряд. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 377–378.

51.   Що поетизують у» ДНР  та Росії / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2016. – № 10. – 17 берез. – С. 11, 15.

52.   Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / серед тих виступаючих – Микола Сулима // Філософська думка : український наук.-теорет. часопис. – 2016. – № 6. – С. 12, 136.

53.   Відбулась як творча особистість / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2015. – № 37. – 17–23 верес. – С. 8.

54.   Іван Тривога – невідомий український письменник кінця XVIII ст. / Микола Сулима ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін. // Материалы XV Междунар. науч. семинара “Деятели науки и культуры России и Украины (XVIIIXX вв.)” 17–21 мая 2015 г. – Санкт-Петербург ; [Нежин : ЧП Лысенко Н.М.], 2015. – С. 111–117.

55.   Іванові Гайворону – 75 / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2015. – № 38. – 8 жовт. – С. 11.

56.   Ідилія в творчості Григорія Сковороди / Микола Сулима // Переяславські Сковородинівські студії : філологія, філософія, педагогіка : зб. наук. пр. – Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2015. – Вип. 3. – С. 85–88.

57.   Книжка з “чорнобильської бібліотеки” : [рец. на кн. : Йовенко С. Любов під іншим місяцем] / Микола Сулима // Дивослово. – 2015. – № 9(672). – С. 61–63.

58.   “Никогда мы не будем братьями…” : літературна агресія “руського міра” : монографія / Микола Сулима, Анатолій Шпиталь ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2015. – 79 с.

59.   “Никогда мы не будем братьями…” : (образ України й українця в сучасній російській літературі) / Микола Сулима // У пошуках істини : зб. на пошану проф. Володимира Антофійчука. – Чернівці ; Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 469–482. – Електрон. аналог друк. вид. : Litakcent. com. – 2015. – 19 берез. – Режим доступу :http://litakcent.com/author/mykola-sulyma/ (17.06.2015). – Назва з екрану.

60.   Про одне видання двох переспівів Т.Г. Шевченка / Микола Сулима // Альманах бібліофілів. – Кн. 1 / упоряд. Є. Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2015. – С. 347–349.

61.   Проблемно і фундаментально : [рец. на кн. : Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини XIX століття : школи, постаті, проблеми. – Київ : Сталь, 2004] / Микола Сулима // Подвижник : ювілейний наук. зб. на пошану докт. філол. наук, проф. Миколи Дмитренка (до 60-річчя від дня народження). – Київ, 2015. – С. 60–62. – (Передрук з газ. Літ. Україна. – 2004. – № 40. – 14 жовт. – С. 6).

62.   П’ятирічка Миколи Жулинського / Микола Сулима // Слово і Час. – 2015. – № 8. – С. 22–23.

63.   Смольський Григорій Степанович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2015. – Т. 5. – С. 868–869.

64.   Студинський Кирило Йосипович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2015. – Т. 5. – С. 1004.

65.   Ушкалов Леонід Володимирович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2015. – Т. 6. – С. 464–465.

66.   Футуристи з радіо “Вести” / Микола Сулима // Літ. Україна. – 2015. – № 33. – 3 верес. – С. 11.

67.   Ще раз про вірш Климентія Зіновієва “Рахуба древам розным як на вселенной много обрђтаєтся (колко зналем и чувашем, толко и написалем)” / Микола Сулима // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 45. – С. 236–242. – (Б-ка Ін-ту філології).  

68.   Козьма Порадин – мандрівник без мети / Микола Сулима // Життя зі словом : ювілейний зб. на пошану докт. філол. наук, проф. Миколи Ткачука. – Тернопіль ; Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 442–444.

69.   Олекса Мишанич – керманич української медієвістики : (на відзнаку 80 річниці від дня народження, на 10 річницю від дня смерті) / Микола Сулима // StudiaPolsko-Ukraińskie. – Warszawa, 2014. – № 1 : W 200 rocznicę urodzinT. Szewczenki. – S. 197–203.

70.   Остап Вишня в оцінці Олексія Полторацького / Микола Сулима // Sempertiro : зб. . на пошану Володимира Панченка. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2014. – С. 249–255.

71.   Про один письменницький прийом Нестора Літописця / Микола Сулима // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : зб. ст. – Харків : Акта, 2014. – С. 9–13.

72.   Про одну судову справу : (за “Судебным вестником” № 269 від 10 груд. 1867 р.) /  Т.Н. Лебединская, Н.М. Сулима // Материалы XIV Междунар. науч. семинара “Тарас Шевченко и его петербургское окружение” 13–17 мая 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 262–266.

73.   Біля початку поетичного портрета Києва : урбаністика давньої української літератури / Володимир Крекотень, Микола Сулима // Київ і слов’янські літератури. – Київ ; Београд : Темпора ; SlovoSlavia, 2013. – С. 93–97.

74.   Відкритий лист Г.А. Кернесу / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2013. – 17–23 жовт. – С. 3.

75.   Дольник у ранній творчості Михайля Семенка / Микола Сулима // Український дольник : колект. монографія. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 342–346.

76.   Майстер дзеркал : про книжку Юрія Буряка “Амальгама” / Микола Сулима // Голос України. – 2013. – 26 січня. – С. 14.

77.   Мандрівник-невдаха / Микола Сулима // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. : до 60-річного ювілею літературознавця, докт. філол. наук, проф. В.Т. Поліщука. – Черкаси, 2013. – С. 128–132.

78.   Михайль Семенко і Микола Бажан / Микола Сулима // Слово, яке тебе обирає : зб. на пошану проф. Володимира Моренця. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. – С. 304–314.

79.   Мудре серце Наталі Шумило / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2013. – 24–30 жовт. – С. 13.

80.   Околосонетная полемика между Андреем Малышко и Максимом Рыльским / Николай Сулима // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Київ : ВПЦ “Київський ун-т”, 2013. – С. 135–141.

81.   Оповідання Євгена Гребінки “Приключения синей ассигнации” : (компаративний аспект) // Рідний край. – 2013. – № 1. – С. 68–70.

82.   Полеміка навколо Григорія Сковороди. Рік 1861-й / Микола Сулима // Переяславські Сковородинські студії : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 118–121.

83.   Примітки куці – ні к чому / Микола Сулима, Богдан Цимбал // Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Т. VIII. – Київ : Laurus, [2013]. – 446 с. – С. 92–100.

84.   Про одну судову справу : (За “Судебным вестником” № 269 від 10 груд. 1867 р.) / Тетяна Лебединська, Микола Сулима // Слово і Час. – 2013. – № 11. – С. 112–114.

85.   “Того, хто бачив фільми…” // Кінотеатр. – 2013. – № 4. – С. 6.

86.   Хист, як і дім людський, не на землі, а в душі : [рец. на кн. : Пономаренко Л. Синє яблуко для Ілонки. – Львів : Піраміда, 2012] / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2013. – 31 січ. – 6 лют. – С. 14.

87.   Цикл Михайля Семенка “Наївні поезійки” / Микола Сулима // Літературознавчі студії. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 344–350.

88.   Садловський Ю.І. Словник футуризму / Ю.І. Садловський ; наук. ред. : М. Сулима, Я. Кравець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. –128 + 8 с. : іл.

89.   Абліцов Віталій Григорович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 76–77.

90.   Вступне слово / Микола Сулима // Американські літературні студії в Україні. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. – Вип. 7. – С. 7–8.

91.   Гальченко Сергій Анастасійович / Микола Сулима // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2012. – Т. 2. – С. 44–45.

92.   Капітан Лєбядкін агітатором / Микола Сулима // Слово Просвіти. – 2012. – 4–10 жовт. – С. 4.

93.   Лесь Курбас і Михайль Семенко / Микола Сулима // Життя і творчість Леся Курбаса в рецепції українського театрознавства. – Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012. – С. 301–309.

94.   Лесь Курбас і Михайль Семенко / Микола Сулима // VIII і IX Міжнар. театр. фестиваль жіночих монодрам “Марія” : мат-ли Міжнар. наук.-мистец. конф. “Гортаючи сторінки світової культури”. 5 жовт. 2011 р., 7 жовт. 2012. – Київ, 2012. – С. 94–100.

95.   “На шляхах духовної інтеграції…” : обговорення книжок Ірини Бетко / серед співрозмовників – Микола Сулима // Слово і Час. – 2012. – № 2. – С. 123.

96.   Про одне видання двох переспівів Т.Г. Шевченка / Микола Сулима // Наша національна гордість : мат-ли Всеукр. наук. конф., присвяч. 825-річчю “Слова о полку Ігоревім” ; Нац. музей літератури України 22 жовт. 2010 р. – Київ, 2012. – С. 58–59.

97.   Рецепція творчості Теодора Моммзена в Україні / Микола Сулима // StudiaMethodologica. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. пр. з нагоди 75-річчя […] Романа Гром’яка. – С. 169–170.

98.   Свідок і учасник літературного процесу : [до ювілею В. Дончика] / Микола Сулима // Слово і Час. – 2012. – № 4. – С. 45–46.

99.   Сонет проти системи / Микола Сулима // Студії з україністики. Вип. Х : Література. Соціум. Епоха : ювіл. зб. на пошану д. філол. н., проф. Олександра Астафьєва. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 680–682.

100. Чому село в романі Григорія Тютюнника “Вир” називається Троянівка? // Григір Тютюнник : нові дослідження і матеріали : наук. зб. до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника. – Луганськ, 2012. – С. 150–1

101. Антиквар-новатор / Микола Сулима // Зеров М. Вибране : дипломна робота, поезії, переклади. – Київ : Укр. письменник, 2011. – С. 3–14.

102. Важливий складник стандарту – компаративна лінія : [коментар проекту Держ. стандарту базової та повної загальної середньої освіти у галузі “Мова і література”] / Микола Сулима // Дивослово. – 2011. – № 8. – С. 19.

103. Діалог в ореолі смутку й сивини / Віра Сулима, Микола Сулима // Михайло Москаленко. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка. – Київ : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2011. – С. 475–484.

104. Діалоги Лесі Українки / Микола Сулима // Українка Л. Драми та інтерпретації. – Київ : Книга, 2011. – С. 135–142.

105. Людина-карнавал / Микола Сулима // Благодарю, Вселенная! : О Викторе Шулакове. – Киев: Альтерпрес, 2011. – С. 60–64.

106. Мінімалізм у творчості Василя Голобородька / Микола Сулима // Współczesneparadygmatywliteraturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogiceIkulturoznawstwiewkontekścieinterdyscyplinarnym : księgajubileuszowaprof. zw. drhab. M. Zymomrya. – Częstochowa, 2011. – S. 239–242.

107. Місце “Новокозацьких сонетів” (1886) Финтика Шляхтиченка в історії українського сонета / Микола Сулима // Ренесансні студії. – Вип. 16–17. – Запоріжжя, 2011. – С. 154–162.

108. [Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі. На № 734/51 від 30.04.09 : про кн. : Ульяненко О. Жінка його мрії. – Харків, 2009] / М.М. Сулима // Олесь Ульяненко. Без цензури. – Київ : Махаон-Україна, 2011. – С. 322.

109. Образ сміття/бруду/болота у творчості Т.Г. Шевченка / Микола Сулима // Зб. пр. Міжнар. (38-ої) наук. шевченківської конф. 20–21 квіт. 2011 року. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2011. – С. 368–374.

110. Образи “інших” у творчості Климентія Зіновіїва // Обрії наукового пошуку. Літературознавство. Мовознавство. Перекладознавство : зб. на пошану проф. Івана Мегели. – Київ; [Дрогобич] : Вид. Вадим Карпенко, 2011. – С. 151–152.

111. Пастух пташок [Електронний ресурс] / Микола Сулима // Litakcent. com. – 2011. – 26 верес. – Режим доступу :http://litakcent.com/author/mykola-sulyma/ (7 . 2011). – Назва з екрану.

112. “Під небом дальньої чужини…” : Сибір у літературно-художній та епістолярній спадщині Павла Грабовського. // Документ, музейный экспонат, нарратив, письменный источник в культурном трансфере Сибирь-Украина : мат-лы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 2011. – С. 119–125.

113. Про незабутню Інну Петрівну Чепігу / Микола Сулима // У силовому полі мови : Інні Петрівні Чепізі. – Київ, 2011. – С. 15–16.

114. Про творчість Василя Бур’яна / Микола Сулима // Бур’ян В. Лелеки в полі : поезії. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.], 2011. – С. 5.

115. Трагедія Івана Кавалерідзе “Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)” / Микола Сулима // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 130–135.

116. “У нашому варіанті про вплив російської літератури не йшлося” / Микола Сулима ; [спілкув. М. Савчук] // Україна молода. – 2011. – 8 лют. – С. 9. – Електрон. аналог друк. вид. : режим доступу : http://www.umoloda.kiev.ua/number/1830/174/64960/≠ [без дати зв.].  –Назва з екрана.

117. Українська література. 10−11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / серед укладачів – Микола Сулима. – Київ : Грамота, 2011. – 72 с.

118. Українська література. 10−11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітн. навч. закл. Філологічний напрям / серед укладачів – Микола Сулима. – Київ : Грамота, 2011. – 151 с.

119. Чи сприйняв би Іван Франко Михайля Семенка? / У зб. Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Мат – ли Міжнародної наукової конференції, присв. 130-річчю від дня нар. Івана Франка. – Т. 2. – Львів, 2010. – С. 748 – 751.

120. До питання про особливості віршованих варіацій молитов. /У зб.: Біля джерел українського бароко (Львівська медієвістика, Вип. 3.) – Львів: Свічадо, 2010. – С. 128 – 133.

121. Українське бароко в оцінці Омеляна Огоновського. / У зб. Gente Ukrainus, Natione Ukrainus Gente Ukrainus, Natione Ukrainus (літературні шляхи справжньої України. 36. наук, праць на пошану... Миколи Корпанюка з нагоди 60 – річчя). – К.: Євшан – Зілля, 2010. – С. 451 – 456.

122. Відділ української давньої літератури. /У кн.: Вісімдесят і далі... Коротка історія Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Упор. М. М. Сулима. – К.: Стилос, 2010. – С. 81 – 86.

123. Дев'ять десятиліть українського літературознавства. / У кн.: Вісімдесят і далі... Коротка історія Інституту літератури їм. Т.Г. Шевченка НАН України. Упор. М.М. Сулима. – К.: Стилос, 2010. – С. 22 – 67.

124. Іван Тривога – невідомий український письменник кінця XVIII століття // Від бароко до постмодерну: Збірник праць кафедри української та світової літератури [Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди]. – Харків: Майдан, 2010. – Т. VII. – С. 224 – 251.

125. Метрична структура мініатюр Михайла Семенка // Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 61 – 66.

126. Леся Українка і Володимир Перетц. – Леся Українка: доба і творчість. Зб.наук.статей і мотивів – Том 3. –Луцьк, 2009. – С. 140 – 143 (Волинський національний університет імені Лесі Українки. Науково – дослідний інститут Лесі Українки).

127. Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових. – Наук. зап. Терноп. пед. у – ту імені Володимира Гнатюка. Серія «Літературознавство» , вип. 27. Studiа іn? Видається на пошану і з нагоди 60 – річчя від дня народження доктора філол. наук, проф. Ткачука Миколи Платоновича. – Тернопіль, 2009. – С. 185 – 188.

128. Іван Тривога — невідомий український письменник кінця XVIII ст. // Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність. Вип.ІІ. Зб. наук. праць. Матеріали П. – Хм. XIV Сковородинських читань. – К., 2009. – С. 128 – 132.

129. Уклін ученому (про В.І. Крекотня) // Січ. – 2009. №7 . – С. 32.

130. Михайло Семенко й Олександр Олесь – СіЧ. – 2009. – № 1. – С. 24 – 25.

131. Поетичні чари Лідії Золотоноші. – Золотоноша Л. Хочу до тебе. Поезії. – К.: Фенікс, 2009. – С. 4 – 5.

132. Піти й повернутися (до питання про місію українських мандрівників XVII – XVIII ст. Nel mondo degli Slavi Incontri e dialoghi tra culture. Studi in di Giovanna Brogi Bercoff. Vol. I. – Biblioteka di Studi Slavistici. - 8. – Firenze university Press Nel mondo degli Slavi Incontri e dialoghi tra culture. Studi in di Giovanna Brogi Bercoff. Vol. I. – Biblioteka di Studi Slavistici. - 8. – Firenze university Press. – 2008. – P. 615 – 621.

133. До питання про роль переліків в українській давній літературі. – Медієвістика. Вип.5. – Одеса,2009. – С. 168 – 172.

134. Еротичні мотиви у творчості Дмитра Кременя. – Наук.вісник Миколаївського державного університету. Вип.22. Філологічні науки. Зб. наук. праць. – Миколаїв, 2009. – С. 170 – 172.

135. «Кам'яна душа» Івана Франка і «Камінний господар» Лесі Українки. – Леся Українка і сучасність. Зб.наук.праць. – Том 4, кн.1. – Луцьк: Вежа, 2007. – С. 376 – 383.

136. Виразити духовну сутність нації. – Українсько – музична газета. – 2008. – №4 (70) Жовтень – грудень. – С. 11.

137. Україна потребує саме таких. – Лицар мови української Роман Іванченко. Спогади про вчителя, вченого, друга. – К., 2008. – С. 221 – 222.

138. Діалогізовані твори Лесі Українки. – Леся Українка: Доба і творчість. Зб.наук.праць і матеріалів. Том 1. – Луцьк, 2009. – С. 93 – 101.

139. Унія в українській шкільній драмі XVII – XVIII століть. – На перехресті культур. Збірник наукових праць на пошану Леоніда Рудницького з нагоди 70 – річчя. – Львів – Філадельфія, 2008. – С. 310 – 320.

140. Повість Івана Нечуя – Левицького «Без буття» і її місце у творчості письменника. – Іван Нечуй – Левицький: постать і творчість . До 170 – річчя з дня народження Івана Семеновича Нечуя – Левицького. Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси, 2008. – С. 139 – 144.

141. Ностальгія за великою літературою (лауреати Нобелівської премії з літератури на сторінках львівських періодичних видань). – Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – К., 2008. – С. 152 – 159.

142. Інфернальні мотиви в українській літературі у зв'язку з описом пекла в «Енеїді» І.П. Котляревського. – Біблія і культура. Зб. наук.праць. Вип. 8 – 9. – Чернівці, 2008. – С. 185 – 186.

143. «Кам'яна душа» Івана Франка і «Камінний господар» Лесі Українки. – У зб.: Леся Українка і сучасність. – Том 4, кн. 1. – Луцьк, 2007. – С. 376 – 383.

144. Як зроблена «Чудасія» Григора Тютюнника. – Київські полоністичні студії. Том 10. – К., 2008. – С. 392 – 395.

145. Ще одна сторінка літературної полеміки 20 – 30 – х років. – Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20 – х років XX століття. 100 – річчю з дня народження поета присвячується. – Черкаси, 2008. – С. 34 – 39.

146. Центони Василя Голобородька. – Олександр Галич – особистість, учений, громадянин. Збірник наукових праць, присв. 60 – річчю д.філол.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Олександра Галича. – Луганськ, 2008. – С. 167 – 170.

147. Уклін Галині Кіндратівні. – Віршознавчий семінар. Присвячується пам'яті Галини Кіндратівни Сидоренко. Збірник наукових праць та спогадів. 28 травня 2007 р. – К., 2008. – С. 13 – 14;14 – 19.

148. Про «літературну мозаїку» Юрія Мейгеша «Сьогодні і завтра» // Зб. «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства». Вип. 11. Творчість Івана Чейдея в загальноукраїнському літературному контексті. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (14 – 16 травня 2007 , Ужгород). – С. 155 – 156.

149. Іван Франко й українська шкільна драма XVII – XVIII ст. – Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. Вип. 4. – Дрогобич: Коло, 2007. – С. 312 – 317.

150. Поема Михайля Семенка «Німеччина». – Die Ukraine zwischen Ost und West. Rolf Gobner zum 65. Geburtstag. – Shaker Verlag, 2007. – C. 26 – 32.

151. [Про Н. І. Тоцьку] – Літературна Україна. – № 45 від 22 листопада 2007 р. – С. 2.

152. Документи українського авангарду. – Хроніка 2000. – Вип. 65 – 66. – К., 2007 (упорядкування).

153. [Про Петра Білоуса]. – Літературознавчі студії. Вип.1 (Житомирський державний університет імені Івана Франка. Кафедра української літератури). – Житомир, 2007. – С. 134 – 135.

154. Поет, що наповнює цей холодний всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються разом із диханням. – Українська культура. – 2007. – №3 – С. 34 – 36.

155. Лесь Курбас і Михайль Семенко. – Курбасівські читання. – Вип. 2. – К., 2007. – С. 118 – 132.

156. Павло Тичина і поети – модерністи. – Слово і час. – 2007. – № 4. – С. – 32 – 38.

157. До питання про засоби увиразнення вірша української шкільної драми XVII – XVIII ст. – На стику культур: польський та український вірш. – К., 2007. – С. 98 – 111.

158. Про вірш Михайля Семенка «В сяйві мрій». – Споконвіку було слово… Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60 – річчя. –Одеса, 2007. – С. 381 – 384.

159. Григорій Сковорода взимку. – Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності. – Кн. 1. – К., 2007. – С. 228 – 232.

160. Українська та польська силабіка: Зустріч через три століття. – Ukraina. Teksty i konteksty. Ksiega jubileuszowa dedykowana profesoru Stejanowi Kozarowi w siedemdziesiata rocznica urodzin. – Warszawa, 2007. – Ss.135 – 138.

161. Слово про Григорія Сивоконя: (З нагоди його 75 – річчя) // Дивослово. —2006. — С. 56.

162. Традиції української шкільної драми XVII – XVIII ст. у драматургічній спадщині Лесі Українки // Леся Українка і сучасність /Волин. держ. ун – т. — Луцьк: Волин. обл. друк. — Т. 3. — С. 434–437.

163. Чи сприйняв би Іван Франко Михайля Семенка? // Вісник: (Літературознавчі студії) /Київ. міжнарод. ун – т. — 2006. — Вип. 8. — С. 117–122.

164. Безупинний діалог із читачем: [До ювілею Г.Сивоконя] // Слово і ЧаС. — 2006. — № 8. — C. 70–72.

165. Відділ давньої української літератури // Слово і Час. — 2006. — № 12. — С. 6–7.

166. Інтимні порухи душі // Літ. Україна. — 2006. — 20 лип. — С. 6. — Рец. на кн.: Мудрак О. Оголена самотність. — К.: Просвіта, 2006.

167. Комета на ім'я Соломія Павличко // Спогади про Соломію Павличко. — К.: Вид – во Соломії Павличко "Основи", 2006. — С. 270–277.

168. Морально – етична проблематика в піснях, записаних М.Максимовичем // "Я син свого народу": Наук. спадщина Михайла Максимовича. — К.: Просвіта, 2006. — С. 117–121.

169. О. В. Мишанич і аматори "Слова о полку Ігоревім" // Медієвістика. — Одеса: Астропринт, 2006. — Вип. 4. — С. 8–11.

170. Поет, що наповнює цей холодний всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються разом із диханням // Голобородько В.І. Ми йдемо: Вибрані вірші. — К.; Рівне: Планета – друк, 2005. — С. 5–10; Народознавство. — 2006. — № 72–73. — С. 17–19.

171. Письменниці – лауреатки Нобелівської премії. – Слово і чаc. – № 2.

172. Елементи автобіографізму у творчості Архипа Тесленка й Григора Тютюнника . – У зб. Прийшов, щоб не розлучатися…». – К., 2005. – С. 216 – 222.

173. Дольник Сергія Жадана. – Філологічні семінари. – Вип. 8. Художня форма. – К., 2005.

174. Поет, що наповнює цей холодний всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються із диханням. – У кн.: Голобородько В. Ми йдемо. – К. – Рівне, 2005. – С. 5 – 10.

175. Втеча жінки з дому як злочин і як сюжет. – Україна ХVІІ ст.. Суспільство, філософія, культура. Наук. зб. на пошану пам'яті професора Валерії Михайлівни Нічик. – К., 2005. – С. 545 – 551.

176. Про листування Михайла Коцюбинського й Альфреда Єнсена. – ХІІ Тернопільські нобелівські читання. – Тернопіль: Рада, 2005. – С. 60 – 61.

177. «Україні кохання» – читацької любові: Замість післямови. – У кн..: Виженко О. Україна кохання. – К.: Фірма «Деркул», 2005. – С. 274 – 276.

178. Михайль Семенко у Львові. – Українська культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану чл.. – кор. НАН України Миколи Ільницького. – Львів, 2004. – С. 462 – 467.

179. Українському футуризму – 90. – Український альманах. – Варшава, 2004. – С. 195 – 196.

180. До питання про місце Терпила у «Наталці Полтавці» І. П. Котляревського. – Українська мова і література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. – 2004. – № 3. – С. 174 – 176.

181. Українська барокова драма. – Українське бароко. – Харків: Акта, 2004. – С. 469 – 486.

182. «Сльози – це зірки» [Про вірші Олі Венгрівської]. – Літературна Україна. – 2004. – 16 грудня. – С. 5.

183. Микола Бажан між Михайлем Семенком і Миколою Хвильовим. – Слово і час. – 2004. – № 10. – С. 18 – 24.

184. «Мир с Богом человеку» Іннокентія Гізеля як каталог канонічних типів та сюжетів нової української літератури. – Науковий вісник Миколаївського держ. ун – ту. – Вип. 7. – 2004. – С. 5 – 9.

185. Леся Українка та Андрій Бєлий. – Сучасність. – Луцьк, 2003. – С. 54 – 63.

186. Роль і місце Григорія Сковороди у творчості Ігоря Калинця. – Григорій Сковорода: ідейна спадщина і сучасність. – К., 2003. – С. 481 – 488.

187. Дещо про косметику і машкарництво в українській літературі ХІ – ХІХ ст. – Тіло в текстах культури. – К., 2003. – С. 102 – 107.

188. Климентій Зіновіїв як предтеча нової української літератури. – Верховина. Зб. наук. праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70 – річчя. – Дрогобич – Коло, 2003. – С. 330 – 334.

189. Юрій Яновський і український футуризм. – Літературознавчі студії. Вип. 4. – К.: ВПЦ «Київський університет» (Бібліотека інституту філології), 2003. – С. 202 – 206.

190. Життя і творчий шлях Олекси Мишанича. / Ол. Вас. Мишанич. Біобібліографія до 70 річчя. – К. – 2003. – С. 3 – 22.

191. Параджанов бароковий. – Кінотеатр. – 2002. – № 5. – С. 27 – 28.

192. Уроки «пролетарського» бароко (замість рецензії на дві книжки Леоніда Ушкалова). – Історико – літературний журнал. – 2002. – № 8.

193. Література і культура Німеччини на сторінках видань українських футуристів. – Українська культура в європейському контексті. Збірник матеріалів міжнародної конференції. 26 – 28 червня 2000 р. у Грайфсвальді. – Greifswald (Німеччина), 2002. – С. 43 – 46.

194. Гендерні мотиви в творчості Климентія Зіновіїва та Онуфрія. – Медієвістика. Зб. наук. статей. – Одеса, 2002. Вип. 3. – С. 131 – 135.

195. Функціонування релігійних топосів в українській нерелігійній поезії кінця хХ ст. – Біблія і культура. Зб. наук. статей. – Вип. 4. – Чернівці, 2002. – С. 133 – 140.

196. «Разучите эту мову…». – Полилог (Москва). – 2001. – № 1. – С. 47 – 49.

197. Сонети українських футуристів. – Пам'ять століть. – 2001. – № 6. – С. 86 – 94.

198. Давня українська література в оцінці Юрія Липи. – Творчість Юрія Липи в культурно – історичному контексті ХХ століття. Матеріали Всеукр. наук. конференції. – Одеса, 27 – 28 квітня 2000. – С. 50 – 55.

199. Володимир Винниченко й Нобелівська премія. – Наук. зап. Кіровоградського держ. пед.. університету імені Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки (українське літературознавство)». – Вип. 2. – Кіровоград, 2000. – С. 234 – 239.

200. Притча про багатого і Лазаря в українській літературі ХVІІ – ХІХ ст.. – Біблія і культура. Вип. 3. – Чернівці, 2001. – С. 98 – 100.

201. Михайль Семенко і Полтавщина. – Рідний край. – 2000. – № 1. – С. 63 – 65.

202. «Виноград домовитом насаждений» Самійла Мокрієвича і Біблія. – Біблія і культура. – Чернівці, 2000. – Вип. 1. – С. 48 – 49.

203. До питання про особливості відображення інтимних стосунків в українській шкільній драмі. – Медієвістика. – Одеса, 2000. – Вип. 2. – С. 102 – 110.

204. Становлення ремарки в українській драматургії 17 – 18 ст. – Магістеріум. – Літературознавчі студії. – 2000. – Вип. 4. – С. 17 – 22.

205. Ще раз про силабічну систему віршування. – Літературознавство. Допов. і повід. 4 Міжнародного конгресу україністів. – К., 2000. – С. 193 – 198.

206. Григорій Сковорода в романі Валер'яна Поліщука та симфонії П. Тичини. – Гуманітарний вісник . – Вип. 1. – Переяслав – Хмельницький, 2000. – С. 178 – 184.

207. Міф про Україну. ХVІІІ ст. Міф про Італію. ХХ ст. – Miti Antichi e Moderni tra Italia e Ukraina.

208. Літературні премії і їх роль у розвитку літературного процесу. – Всесвітня література. – 1999. – № 3. – С. 44 – 45.

209. Український сонет: канонічне й неканонічне. – Evropa Orientalis. – 1999. – № 18 (2). – С. 149 – 163.

210. Репортаж із «неіснуючої» [У]країни. – Літературна Україна. – 1999. – № 8. – С. 3.

211. Дао Жадана або свободою користуються по – різному. – Література – плюс. – 1998. – Число 3.

212. Агнон – Нобелівський лауреат з України. – Хроніка 2000. – 1998. – Вип. 21 – 22. – С. 446 – 448.

213. "Наталка Полтавка" й українська драматургія ХУП – ХУШ ст. – Київська старовина. – 1998. – № 5..

214. Ритміка підписів під малюнками Марії Приймаченко. – Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 2 – 3.

215. Художнє осмислення національної історії в українській драматургії ХУШ ст. – Історико – літературний журнал. – 1998 (1999) – № 4.

216. Українізація біблійних, античних й середньовічних сюжетів і реалій (на матеріалі поезії і драматургії ХУІ – ХУШ ст.). – Слов'янський світ. Міжвідомчий щорічник. – № 1. – К., 1997.

217. Образ Ісуса Христа на сцені (До питання про акторську гру ХУП – ХУШ ст.). – Київська старовина. – 1997. – № 1 – 2.

218. Вертеп у стильових шуканнях української літератури на зламних етапах її розвитку. – Проблеми літературознавства і художнього перекладу. Зб. Наукових праць і матеріалів. – Львів, 1997.

219. Українська шкільна або ж барокова драма ХУП – ХУШ століття і драма перших років революції. – Проблеми літературознавства і художнього перекладу… – Львів, 1997.

220. Видобування незвичного: [про поезію В.Голобородька]. – Світовид. – 1997. – № 1 – 2.

221. «Горняя республіка» Г.Сковороди і «Загірня комуна» М.Хвильового. – Слово і час. – 1996. – № 12.

222. Елементи "кіномови" в українській шкільній драмі ХУП – ХУШ ст. – Сучасність. – 1996. – №5.

223. "…і наречуть йому химерне наймення Йогансен". – Слово і час. – 1995. – № 2.

224. Драма про Івана Мазепу. – Розбудова держави. – 1995, №.5.

225. Сюжетні схеми української шкільної драми. – Слово і час. – 1994. – №.1.

226. Українська шкільна вистава ХУП – ХУШ ст. (До питання про стосунки сцени й залу). – Актуальні проблеми сучасної філології. – Том 1. – Рівне, 1994.

227. Українська поезія ХУП ст. в контексті слов'янського Барокко. – Слов'янські літератури. – К., 1993 ( співавтори – В.І.Крекотень, Б.С. Криса).

228. Микола Куліш і Андрій Платонов. – Південний архів. – 1993. – № 2 (Херсон).

229. До питання про барокові засади української шкільної драми ХУП – ХУШ ст. – У збірнику "Українське бароко". – Київ, 1993.

230. Дві античності й українська шкільна драма ХУІ – ХУШ ст. – У збірнику "Європейське Відродження та українська література ХУІ – ХУШ ст." – Київ, 1993.

231. Українці і Нобель. – Сучасність. – 1992. – № 10.

232. [про творчість М.Семенка]. – Рада. – 25 грудня 1992.

233. "Поїдеш далеко, побачиш багато…". – Слово і час. – 1992. – № 2.

234. Неповторне магічне німе кіно. – Сучасність. – 1992. – № 12.

235. Звертання на "Ви" до жінки  в інтимній ліриці: на мат-лі російської та української інтимної лірики. – Поетика. – К., 1992. – С.58-67.

236. "Дух мій в захопленні можливостей футурних" [М.Семенко]. – Слово і чаc. – 1992. – № 12.

237. До питання про роль українізованих біблійних, античних та середньовічних сюжетів і реалій у становленні нової української літератури… – Х Всеукраїнська славістична конференція "Духовне відродження слов"ян у контексті європейської та світової культури" (Тези доповідей). – Том 1. – Чернівці, 1992.

238. "Добрим людям на послугу…" (виховання любові до праці в українській давній літературі). – Література. Діти. Час. 1990. – К., 1990.

239. "Дон Кіхот" Сервантеса в науковій і творчій спадщині І.Франка. – Іван Франко і світова культура. Матеріали міжнародного симпозіуму. – Кн. 2 – 3. – К., 1990.

240. "Ще не всі однакові". Дещо про літературний побут 1920 – х років. – Наука і культура. – Вип.23. – К., 1989.

241. Поетичний перегук. «Зів'яле листя" І.Франка і "Поема без героя" А.Ахматової. – Радянське літературознавство. – 1989. – № 6.

242. Семенко. – Письменники Радянської України. – К., 1989.

243. Теорія віршування в Києво – Могилянській академії. – Роль Києво – Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів. –К., 1988.

244. Елементи поетики барокко в українській поезії 20 – х років. – Радянське літературознавство. – 1988. – № 6.

245. Рижские стихи Михайля Семенко. – Даугава. –1987. – № 11.

246. Біля джерел. Михайль Семенко – редактор ВУФКУ. – Культура і життя. – 20 грудня 1987 р.

247. …і не лише згадані. Два рядки коментаря до М.Булгакова. – Культура і життя. – 6 листопада 1988.

248. До питання про особливості азбучних віршів ХІ – ХУШ ст. – У збірнику "Писемність Київської Русі і становлення української літератури". – Київ, 1988.

249. Перечитывая Андрея Платонова. – Радуга. – 1987. – № 6.

250. Рима і римування в творчості Дмитра Павличка. – Поезія. 87. – Вип.1. – К., 1987.

251. Народна пісня в творчості Григора Тютюнника. – Українська мова й література в школі. – 1986. – № 5.

252. Семенко М. Поезії. – К., 1985 (коментарі).

253. Перші віршовані переклади "Слова о полку Ігоревім". – Радянське літературознавство. – 1985. – № 10.

254. Верлібр. – Поезія.85. – Вип.2. – К., 1985.

255. Велемир Хлєбніков і Україна. – Гроно. – К.. 1985.

256. "Хронологія" Андрея Рымши в связи с украинскими и белору Скими народными песнями. – "Славянские культуры и мировой культурный процесс. Материалы Международной научной конференции ЮНЕСКО". – Минск, 1985.

257. Вільний вірш у висловлюваннях і творчій практиці Лесі Українки. – Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. – К., 1984.

258. Сапфічний вірш або строфа в слов'янській поезії ХУІ – ХУШ ст. – Українська література ХУІ – ХУШ ст. та інші слов'янські літератури. – К., 1984.

259. Світ, створений всерйоз. – Жовтень. – 1983. – № 10.

260. Місто в творчості Миколи Бажана. – Радянське літературознавство. – 1982. – №1.

261. Мелетій Смотрицький – теоретик віршування. – Східнослов'янські граматики ХУІ – ХУП ст. Матеріали симпозіуму. – К., 1982.

262. Нерівноскладовий вірш в українській поезії кінця ХУІ – початку ХУП ст. – Радянське літературознавство. – 1982. – № 10.

263. Теорія віршування на Україні в ХУІ – ХУП ст.(спроба опису й реконструкції). – Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХУІ – ХУШ ст. – К., 1981.

264. Мати міст руських (біля джерел поетичного портрета). – Радянське літературзнавство. – 1981. – № 7.

265. Висока майстерність вірша. – Радянське літературознавство. – 1976. – №8 (у співавторстві з Г.К.Сидоренко).

266. Футуризм украинский. – Краткая литературная энциклопедия. – Том 8. – М., 1975.

267. Контакти між Україною в стилі бароко та Іспанією Золотого віку через каталогізацію джерел  (Los contactos entre la ucrania barroca y la espana del siglo de oro a traves de la catalogacion de fuentes; Contacts between Ukraine of the Baroque and Spain of the Golden Age by Creating Catalogue of Sources) // Hipogrifo/ Гіппогриф. Журнал літератури і культури Золотого віку. Іспанія. 9.1, 2021 (pp. 409-420). // Індексація:  Scopus, Dulcinea, База даних академічних журналів та ін. (у співавт. з Олександром Пронкевичем).

268. Єгор Тимківський і його мандри до Китаю // у колективній монографії «Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня». Херсон, 2021. – С. 236-248. 

269. Образи святих жінок і черниць у поезіяхВіри Вовк // «Крізь століття твій голос лунає: збірник матеріалів конференції до ювілею Віри Вовк». Дрогобич, 2021. 200 стор.   

270. Як ми друкувалися в Івана Михайловича Дзюби // у зб. «До ювілею Івана Дзюби (до 90‑річчя від дня народження) / [голов. ред. С. Пирожков] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 256 + LXXII.  

271. Силабічне віршування в оцінці Г. К. Сидоренко // у зб. «Від силабіки до верлібру. Шляхи розвитку українського віршування: до 100-річчя від дня народження Галини Сидоренко». Всеукраїнський віршознавчий семінар.  Київ. Березень-квітень 2021 р. Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго. 164 с.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М.М. СУЛИМИ

Антипролог : зб. наук. пр., присвячений 60-річчю чл.-кор. НАН України М. Сулими / Ін-т літератури НАН України ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога. – Київ : Стилос, 2007. – 479 с.

Вишняк М. Миколі Сулимі / Михайло Вишняк // Вишняк М. Все знайомі, все свої : посвяти і вітання. – Симферополь : [ТОВ ВД “Автог

Жулинський М. Йому судилося “труда, сущого в писаніи, знати” / Микола Жулинський // Антипролог : зб. наук. праць, присвячений 60-річчю чл.-кор. НАН України М. Сулими. – Київ : Стилос, 2007. – С. 16–23.

Жулинський М. Йому судилося “труда, сущаго в писаніи, знати” : до 60-річчя “барокового” М. Сулими / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2007. – № 12. – 29 берез. – С. 6

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Сулими // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 4. – С. 104.

[Сидоренко Г.]. Рецензія проф. Г.К. Сидоренко на канд. дисертацію М.М. Сулими “Українське віршування кінця XVI– початку XVII ст.” (Київ, 1982) / Г. Сидоренко // Віршознавчий семінар присвячується пам’яті Г.К. Сидоренко. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2008. – С. 14–19.

Чирков С. Сталкер Микола Сулима / Сергій Чирков // Чирков С. Хто у класики крайній : ESSE_лики. – [Київ] : ВЦ “Академія”, 2018. – С. 197

Сулима Микола Матвійович // Степаненко М. Літературознавча Полтавщина : довідник. – Полтава : Вид. Шевченко Р.В., 2015. – С. 273–275.

Сулима Микола Матвійович //Whoiswho в Україні. – 2012. – Вип. 1 / ред. R. Hübner. – Schweiz : VerlagfürPersonenenzyklopädienAG, 2012. – С. 342.

Ференц Н. Подвижник : (до 60-річчя член-кора НАН України Миколи Сулими) / Надія Ференц // Наукові записки Ужгород. нац. ун-т. Серія Філологія. – 2007. – Вип. 16. – С. 150–152.

Чирков С. Сталкер Микола Сулима / Сергій Чирков // Чирков С. Хто у класики крайній : ESSE_лики. – [Київ] : ВЦ “Академія”, 2018. – С. 197.

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Сулими // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 4. – С. 67–68.

Участь у закордонних  конференціях:

          Білорусь;

·         Польща;

·         Німеччина;

·         Італія;

·         Японія.

Викладання:

          Слов’янський університет;

·         Національний університет "Києво-Могилянська Академія";

·         Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Інша діяльність:

·         Голова і член експертної ради ВАК України;

·         Голова ДЕК ряду вузів України.

Електронна адреса:  sulyma2012(at)gmail.com

 

 

Неділя, 22 травня 2016 18:15

Диба Алла Георгіївна

Молодший науковий співробітник відділу рукописних фондів та текстології.

Наукові інтереси:

 • Леся Українка, її родина та оточення;
 • гурток „Плеяда”;
 • джерелознавчі аспекти літературного процесу кінця ХІХ — початку ХХ століття.

Вибрані праці:

 1. Повість для родинного читання про Лесю Українку „Далека принцеса” (1999 р.).
 2. Поетична збірка  „Заметіль яблунева” (2003).
 3. Книга документальних есеїв  „Сподвижники: Леся Українка у колі соціал-демократів” (2003 р.).
 4. Найкраща лілея з родинного саду Косачів / Алла Диба, Олександра Шалагінова. – К.: Саміт-книга, 2020. – 256 с. (14,88).

Статті:

 1. Звягельські етюди: Вартісний відгомін „сего самого Звягеля” у фонді Олени Пчілки Ін-ту  літ. // Її зоря буде ясна: Матеріали наук. конф.- Новоград-Волинський: НОВО-град, 2006. — С. 23—45.
 2. Нові матеріали до біографії приятеля Лесі Українки П.Л.Тупчанського (1819—1922) // Одеська „Просвіта”: Минуле, сучасне й майбутнє (до 100-річчя Одеської „Просвіти”): Матеріали наук.-практ. конф. 25—26 листоп. 2005 р. — Одеса: Друк. — 2006. — С. 128—134.
 3. „Про себе, про родину, про Батьківщину…”: Розповідає вчений і громадсько-політичний діяч Климент Квітка (1880—1953). Ч. 1 // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури. — Луцьк, 2006.- Вип. 3.-  С. 70—73.
 4. Три в одному, або Декілька слів до історії документа // Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т.   — Луцьк: Волин. обл. друк. — Т. 3. — С. 519—523.
 5. „Ще не вмерла Україна!” // Радосинь. — К., 2006. — № 5—6 (31). — С. 4-6.— Рец. на кн.: Чередниченко Д. Павло Чужбинський. — К., 2006.

Підготовка творів до видання:

 • Михайло Коцюбинський. Листи до Олександри Аплаксіної / Передм. М. Х. Коцюбинська, упорядкування разом із С. Захаркіним, В. Панченко). – К.: «Критика», 2008.
Неділя, 22 травня 2016 18:14

Шацька Альбіна Оганесівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів та текстології.

Наукові інтереси:

 • вивчення рукописів ХІХ ст.;
 • текстологія;
 • публікація архівних матеріалів.

Вибрані праці:

Статті:

 1. „Михайло Грушевський. Із літературної спадщини” (2000)
 2. „Александр Белецкий. Н. С. Лесков. Личность. Творчество” (2003)
 3. „О. Барвінський. Спомини з мого життя. Ч. І, ІІ”
 4. „Недруковане листування П. О. Куліша з О. М. Бодянським. (До проблеми відтворення тексту)” (2000)
 5. „Чотири листи Миколи Костомарова до Осипа Бодянського” (2002)
 6. „Архів М. Є. Сиваченка та деякі нотатки на полях архівних матеріалів” та ін.
 7. Юрій Меженко. Анотований опис фонду. Спадщина. Літературне джерелознавство, текстологія. — К., 2017. — Т. ХІ/ХІІ. — С. 340–395.
 8. «Портрет П. А. Косача за листами до дружини» // Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії. Науковий збірник. — Ковель, 2018. — Вип. 65. — С. 445–458.
 9. «Датування і місце написання одного листа Лесі Українки» // Спадщина. Літературне джерелознавство, текстологія. — К., 2019. — Т. XIII/XIV. — С. 67–70.

Підготовка творів до видання:

 1. Василь Стус: Зібрання творів: у 12 т. – К., 2009. – Т. 5: «Палімпсести»: (Найповніший незавершений корпус) / Упорядкування разом із Д. В. Стусом, – 766 с.
 2. Василь Стус. Зібрання творів: у 12 т.– К.: «Факт», 2008. –Т. 4: Вірші кін. 60-х – 1971 рр. / Упорядкування разом із Д. В. Стусом, – 750 с.
 3. Барвінський О. Спомини з мого життя. Т. 4. Частина 6 / Упорядкування, коментар А. Шацької; ред. Г. М. Бурлака. Київ, 2018. 1006 с.; 67,60 ум. друк. арк.
 4.  Барвінський О. Спомини з мого життя / Упор., коментар А. Шацької; ред. Г. Бурлака, А. Атаманенко. – Нью-Йорк-Київ-Острог-Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2019. – Т. 3: Частина 5. – 728 с.
 5. «Подружнє листування Косачів». Підготовка тексту, вступна стаття та коментар // Спадщина. Літературне джерелознавство, текстологія. — К., 2019. — Т. XIII/XIV. — C. 260–472.
 6. «Листи Петра Косача до Єлизавети Драгоманової» Підготовка тексту, вступна стаття, коментар // Спадщина. Літературне джерелознавство, текстологія. — К., 2020. — Т. XV. — С. 141–166.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ